Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Memoriul Mesei Rotunde cu Statut Permanent

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLPSLPSRMPRMPDPMPPCD / 4 septembrie 2002
Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent (MRSP) — partide, organizaţii social-politice şi obşteşti — întruniţi în scopul iniţierii unui cadru de cooperare între forţele politice şi obşteşti, preocupate de necesitatea protejării şi a promovării democraţiei şi a pluralismului politic în Republica Moldova, califică Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice drept un instrument important de anihilare a tentativelor guvernării comuniste de a submina principiile statului de drept şi libertăţile fundamentale ale omului.

Pornind de la obiectivele propuse, MRSP a monitorizat, în permanenţă, deciziile şi acţiunile partidului de guvernămînt în vederea îndeplinirii integrale şi necondiţionate a prevederilor Rezoluţiei APCE.

Astfel, MRSP constată că, în linii mari, guvernanţii au depus anumite eforturi, pentru a convinge Consiliul Europei de disponibilitatea de a se conforma recomandărilor forului parlamentar continental.

Ca urmare a monitorizării procesului de îndeplinire a recomandărilor din Rezoluţia APCE privind R. Moldova, participanţii la MRSP au ajuns, însă, la concluzia că partidul de guvernămînt a realizat, de fapt, în termenul stabilit o singură prevedere — referitor la înregistrarea Mitropoliei Basarabiei, impusă prin decizia Curţii Europene pentru Drepturile Omului. Totodată, guvernanţii nu au adoptat decizii adecvate privind crearea cadrului legislativ necesar pentru transformarea radioteleviziunii de stat într-o instituţie publică; continuă procesul de lichidare a autonomiei locale; nu se asigură respectarea separaţiei puterilor în stat şi, în special, a independenţei sistemului judecătoresc; a fost încălcat moratoriul asupra problemelor legate de predarea limbii şi a istoriei. În felul acesta, deciziile adoptate de către guvernanţii comunişti nu au schimbat, în esenţa, natura proceselor antidemocratice, declanşate odată cu venirea Partidului Comuniştilor la putere în Republica Moldova.

Partidul de guvernămînt nu asigură, în continuare, respectarea drepturilor omului în ceea ce priveşte liberul acces la informaţie: în prezent, este interzisă tacit retransmiterea postului de televiziune TVR 1 pe întreg teritoriul naţional, fapt ce ar putea conduce la tensionarea gravă a situaţiei politice în Republica Moldova.

MRSP a adoptat o serie de declaraţii politice, de recomandări şi de propuneri concrete, menite să contribuie la adoptarea unor decizii adecvate de către guvernanţi. Aceştia, însă, nu numai că nu au respectat prevederea din Rezoluţia APCE despre necesitatea dialogului forţelor politice, inclusiv cu participarea comuniştilor din R. Moldova, dar nici nu au asigurat accesul participanţilor la MRSP, a întregii Opoziţii parlamentare şi extraparlamentare la radioteleviziunea de stat, pentru a informa populaţia asupra poziţiei acesteia în legătură cu evoluţiile din societate.

Pornind de la disponibilitatea, exprimată şi în Rezoluţia APCE, privind acordarea de asistenţă în normalizarea situaţiei din zona de est a Republicii Moldova, MRSP informează Consiliul Europei asupra încălcării grave a drepturilor cetăţenilor la instruire în limba maternă. MRSP constată indiferenţa partidului de guvernămînt faţă de acţiunea întreprinsă de regimul de la Tiraspol, care a închis ultima şcoală naţională, de la Grigoriopol, cu predare în limba română, şi care operează persecuţii împotriva pedagogilor şi a părinţilor.

Participanţii la MRSP solicită raportorilor de la Consiliul Europei pentru monitorizarea funcţionării instituţiilor democratice o apreciere adecvată a modului de respectare de către partidul de guvernămînt a obligaţiilor asumate de statul nostru odată cu aderarea la CE şi neadmiterea, în Republica Moldova, a unor devieri grave de la principiile democratice fundamentale, reconfirmate în Rezoluţia APCE.

MRSP rămîne deschisă dialogului cu reprezentanţi ai Consiliului Europei, pentru o informare cît mai detaliată asupra problemelor aflate în vizorul structurilor europene.

Serviciul de presă al MRSP
Proclamaţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent Declaraţia participanţilor la MRSP în legătură cu propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, de a forma o Comisie naţională pentru integrarea europeană