Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Recomandările Mesei Rotunde cu Statut Permanent privind combaterea corupţiei în Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLPSLPSRMPRMPDPMPPCD / 3 iulie 2002
Odată cu proclamarea Independenţei, Republica Moldova s-a angajat să promoveze principiile economiei de piaţă şi să edifice statul de drept. Constituţia a consfinţit aceste valori şi s-a procedat, în anii care au urmat, la crearea bazei legislative pentru efectuarea reformelor economice şi asigurarea ireversibilităţii lor. Evoluţiile politice, tot mai defavorabile din motive obiective şi subiective, lipsa voinţei politice din partea guvernanţilor perindaţi la Putere, au tergiversat în mare măsură transformările radicale şi rapide. Mentalitatea şi stereotipurile moştenite din regimul totalitar şi din economia supercentralizată au generat, în aceşti ani, mai multe grave flagele sociale, în primul rînd fenomenul corupţiei, ce ameninţă să surpe temeliile tînărului stat. Experţi interni şi externi continuă să prevină în legătură cu impactul şi consecinţele periculoase, pe care le poate avea corupţia pentru evoluţiile Republicii Moldova, dacă nu se va lansa imediat un program de decizii, menite să aducă în normalitate întreg complexul de acţiuni ce fac parte din exerciţiul guvernării, toate tranzacţiile din afara Puterii şi să asigure independenţa justiţiei — ca garanţie a avansării noastre spre statul de drept.

Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent sînt conştienţi de pericolul pe care îl constituie fenomenul corupţiei pentru crearea unei economii viabile, pentru asigurarea drepturilor economice ale omului şi pentru imaginea în exterior a statului. De aceea, în scopul diminuării acestui fenomen negativ din societate şi al creării premiselor pentru îmbunătăţirea stabilităţii economice a Republicii Moldova şi a imaginii sale în exterior, MRSP a venit cu iniţiativa, sprijinită de partidul de guvernămînt, să examineze problema combaterii corupţiei în societate şi, ca rezultat, propune următorul set de recomandări:

 1. Examinarea, de către Parlament, a listei Convenţiilor Europene şi Internaţionale ce ţin de combaterea corupţiei, în vederea aderării la ele.
 2. Organizarea unor audieri parlamentare deschise despre starea de lucruri în domeniul combaterii corupţiei în Republica Moldova.
 3. Organizarea unor audieri televizate, cu participarea MRSP, în problema combaterii corupţiei.
 4. Elaborarea Conceptului şi a Principiilor de combatere a corupţiei în Republica Moldova şi expunerea acestor proiecte de documente spre dezbatere publică, în scopul participării largi a societăţii civile, inclusiv a antreprenorilor.
 5. Adoptarea, de către Parlament, concomitent cu adoptarea legilor de bază, şi a actelor legislative privind interpretarea aacestora.
 6. Conceperea, împreună cu participarea societăţii civile, a unui Program naţional anticorupţie, în baza proiectului propus de către Transparency International — Moldova (se anexează).
 7. Reformarea, în baza unui concept elaborat cu ajutorul unor experţi străini, a sistemului de organizare şi de funcţionare a administraţiei publice, pornindu-se de la următoarele principii:
  • garantarea salarizării adecvate a angajaţilor publici, în funcţie de rezultatele finale ale activităţii lor şi asigurarea garanţiilor sociale ale funcţionarului şi familiei acestuia;
  • definitivarea detaliată a împuternicirilor şi a responsabilităţilor funcţionale;
  • angajarea în funcţii publice prin concurs şi în bază de contract;
  • organizarea, cel puţin o dată în doi ani, a testării funcţionarilor şi, cel puţin o dată în cinci ani, — a perfecţionării cunoştinţelor acestora;
  • introducerea unui mecanism de control şi de supraveghere a activităţii funcţionarilor publici, începînd cu selectarea şi terminînd cu o anumită perioadă după plecarea sa din funcţie;
  • excluderea dependenţei funcţionarilor publici, exceptînd primele persoane, de orientarea politică a guvernării.
 8. Analiza detaliată a sistemului, stabilit prin diferite acte normative, în vederea simplificării obţinerii, de către agenţii economici, a diverselor autorizări de la organele publice de toate nivelurile.
 9. Îmbunătăţirea sau modificarea sistemului de lucru al activităţii organelor publice republicane cu sesizările şi demersurile agenţilor economici şi cu scrisorile cetăţenilor.
 10. Elaborarea, împreună cu asociaţiile oamenilor de afaceri, a principiilor de absorbţie a economiei subterane, de stimulare a antreprenoriatului şi de lărgire a bazei fiscale, prin stabilirea unui impozit unic, pe ramuri, şi reducerea, astfel, a poverii fiscale, în scopul implementării lor prin Bugetul anului 2003.
 11. Elaborarea, în urma unor dezbateri şi consultări publice, a poziţiei faţă de condiţiile speciale şi provizorii, cu garanţiile respective din partea statului, pentru legalizarea tuturor veniturilor şi repatrierea finanţelor de peste hotare.
 12. Formarea unui grup de lucru din deputaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru expertizarea proiectului de lege privind formele extraparlamentare ale controlului societăţii asupra activităţii publice.
 13. Anunţarea periodică, de către organele statului, a informaţiilor despre structurile publice republicane şi teritoriale, în vederea facilitării accesului cetăţenilor.
 14. Mediatizarea amplă a cazurilor de corupţie în mass media şi asigurarea respectării Legii privind accesul la informaţie în vederea eficientizării procesului de combatere a acestui fenomen periculos pentru societate.

Au semnat:

Dumitru Braghiş, Alianţa Social-Democrată din Moldova

Vlad Ciobanu, Partidul Liberal

Corneliu Ciurea, Partidul Social-Liberal

Valentin Krîlov, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Valeri Efremov, Partidul Republican din Moldova

Sergiu Gribovanu, Partidul Democrat Popular din Moldova

Sergiu Burcă, Partidul Popular Creştin Democrat

Vladimir Babii, Clubul Oamenilor de Afaceri “Timpul”

Serviciul de presă al Mesei Rotunde
Regulamentul desfăşurării şedinţelor Mesei Rotunde cu Statut Permanent a partidelor, organizaţiilor social-politice si obşteşti Proclamaţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent