Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la atitudinea partidului de guvernămînt faţă de Rezoluţia APCE de la 24 aprilie a.c.

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PPCDPLUCMAIRMPRMPSRM / 26 iunie 2002
Apreciind drept oportună şi benefică asumarea de către guvernanţii Republicii Moldova a angajamentelor menite să consolideze sistemul democratic, prin îndeplinirea recomandărilor din Rezoluţia APCE;

Constatînd lipsa unor rezultate palpabile întru realizarea condiţiilor stabilite de către înaltul for european;

Semnalînd apariţia unor manifestări ostile implementării Rezoluţiei APCE, inclusiv în presa partidului de guvernămînt, căreia îi revine, în prezent, răspunderea politică pentru onorarea angajamentelor internaţionale, asumate de către Republica Moldova;

Calificînd drept periculoase orice eschivări de la înfăptuirea acţiunilor menite să normalizeze situaţia social-politică, inclusiv să accelereze tranziţia democratică şi descentralizarea puterii politice şi administrative;

Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent cer factorilor de decizie următoarele:

  1. Să se conformeze Rezoluţiei APCE şi să adopte un calendar privind realizarea integrală şi în termen a recomandărilor respective;
  2. Să se abţină de la emiterea de declaraţii incluzînd interpretări eronate ale prevederilor Rezoluţiei APCE, în special privind înregistrarea Mitropoliei Basarabiei, conform Deciziei CEDO şi Constituţiei Republicii Moldova, declaraţii ce conduc la încurajarea acţiunilor de natură să tensioneze relaţiile intraortodoxe;
  3. Să desfăşoare de urgenţă consultări cu asociaţiile profesionale de ziarişti, cu societatea civilă, în ansamblu, în vederea identificării modelului optim pentru transformarea Radioteleviziunii într-o instituţie publică;
  4. Să revadă politicile actuale ale statului în domeniul reformării sistemului de administrare publică locală în conformitate cu Rezoluţia Congresului Puterilor Locale şi Regionale din 4 iunie, CG (9)6, sistînd orice acţiuni venind în contradicţie cu principiile Cartei Europene ale Autonomiei Locale.
  5. Să se desolidarizeze public de aprecierile din presa partidului de guvernămînt cu caracter denigrator la adresa instituţiilor internaţionale.

Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, declarăm cu toată responsabilitatea că ignorarea, de către partidul de guvernămînt, a Rezoluţiei APCE ar putea conduce la neacceptarea, de către CE, a asigurării preşedenţiei Consiliului Europei şi chiar la suspendarea Republicii Moldova din acest for european. Fapt care va determina, pe mulţi ani înainte, locul statului nostru în noua arhitectură europeană şi, în ultima instanţă, va însemna o alegere, cu largi implicaţii de perspectivă, între democraţie şi totalitarism.

Au semnat:

Dumitru Braghiş, Alianţa Social-Democrată din Moldova

Sergiu Burcă, Partidul Popular Creştin Democrat

Vlad Ciobanu, Partidul Liberal

Oleg Serebrian, Partidul Social-Liberal

Mihai Petrache, Uniunea Centristă din Moldova

Vasile Balan, Alianţa Independenţilor din Republica Moldova

Valeri Efremov, Partidul Republican din Moldova

Valentin Krîlov, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Vladimir Babii, Clubul Oamenilor de Afaceri “Timpul”

Elena Arnaut, Mişcarea obştească patriotică “Solidaritatea femeilor”

Serviciul de presă al Mesei Rotunde
Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent privind acţiunile partidului de guvernămînt de lichidare a autonomiei locale Regulamentul desfăşurării şedinţelor Mesei Rotunde cu Statut Permanent a partidelor, organizaţiilor social-politice si obşteşti