Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţii şi comunicate de presă ale PL publicate în 2002

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent
18 decembrie 2002
Noi, Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, ne exprimăm îngrijorarea şi atenţionăm opinia publică în legătură cu conturarea practicii partidului de guvernămînt de ignorare a principiilor funcţionării instituţiilor democratice în Republica Moldova[]

Alegeri

Poziţia dlui Veaceslav UNTILĂ, preşedintele Partidului Liberal, faţă de vizita efectuată de Vladimir Voronin, preşedintele R. Moldova, la Washington, la invitaţia Preşedintelui SUA, George W. Bush
16 decembrie 2002
Nu este primul caz cînd un comunist este invitat la Casa Albă. Vizitele lui Mihail Gorbaciov s-au soldat cu prăbuşirea regimului comunist sovietic şi est-european. Sper că şi această vizită va avea efecte benefice[]

Politica externă / integrare europeană

Declaraţia Partidului Liberal cu privire la tendinţa actualei guvernări de a lichida posturile de televiziune româneşti din Republica Moldova
11 decembrie 2002
Partidul Liberal constată că, în ultimele luni, se conturează clar tendinţa partidului de guvernămînt de a instaura o nouă cortină de fier informaţională pe Prut[]

Mass-media

Declaraţia de presă a preşedintelui Partidului Liberal, dlui Veaceslav Untilă, în legătură cu rezultatele summit-ului Alianţei Nord-Atlantice de la Praga
21 noiembrie 2002
Invitarea României pentru aderarea la Alianţa Nord-Atlantică constituie unul dintre cele mai importante evenimente din ultima jumătate de secol — atît pentru poporul român, cît şi pentru întreaga Europă de Sud-Est[]

Politica externă / integrare europeană

Poziţia Partidului Liberal în legătură cu iniţiativa legislativă privind reînregistrarea partidelor
18 noiembrie 2002
În legătură cu iniţiativa legislativă din Parlament privind reînregistrarea partidelor prin prezentarea listelor incluzînd, cel puţin, 15 mii de membri, Partidul Liberal îşi declară convingerea fermă[]

Relaţii interpartinice

Propunerile participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent privind intensificarea proceselor integraţioniste în Republica Moldova
13 noiembrie 2002
Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent îşi exprimă convingerea că pentru integrarea societăţii este necesară solidaritatea şi parteneriatul cetăţenilor, indiferent de apartenenţa lor etnică sau politică, obiectivitatea în aprecierea trecutului istoric al ţării[]

Domeniul socio-cultural

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent în legătură cu atitudinea guvernării actuale faţă de compania spaniolă “Union Fenosa” şi faţă de investitorii occidentali
13 noiembrie 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, constatăm cu îngrijorare că actuala guvernare demonstrează o atitudine tot mai evidentă de discriminare şi de intimidare a investitorilor străini din Republica Moldova[]

Declaraţii comunePolitici guvernamentale

Declaraţia Partidului Liberal în legătură cu manifestările antiinvestiţionale ale partidului de guvernămînt şi cu sistemul corupt din justiţie
13 noiembrie 2002
Partidul Liberal a avertizat în repetate rînduri opinia publică din interior şi din exterior în legătură cu devierile grave ale partidului de guvernămînt de la principiile democratice şi ale statului de drept[]

Politici guvernamentale

Comunicat de presă al Partidului Liberal
2 noiembrie 2002
În ziua de 2 noiembrie a.c. a avut loc Congresul al V-lea, extraoridinar, al Partidului Liberal, în cadrul căruia au fost validate rezultatele scrutinului general de partid pentru alegerea preşedintelui formaţiunii[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia Congresului al V-lea al Partidului Liberal cu privire la încălcarea drepturilor omului la informare prin sistarea retransmiterii postului TVR1 şi participarea PL la mitingul de protest din 10 noiembrie curent
2 noiembrie 2002
Partidul Liberal constată cu îngrijorare că guvernarea comunistă a reanimat, după 12 ani de la căderea cortinei de fier, politica românofobă şi antinaţională[]

Domeniul socio-cultural

Declaraţia Congresului al V-lea, extraordinar, privind situaţia social-politică din Republica Moldova şi poziţia Partidului Liberal
2 noiembrie 2002
Partidul Liberal a contribuit substanţial la stoparea ofensivei comuniste împotriva democraţiei — prin participarea activă la manifestările de protest, precum şi prin constituirea, împreună cu Alianţa Social-Democrată, a nucleului Mesei Rotunde cu Statut Permanent[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia Partidului Liberal în legătură cu acţiunile Puterii de intimidare a presei din R.Moldova
21 octombrie 2002
Partidul Liberal — ataşat valorilor universale şi, în primul rînd, libertăţii de exprimare — îşi manifestă profunda indignare în legătură cu violarea gravă a drepturilor fundamentale în Republica Moldova[]

