Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLPSLPSRMPRMPDPMPPCD / 18 decembrie 2002
Noi, Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, ne exprimăm îngrijorarea şi atenţionăm opinia publică în legătură cu conturarea practicii partidului de guvernămînt de ignorare a principiilor funcţionării instituţiilor democratice în Republica Moldova.

Constatăm cu regret că fracţiunea comunistă, în preajma alegerilor locale, continuă să adopte legi antidemocratice, care îi serveşte interesele, tensionînd relaţiile interpartinice, cu intenţia de a pulveriza şi de a segmenta forţele politice. Cu alte cuvinte, partidul de guvernămînt şi-a creat în mod abuziv condiţii favorabile pentru a influenţa rezultatele alegerilor locale: a modificat neconstituţional Legea cu privire la autoadministraţia publică locală; a modificat în mod arbitrar Codul Electoral, ignorează decizia Comisiei Electorale Centrale privind desfăşurarea referendumului republican referitor la trecerea la sistemul mixt de alegeri, a schimbat Legea cu privire la partide.

În pofida recomandărilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, aprobate şi salutate formal de Partidul Comuniştilor din Moldova, continuă sfidarea manifestă a pluralismului de opinii prin intimidarea oponenţilor, prin limitarea accesului lor la mass-media de stat, prin blocarea iniţiativelor legislative lansate de oponenţi.

Astfel, sîntem obligaţi să constatăm că factorul democratic din Republica Moldova se află în declin, fiind substituit cu autoritarismul partidului de guvernămînt şi a liderilor lui. Această atitudine va conduce în mod implicit la lichidarea instituţiilor democratice în stat, la promovarea unei singure ideologii în stat — cea comunistă, aceasta ar reînregimenta Republica Moldova în rîndul ţărilor cu democraţia în pericol. Efectele unei asemenea politici ar putea fi devastatoare şi întreaga responsabilitate o va purta partidul cu o reprezentare masivă în actualul Parlament.

În acest context, noi, participanţii la MRSP, cerem încetarea practicilor antidemocratice şi respectarea întocmai a normelor constituţionale şi de drept de către Partidul Comuniştilor din Moldova, aflat la guvernare, şi să-şi racordeze acţiunile concrete la politicile declarate.

Serviciul de presă al MRSP
Propunerile participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent privind intensificarea proceselor integraţioniste în Republica Moldova Declaraţia partidelor şi a organizaţiilor social-politice şi obşteşti — participante la Masa Rotundă cu Statut Permanent