Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 Partide

Alianţa Independenţilor din Republica Moldova (AIRM)

Serafim Urechean
Serafim Urechean
Data înregistrării: 18 octombrie 2001
Data încheierii activităţii: 19 iulie 2003

Declaraţii şi comunicate de presă

Evenimente

Arhiva documentelor

Programul din 2001adoptat la Congresul de Constituire din 6 octombrie 2001

Scurt istoric

Pe parcursul ultimilor zece ani în Republica Moldova s-au încălcat flagrant drepturile colectivităţilor locale, garantate constituţional şi fixate în multiple legi organice. Acest lucru l-au constatat îndeosebi circa 400 de primari ai diferitelor localităţi din republică, membri ai Ligii naţionale a asociaţiilor de primari, ai Federaţiei puterilor locale şi regionale, ai Asociaţiei primarilor din Găgăuzia, care s-au întrunit special cu scopul de a se opune deschis şi categoric intenţiilor puterii comuniste de a distruge actualul sistem de administraţie publică locală.

Participanţii la Adunarea reprezentanţilor primarilor din Republica Moldova au adresat un apel şefului statului, Parlamentului şi prim-ministrului şi şi-au rezervat dreptul de a apela la Consiliul Europei cu propunerea de a supune unei monitorizări toate acţiunile pe care le întreprind guvernanţii comunişti în domeniul administraţiei publice din republică.

Între timp s-a format un grup de iniţiativă, incluzînd consilieri, primari, reprezentanţi ai diferitelor pături ale populaţiei, care, îngrijoraţi de tendinţele negative în promovarea proceselor democratice, au iniţiat constituirea unei organizaţii social-politice, ea reprezentînd aspiraţiile şi interesele celor care la alegerile trecute au votat cu consilierii şi primarii independenţi. Este vorba de o largă mişcare social-politică a cetăţenilor, indiferent de naţionalitate şi confesiune, care s-a bazat pe principiile patriotismului, demnităţii şi priorităţii drepturilor omului.

Pe data de 13 octombrie 2001 la Chişinău a avut loc Congresul de constituire a Alianţei Independenţilor din Republica Moldova (AIRM), la care au participat circa 400 de delegaţi din toate unităţile teritorial-administrative din republică. Acest înalt for a constituit Alianţa Independenţilor din Republica Moldova şi l-a ales pe primarul general al municipiului Chişinău, Serafim Urechean, în funcţia de preşedinte al Alianţei.

La congres s-a menţionat că noua formaţiune nu îmbrăţişează o platformă politică clasică în înţelesul obişnuit, ci este o mişcare social-politică de orientare democratică cu scopul imediat de a participa la viitoarea campanie electorală în cadrul unei largi coaliţii democratice.

Imediat după Congresul de constituire a Alianţei Independenţilor din Republica Moldova, în lunile noiembrie-decembrie 2001 s-a purces la crearea organizaţiilor teritoriale. Astfel, s-au format 10 organizaţii teritoriale în judeţe, 2 organizaţii teritoriale în Găgăuz-Yeri, 5 în sectoare şi 10 în oraşele şi comunele municipiului Chişinău.

Au fost aleşi preşedinţii şi vicepreşedinţii organizaţiilor primare şi au fost constituite consiliile judeţene, teritoriale şi locale ca organe de conducere în perioada dintre conferinţe şi adunări generale, precum şi comisiile de revizie — organe de control ale organizaţiilor Alianţei la toate nivelurile.

La 19 ianuarie 2002 la Chişinău a avut loc Congresul întîi al Alianţei Independenţilor din Republica Moldova, la care au participat 1 048 de delegaţi din întreaga republică. La acest congres s-a discutat situaţia social-politică în Republica Moldova şi direcţiile prioritare de activitate ale Alianţei Independenţilor din Republica Moldova. S-a adoptat Manifestul “AIRM — proiect proeuropean al Moldovei”. S-au ales organele de conducere ale formaţiunii, s-au aprobat sigla şi imnul Alianţei Independenţilor.

La 19 iulie 2003, AIRM a decis să-şi suspende activitatea sa şi să fuzioneze în cadrul Alianţei “Moldova Noastră”.