Mass-media

Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent în legătură cu Rezoluţia APCE de la 25 septembrie 2002
2 octombrie 2002
Masa Rotundă cu Statut Permanent constată interesul constant al înaltului for continental faţă de respectarea, în R. Moldova, a instituţiilor democratice[]

Politica externă / integrare europeană

Declaraţia participanţilor la MRSP în legătură cu propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, de a forma o Comisie naţională pentru integrarea europeană
2 octombrie 2002
Masa Rotundă cu Statut Permanent salută intenţia şi disponibilitatea Preşedintelui Vladimir Voronin, date publicităţii, de a crea o Comisie Naţională de integrare europeană[]

Politica externă / integrare europeanăRelaţii interpartinice

Declaraţia Partidului Liberal privind nerespectarea, de către Federaţia Rusă, a deciziilor Summit-ului OSCE de la Istanbul şi poziţia autorităţilor de la Chişinău şi de la Moscova în această chestiune
23 septembrie 2002
Partidul Liberal constată cu profundă îngrijorare că Partidul Comuniştilor din Republica Moldova manifestă o sfidare condamnabilă a intereselor naţionale, a Declaraţiilor de Suveranitate, de Independenţă şi a Constituţiei R. Moldova, precum şi a numeroaselor documente internaţionale[]

Securitate naţională

Memoriul Mesei Rotunde cu Statut Permanent
4 septembrie 2002
Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent califică Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice drept un instrument important de anihilare a tentativelor guvernării comuniste de a submina principiile statului de drept şi libertăţile fundamentale ale omului[]

Domeniul socio-culturalMass-media

Declaraţia Partidului Liberal în legătură cu poziţia SUA faţă de proiectul de “Acord între Republica Moldova şi Transnistria, elaborat de OCSE, Rusia şi Ucraina”
7 august 2002
Partidul Liberal salută intenţia fermă a Statelor Unite de a încuraja negocierile în vederea soluţionării definitive a conflictului transnistrean în cadrul statului unitar şi indivizibil Republica Moldova[]

Problema Transnistreană

Proclamaţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent
24 iulie 2002
Noi, subsemnaţii, proclamăm consensul nostru deplin asupra următoarelor principii şi acţiuni de reglementare paşnică şi echitabilă a crizei transnistrene[]

Problema Transnistreană

Declaraţia Partidului Liberal despre iniţiativa Alianţei Social-Democrate din Moldova privind desfăşurarea unui referendum naţional pentru modificarea Codului Electoral
15 iulie 2002
Partidul Liberal şi-a exprimat, în repetate rînduri, poziţia în favoarea modificării actualului sistem electoral[]

Alegeri

Declaraţia Partidului Liberal cu privire la intenţiile de federalizare a Republicii Moldova
9 iulie 2002
Partidul Liberal constată că, urmare a recentei întruniri de la Kiev a părţilor implicate în negocierile pentru soluţionarea conflictului transnistrean, s-a acceptat, în linii mari, conceptul unui proiect de statut care prevede federalizarea Republicii Moldova[]

Problema Transnistreană

Comunicat de presă al Partidului Liberal
6 iulie 2002
În ziua de 6 iulie a.c. a avut loc şedinţa Consiliului Naţional al Partidului Liberal, la care s-au luat în dezbatere chestiuni legate de consolidarea structurilor teritoriale[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia Consiliului Naţional al Partidului Liberal cu privire la situaţia social-politică din Republica Moldova şi la sarcinile Partidului Liberal privind contracararea ofensivei comuniste asupra democraţiei şi reformelor
6 iulie 2002
Partidul Liberal constată că, pentru prima dată după proclamarea Independenţei, există un pericol real de lichidare a statului de drept[]

Atitudinea faţă de guvernare

Recomandările Mesei Rotunde cu Statut Permanent privind combaterea corupţiei în Republica Moldova
3 iulie 2002
MRSP a venit cu iniţiativa, sprijinită de partidul de guvernămînt, să examineze problema combaterii corupţiei în societate[]

