Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Proclamaţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLPSLPSRMPRMPDPMPPCD / 24 iulie 2002
Reafirmîndu-ne ataşamentul faţă de Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991, precum şi faţă de principiile constituţionale privind caracterul unitar şi indivizibil al statului nostru,
Analizînd cauzele şi evoluţia conflictului transnistrean de la izbucnirea lui şi pînă în prezent,
Luînd act de proiectul Acordului din 3 iulie 2002 de la Kiev, propus de mediatorii acestui conflict,
Noi, subsemnaţii, proclamăm consensul nostru deplin asupra următoarelor principii şi acţiuni de reglementare paşnică şi echitabilă a crizei transnistrene:

1. Orice iniţiative sau proiecte de reglementare a conflictului transnistrean, indiferent de sursa lor de provenienţă, trebuie să respecte cadrul constituţional existent.

2. Problema transnistreană trebuie soluţionată printr-un proces de demilitarizare, de democratizare şi de descentralizare a zonei de est a Republicii Moldova.

3. Pentru demararea acestui proces, se impun, în mod necesar, următoarele acţiuni:

 1. înlocuirea actualului mecanism de mediere cu unul compatibil cu modelele utilizate în practica internaţională, incluzînd, în calitate de garanţi, state neimplicate — direct sau indirect — în conflictul transnistrean;
 2. înlocuirea actualului contingent de forţe pacificatoare cu forţe ONU de menţinere a păcii, mandatate să asigure:
  • retragerea necondiţionată, completă şi ordonată a efectivului militar şi a arsenalului Federaţiei Ruse din zona de est a Republicii Moldova, în conformitate cu deciziile Summit-ului OSCE de la Istanbul;
  • preluarea controlului asupra frontierei moldo-ucrainene şi instalarea posturilor vamale;
  • desfiinţarea armatei transnistrene şi a structurilor de securitate ale regimului de la Tiraspol, create de Moscova;
  • dezarmarea tuturor forţelor paramilitare şi a detaşamentelor de cazaci;
  • decriminalizarea zonei, identificarea şi anihilarea tuturor reţelelor de producere şi de vînzare ilegală a armamentului;
  • crearea condiţiilor pentru revenirea refugiaţilor la casele lor;
  • crearea instituţiilor democratice şi a condiţiilor optime pentru manifestarea societăţii civile;
  • organizarea unor alegeri locale libere, în baza legislaţiei Republicii Moldova şi în spiritul Cartei Europene a Autonomiei Locale.
Reafirmăm, şi pe această cale, dorinţa noastră de a trăi într-o Europă nedivizată şi facem apel către întreaga comunitate internaţională să intervină pentru a pune capăt conflictului transnistrean, oferind, astfel, Republicii Moldova şi populaţiei acesteia posibilitatea de a se regăsi în familia naţiunilor europene şi de a se integra în noua arhitectură de securitate euro-atlantică.
Serviciul de presă al MRSP
Recomandările Mesei Rotunde cu Statut Permanent privind combaterea corupţiei în Republica Moldova Memoriul Mesei Rotunde cu Statut Permanent