Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia liderilor de partide participante la acţiunea de pichetare a Parlamentului Republicii Moldova din 6–7 februarie

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLAIRMUCMPDMPSRMPPCDPSLPRMPDPMPR (astăzi PL) • PEMAVE (astăzi PVE) • PNR (astăzi NOI) / 6 februarie 2003
Noi, liderii partidelor politice, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu lipsa în continuare a dialogului dintre Putere şi Opoziţia parlamentară şi extraparlamentară în Republica Moldova — modalitate de examinare a problemelor majore ale societăţii pe care am propus-o actualilor guvernanţi şi care este sprijinită de organismele europene.

În condiţiile cînd partidul de guvernămînt controlează în continuare accesul la mediile de informare finanţate de la Bugetul statului — realitate confirmată şi de poziţia exprimată în recenta sesiune a APCE — , iar majoritatea parlamentară limitează drepturile Opoziţiei în forul legislativ, fapt ce a condus la deciziile de boicotare a şedinţelor în plen ale acestuia de către Fracţiunile ASD şi PPCD, sîntem nevoiţi să recurgem la pichetarea Parlamentului, pentru a sensibiliza opinia publică din interior şi din exterior asupra gravei crize politice ce s-a creat după doi ani de guvernare comunistă.

O dovadă a acestei crize de guvernare sînt şi Rezoluţiile APCE, luările de poziţie ale altor foruri internaţionale, ultimele critici formulate la recenta sesiune a forului parlamentar al Consiliului Europei, în care se constată, de fapt, nonconformarea Puterii de la Chişinău recomandărilor acestor structuri continentale. Guvernanţii practică, în continuare, un mesaj fariseic, declarîndu-se dispuşi să-şi respecte angajamentele internaţionale, dar promovînd, în interior, practici menite să lichideze pluralismul politic şi să anuleze instituţiile democratice ale statului.

Pornind de la această realitate, noi, reprezentanţi ai unor segmente importante ale societăţii, ne exprimăm refuzul categoric de a mai suporta comportamentul cu tendinţe totalitare al Puterii şi — în scopul prevenirii în legătură cu o posibilă destabilizare a situaţiei social-politice în Republica Moldova — CEREM:

  1. Adoptarea unei decizii de suspendare a modificărilor şi a completărilor la Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice pînă la obţinerea expertizei din partea Consiliului Europei.
  2. Modificarea Legii privind administraţia publică locală în conformitate cu Hotărîrea Curţii Constituţionale din 14 martie 2002, respectîndu-se, astfel, rigorile Congresului Puterilor Locale şi Regionale al CE.
  3. Asigurarea accesului permanent al partidelor politice la Radioteleviziunea Naţională, în vederea participării la dezbateri publice asupra stării de lucruri din societate.
  4. Adoptarea modificărilor la legislaţia privind Audiovizualul în conformitate cu recomandările formulate de experţii Consiliului Europei şi încetarea strangulării independenţei presei şi a libertăţii de exprimare a jurnalistului. Reluarea transmiterii posturilor de radio “Vocea Basarabiei” şi de televiziune TVR1.
  5. Reexaminarea chestiunilor privind desfăşurarea referendumurilor, respectîndu-se, astfel, dreptul cetăţenilor de participare la administrarea treburilor statului.
  6. Revizuirea legislaţiei referitoare la puterea judecătorească în vederea ajustării acesteia la standardele europene şi a restabilirii independenţei reale a magistraţilor.
  7. Respectarea moratoriului privind statutul limbii ruse, ca factor de stabilitate în R. Moldova, şi privind programa de studiu la obiectul “Istorie”, recomandat prin Rezoluţiile APCE.
  8. Orice modificare la Codul Electoral să fie efectuată în baza deciziei Curţii Constituţionale din 14 martie 2002, în spiritul Rezoluţiei APCE şi după o consultare amplă, în condiţii de transparenţă, cu reprezentanţii administraţiei publice locale.

Ne exprimăm speranţa că Puterea va îndeplini cerinţele formulate în acest document, fapt ce va conduce la restabilirea sistemului democratic în R. Moldova. Aşteptăm ca, pînă la 20 februarie a.c., partidul de guvernămînt să dea un răspuns concret cerinţelor noastre — adoptînd sau modificînd actele legislative sau normative vizate.

Au semnat:

Dumitru Braghiş,
Preşedintele Alianţei Social-Democrate din Moldova,
liderul fracţiunii parlamentare “Alianţa Social-Democrată”

Veceslav Untilă,
Preşedintele Partidului Liberal

Vasile Balan,
Vicepreşedintele Alianţei Independenţilor din Republica Moldova

Mihai Petrache,
Preşedintele Uniunii Centriste din Moldova

Dumitru Diacov,
Preşedintele Partidului Democrat din Moldova

Valentin Krîlov,
Secretar Responsabil al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

Iurie Roşca,
Preşedintele Partidului Popular Creştin Democrat

Oleg Serebrian,
Preşedintele Partidului Social-Liberal

Valeri Efremov,
Preşedintele Partidului Republican

Mihai Ceban,
Preşedintele Partidului Democrat Popular din Moldova

Mihai Gimpu,
Preşedintele Partidului Reformei

Ion Dediu,
Preşedintele Partidului Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova

Ion Buga,
Preşedintele Partidul Naţional Român

Declaraţia partidelor şi a organizaţiilor social-politice şi obşteşti — participante la Masa Rotundă cu Statut Permanent Cu privire la Masa Rotundă în Moldova Walter Schwimmer, Secretar General al Consiliului Europei