Drepturile şi libertăţile omuluiPolitici guvernamentalePolitici tarifare

Regulamentul desfăşurării şedinţelor Mesei Rotunde cu Statut Permanent a partidelor, organizaţiilor social-politice si obşteşti
3 iulie 2002
Noi, reprezentanţii partidelor, organizaţiilor social-politice şi obşteşti, participanţi la Masa Rotundă cu Statut Permanent (MRSP), întruniţi în scopul iniţierii unui cadru de cooperare între forţele politice şi obşteşti, preocupate de necesitatea protejării şi promovării democraţiei şi a pluralismului politic în Republica Moldova, am convenit asupra următoarelor[]

Declaraţii comuneRelaţii interpartinice

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la atitudinea partidului de guvernămînt faţă de Rezoluţia APCE de la 24 aprilie a.c.
26 iunie 2002
Apreciind drept oportună şi benefică asumarea de către guvernanţii Republicii Moldova a angajamentelor menite să consolideze sistemul democratic, prin îndeplinirea recomandărilor din Rezoluţia APCE[]

Domeniul socio-culturalPolitica externă / integrare europeană

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent privind acţiunile partidului de guvernămînt de lichidare a autonomiei locale
26 iunie 2002
Luînd cunoştinţă de acţiunile, din ultimul timp, ale partidului de guvernămînt faţă de statutul, rolul şi modul de funcţionare al autorităţilor administraţiei publice locale participanţii la MRSP constată următoarele[]

Relaţii interpartinice

Recomandările Mesei Rotunde cu Statut Permanent cu privire la modalitatea optimă de depăşire a problemelor apărute în relaţiile dintre organele puterii centrale ale Republicii Moldova şi UTA Gagauz Yeri
5 iunie 2002
În urma analizei bazei juridice existente ce reglementează activitatea organelor puterii locale din UTA Gagauz Yeri şi relaţiile lor cu organele puterii centrale ale Republicii Moldova s-a constat existenţa unor lacune şi neconcordanţe serioase[]

Administraţie publică

Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent cu privire la necesitatea adoptării unei Strategii Naţionale de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană
5 iunie 2002
Pornind de la existenţa unui consens politic în problema aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, componentele MRSP invocă stringenta necesitate de elaborare a unui amplu document, ce ar include reformarea societăţii şi a statului[]

Drepturile şi libertăţile omuluiPolitica externă / integrare europeanăProblema Transnistreană

Declaraţia Partidului Liberal în legătură cu disponibilitatea SUA şi a Rusiei de a coopera în soluţionarea problemei transnistrene
3 iunie 2002
Urmărind cu atenţie dialogul americano-rus la nivel înalt, Partidul Liberal îşi exprimă satisfacţia în legătură cu disponibilitatea SUA şi a Rusiei de a coopera în soluţionarea conflictelor regionale, inclusiv a problemei transnistrene în Republica Moldova[]

Securitate naţională

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la asigurarea accesului formaţiunilor politice la posturile naţionale de radio şi de televiziune
28 mai 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent (MRSP), ne exprimăm nedumerirea în legătură cu tergiversarea răspunsului din partea conducerii Companiei de stat “Teleradio-Moldova” la Scrisoarea adresată de semnatarii Declaraţiei de constituire a MRSP[]

Mass-mediaRelaţii interpartinice

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent în legătură cu tendinţa partidului de guvernămînt de a ignora Rezoluţia APCE privind transformarea Companiei “Teleradio-Moldova” în structură publică independentă
22 mai 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu tentativele Fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor de a ignora recomandările din Rezoluţia de la 24 aprilie a.c. a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei despre revizuirea Legii cu privire la Televiziune şi Radiodifuziune şi modificarea statutului Companiei “Teleradio-Moldova”, în scopul transformării acesteia într-o structură publică independentă[]

Declaraţii comuneMass-media

Comunicat de presă al Partidului Liberal
14 mai 2002
În ziua de 14 mai a.c., sub preşedinţia Partidului Liberal, a avut loc şedinţa ordinară a Mesei Rotunde cu Statut Permanent, cu participarea unor lideri ai partidelor parlamentare, extraparlamentare şi ai societăţii civile[]

Problema Transnistreană

Comunicat de presă al Partidului Liberal
30 aprilie 2002
La 27 aprilie a.c., a avut loc şedinţa Biroului Permanent Central al Partidului Liberal, la care s-au examinat un şir de chestiuni, un loc important revenindu-i celei privind unificarea structurilor teritoriale[]

