Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Regulamentul desfăşurării şedinţelor Mesei Rotunde cu Statut Permanent a partidelor, organizaţiilor social-politice si obşteşti

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLPSLPSRMPRMPDPMPPCDUCMAIRMMPSN / 3 iulie 2002
Noi, reprezentanţii partidelor, organizaţiilor social-politice şi obşteşti, participanţi la Masa Rotundă cu Statut Permanent (MRSP), întruniţi în scopul iniţierii unui cadru de cooperare între forţele politice şi obşteşti, preocupate de necesitatea protejării şi promovării democraţiei şi a pluralismului politic în Republica Moldova, am convenit asupra următoarelor:

1. La lucrările MRSP pot participa toate partidele, organizaţiile social-politice şi obşteşti care activează în conformitate cu Constituţia şi cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

2. Şedinţele MRSP au loc o dată în două săptămîni sau ori de cîte ori este nevoie, în funcţie de situaţie şi în conformitate cu deciziile participanţilor la şedinţe.

3. Şedinţa curentă a MRSP este condusă de un moderator desemnat în cadrul şedinţei precedente conform principiului rotaţiei sau în baza propriei iniţiative. Refuzul de a modera şedinţele nu limitează dreptul formaţiunii de a participa la lucrările MRSP.

4. Ordinea de zi a şedinţelor este stabilita de către participanţii la MRSP, în funcţie de priorităţile convenite. Propunerile pentru ordinea de zi se acceptă doar în condiţiile în care formaţiunile (formaţiunea) ce înaintează propunerea îşi asumă obligaţia de a prezenta raportul asupra chestiunii respective. Implicarea altor formaţiuni în pregătirea chestiunilor înaintate de către un participant la MRSP se face doar cu acordul formaţiunilor vizate.

5. MRSP este obligată să examineze orice propunere venită de la participanţi, dacă aceasta este făcută în condiţiile p.4 din prezentul Regulament. În acelaşi timp, nu toate propunerile de acest fel pot constitui obiectul principal de pe ordinea de zi a şedinţei.

6. Secretariatul şedinţei curente este asigurat de formaţiunea reprezentată de către moderatorul acesteia.

7. Documentele adoptate se difuzează ca poziţie oficială a MRSP în condiţiile cînd sînt votate de majoritatea simplă a semnatarilor prezentului Regulament. În acelaşi timp, participanţii la MRSP care nu sînt de acord cu documentele adoptate şi nu-şi pun semnătura pe ele sînt în drept să-şi mediatizeze propriile poziţii.

8. Deciziile Mesei Rotunde se dau publicităţii şi se pun la dispoziţia tuturor solicitanţilor.

9. Şedinţele Mesei Rotunde sînt publice.

10. Masa Rotundă difuzează, în baza unei decizii luate prin consens, o variantă electronică sau imprimată, a Buletinului informativ al MRSP.

Au semnat:

Dumitru Braghiş, Alianţa Social-Democrată din Moldova

Vlad Ciobanu, Partidul Liberal

Corneliu Ciurea, Partidul Social-Liberal

Valentin Krîlov, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Valeri Efremov, Partidul Republican din Moldova

Sergiu Gribovanu, Partidul Democrat Popular din Moldova

Sergiu Burcă, Partidul Popular Creştin Democrat

Vladimir Babii, Clubul Oamenilor de Afaceri “Timpul”

Igor Boţan, Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Mihai Petrache, Uniunea Centristă din Moldova

Vasile Bălan, Alianţa Independenţilor din Republica Moldova

Elena Burcă, Forumul Organizaţiilor de Femei din Moldova

Vladimir Florea, Mişcarea Profesioniştilor “Speranţa-Nadejda”

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la atitudinea partidului de guvernămînt faţă de Rezoluţia APCE de la 24 aprilie a.c. Recomandările Mesei Rotunde cu Statut Permanent privind combaterea corupţiei în Republica Moldova