Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia partidelor şi a organizaţiilor social-politice şi obşteşti — participante la Masa Rotundă cu Statut Permanent

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLAIRMUCMPDMPSRMPPCDPR (astăzi PL) • PNR (astăzi NOI) • PEMAVE (astăzi PVE) • MPSNPRMPSM / 23 ianuarie 2003
Noi, liderii partidelor şi conducătorii organizaţiilor social-politice şi obşteşti, constatăm cu îngrijorare că declaraţiile politice şi apelurile pe care le-am adresat Preşedintelui Republicii Moldova şi partidului de guvernămînt, în legătură cu funcţionarea instituţiilor democratice şi cu pericolul lichidării pluralismului politic în statul nostru, au rămas, pînă în prezent, fără răspuns.

Considerăm că o asemenea atitudine din partea Puterii poate conduce la adîncirea crizei social-politice şi la evoluţii nedorite — pe plan intern şi pe plan extern — pentru Republica Moldova. Unul dintre cele mai serioase motive, care generează o nouă tensiune politică în societate, este adoptarea unor modificări şi completări nedemocratice şi neconstituţionale la Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice, supusă în prezent expertizării de către Consiliul Europei.

Noi sîntem unanimi în părerea că adoptarea acestei legi denotă scopurile ascunse ale partidului de guvernămînt, care şi-a propus să-şi elimine — în preajma alegerilor locale — concurenţii politici, înlăturînd, astfel, segmente importante ale societăţii de la actul politic şi legislativ în stat, de la administrarea treburilor acestuia.

În acest fel, noi, participanţii la MRSP:

  1. Cerem Parlamentului abrogarea modificărilor şi a completărilor la Legea privind partidele şi organizaţiile social-politice pînă la obţinerea rezultatelor expertizei Consiliului Europei asupra acestei legi.
  2. Solicităm Consiliului Europei efectuarea expertizei atît a legii, cît şi a Regulamentului adoptat recent de Guvern.
  3. Considerăm necesară o întrevedere în această problemă — foarte importantă pentru funcţionarea instituţiilor democratice în Republica Moldova — cu şeful statului, Vladimir Voronin, şi cu Preşedintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc.
  4. Sensibilizăm partidele politice neparticipante la MRSP să sprijine acţiunile noastre în apărarea democraţiei în Republica Moldova şi în contracararea atentării la pluralismul politic.
  5. Avertizăm că, în cazul în care Puterea va refuza, în continuare, dialogul asupra căruia insistăm, în probleme de interes major pentru evoluţia statului nostru, sîntem decişi să procedăm la acţiuni de protest, inclusiv la boicotarea procedurii de reînregistrare a partidelor, la manifestări stradale, la pichetarea Parlamentului, începînd cu data de 7 februarie a.c.

Au semnat:

Dumitru Braghiş,
Preşedintele Alianţei Social-Democrate din Moldova,
liderul fracţiunii parlamentare “Alianţa Social-Democrată”

Veceslav Untilă,
Preşedintele Partidului Liberal

Vasile Balan,
Vicepreşedintele Alianţei Independenţilor din Republica Moldova

Mihai Petrache,
Preşedintele Uniunii Centriste din Moldova

Dumitru Diacov,
Preşedintele Partidului Democrat din Moldova

Valentin Krîlov,
Secretar Responsabil al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

Sergiu Burcă,
Vicepreşedintele Partidului Popular Creştin Democrat

Mihai Gimpu,
Preşedintele Partidului Reformei

Ion Buga,
Preşedintele Partidul Naţional Român

Ion Dediu,
Preşedintele Partidului Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova

Vladimir Florea,
Preşedintele Mişcării Profesioniştilor “Speranţa-Nadejda”

Valeri Efremov,
Preşedintele Partidului Republican din Moldova

Victor Morev,
Preşedintele Partidului Socialist din Moldova

Serviciul de presă al Mesei Rotunde
Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent Declaraţia liderilor de partide participante la acţiunea de pichetare a Parlamentului Republicii Moldova din 6–7 februarie