Activitatea internă de partid

Comunicat de presă al Partidului Liberal
30 aprilie 2002
În ziua de 27 aprilie a.c. s-a desfăşurat conferinţa structurii sectoriale Străşeni, în cadrul căreia s-a unificat Organizaţia teritorială a Partidului Liberal[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia Biroului Permanent Central al Partidului Liberal cu privire la activitatea organelor de conducere ale formaţiunii în condiţiile de criză social-politică profundă
27 aprilie 2002
Biroul Permanent Central al Partidului Liberal constată că ultimele luni au fost marcate de o profundă criză social-politică, generată de tendinţele evidente ale partidului de guvernămînt de a instaura un dictat ideologic şi de a înlătura total Opoziţia din viaţa societăţii[]

Atitudinea faţă de guvernare

Apelul Participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent către Consiliul Europei
22 aprilie 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, reprezentanţi ai 12 formaţiuni social-politice şi organizaţii nonguvernamentale, fideli principiilor democratice de soluţionare a problemelor, ne pronunţăm pentru respectarea necondiţionată a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în momentul aderării sale la organismele internaţionale[]

Colaborarea internaţionalăDeclaraţii comuneDrepturile şi libertăţile omului

Comunicat de presă al Partidului Liberal
22 aprilie 2002
În ziua de 21 aprilie a.c. s-au desfăşurat trei conferinţe ale structurilor sectoriale ale Partidului Liberal, în cadrul cărora s-au unificat Organizaţiile teritoriale Călăraşi, Sîngerei şi orăşeneşti Sîngerei[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent despre importanţa acceptării dialogului de către liderii formaţiunilor aflate în confruntare politică
18 aprilie 2002
Masa Rotundă cu Statut Permanent salută faptul că propunerile incluse în Declaraţia noastră din 9 aprilie a.c. au servit drept suport pentru poziţiile formulate de către liderii Fracţiunilor parlamentare în cadrul discuţiilor la Consiliul Europei privind identificarea soluţiilor de depăşire a crizei politice din Republica Moldova[]

Declaraţii comuneRelaţii interpartinice

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent, privind căile de depăşire a situaţiei de criză din Republica Moldova
9 aprilie 2002
Noi, subsemnaţii, pornind de la necesitatea unui dialog social-politic permanent şi de la faptul că, în urma Declaraţiei participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent, din 4 aprilie a.c., nu au fost întreprinse măsuri pentru iniţierea unui dialog între părţile antrenate în conflictul politic, sîntem nevoiţi să insistăm asupra următoarelor acţiuni[]

Declaraţii comuneRelaţii interpartinice

Declaraţia fondatorilor Mesei Rotunde cu Statut Permanent cu privire la situaţia de criză din Republica Moldova şi la necesitatea unui dialog social-politic permanent
4 aprilie 2002
Noi, reprezentanţii partidelor politice şi ai formaţiunilor social-politice şi nonguvernamentale, întruniţi în prima şedinţă de iniţiere a unui dialog politic în cadrul Mesei Rotunde cu Statut Permanent, adresăm forţelor politice şi reprezentanţilor societăţii civile apelul de a ne uni toate eforturile pentru a depăşi, în comun, actuala criză social-politică din Republica Moldova[]

Atitudinea faţă de guvernareDeclaraţii comuneRelaţii interpartinice

Declaraţia Congresului al IV-lea al Partidului Liberal în legătură cu dispariţia deputatului Vlad Cubreacov
24 martie 2002
Delegaţii întruniţi la Congresul al IV-lea al Partidului Liberal, la care s-a produs un important act politic — unificarea forţelor democratice, naţionale şi reformatoare — se declară profund alarmaţi în legătură cu dispariţia deputatului PPCD Vlad Cubreacov[]

Atitudinea faţă de guvernare

Declaraţia Congresului al IV-lea al Partidului Liberal cu privire la unificarea forţelor de centru-dreapta şi la necesitatea contracarării ofensivei comuniste împotriva valorilor democratice şi naţionale
24 martie 2002
Venirea comuniştilor la putere, ca urmare a alegerilor parlamentare anticipate din 25 februarie 2001, a marcat începutul procesului de resovietizare şi de recomunizare a Republicii Moldova[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-cultural

Declaraţia Partidului Liberal privind solidarizarea cu acţiunile de protest împotriva guvernării comuniste
24 martie 2002
Partidul Liberal se declară solidar cu acţiunile de protest împotriva guvernării comuniste, condamnînd isteria românofobă şi alte manifestări nesăbuite ale acesteia, care au deteriorat grav imaginea Republicii Moldova în lume[]

Domeniul socio-cultural

Arhiva

2003 [11]
2002