Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent privind acţiunile partidului de guvernămînt de lichidare a autonomiei locale

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PPCDPLPSLUCMAIRMPRM / 26 iunie 2002
Luînd cunoştinţă de acţiunile, din ultimul timp, ale partidului de guvernămînt faţă de statutul, rolul şi modul de funcţionare al autorităţilor administraţiei publice locale participanţii la MRSP constată următoarele:
  1. Reforma administraţiei publice locale, efectuată în 1998, a fost un act de adaptare a acestui sistem la prevederile articolelor 109 şi 112 din Constituţie, la tradiţiile istorice naţionale, la cerinţele Cartei Europene “Exerciţiul autonom al puterii locale”, precum şi un act de creare a condiţiilor economice, financiare, administrative necesare pentru funcţionarea autonomă şi eficientă a autorităţilor locale.
  2. Încercarea Partidului Comuniştilor de a revizui rezultatele acestei reforme în partea referitoare la modul de formare (alegere) a autorităţilor locale (consiliile, primarii), la raporturile autonome dintre aceste autorităţi, dintre ultimele şi autorităţile publice centrale s-a soldat cu un eşec total, prevederile respective din Legea Nr.781-XV, adoptate de majoritatea parlamentară comunistă, fiind ulterior declarate neconstituţionale. Mai mult, îngrijorează faptul că, pe parcursul a peste patru luni, Fracţiunea parlamentară comunistă ignorează hotărîrea Curţii Constituţionale şi refuză să aducă legea respectivă în conformitate cu aceasta.
  3. În pofida acestui fapt juridic, de forţă supremă, majoritatea parlamentară a PCM (51 de deputaţi) a iniţiat un proiect de lege privind modificarea articolelor 72 şi 112 din Constituţie, prezentîndu-l Curţii Constituţionale pentru avizare.

La art.72, deputaţii comunişti propun a autoriza Parlamentul să adopte legi generale, speciale şi excepţionale, fapt ce scoate în evidenţă dorinţa PCM de a guverna statul în condiţiile unor legi speciale şi excepţionale, ceea ce reprezintă un pericol sporit pentru funcţionarea sistemului democratic constituţional, pentru siguranţa cetăţeanului şi a societăţii, în ansamblu.

La art.112, deputaţii comunişti propun excluderea normelor constituţionale, potrivit cărora consiliile locale şi primarii nu vor mai fi autorităţi locale, alese direct de cetăţeni, şi autonome, ci numite şi subodrdonate. Această propunere denotă că PCM este gata să purceadă, cu orice preţ, la revizuirea reformei administraţiei publice locale, inclusiv printr-o recroire pripită şi voluntaristă a Constituţiei, ignorîndu-se spiritul democratic al Legii supreme, normele actelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte, precum şi consensul politic şi social, absolut necesar în soluţionarea unor asemenea probleme de importanţă majoră.

Astfel, Partidul Comuniştilor, chemînd, pe de o parte, la dialog (pact) politic şi social, continuă, pe de altă parte, să întreprindă acţiuni nechibzuite şi destabilizatoare, în condiţii de secretomanie bolşevică.

Reconfirmînd respectul faţă de voinţa politică a cetăţenilor statului, exprimată în alegerile parlamentare din luna februarie 2001, participanţii la MRSP consideră de datoria lor civică să condamne practica păgubitoare a PCM de a se deda la acţiuni nechibzuite, care nu ţin cont de interesele majore ale societăţii, pun în pericol funcţionarea sistemului democratic constituţional şi sînt de natură să antreneze societatea în confruntări politice grave, subminîndu-se, astfel, credibilitatea cetăţenilor în putereade stat şi imaginea Republicii Moldova în exterior.

Participanţii la MRSP cheamă — şi pe această cale — partidul de guvernămînt să-şi adapteze politicile la rigoriile sistemului democratic, ale dialogului politic şi social civilizat, un prim-pas în acest sens fiind renunţarea la iniţiativa de revizuire a art.72 şi art.112 din Constituţie.

Au semnat:

Dumitru Braghiş, Alianţa Social-Democrată din Moldova

Sergiu Burcă, Partidul Popular Creştin Democrat

Vlad Ciobanu, Partidul Liberal

Oleg Serebrian, Partidul Social-Liberal

Mihai Petrache, Uniunea Centristă din Moldova

Vasile Balan, Alianţa Independenţilor din Republica Moldova

Valeri Efremov, Partidul Republican din Moldova

Vladimir Babii, Clubul Oamenilor de Afaceri “Timpul”

Elena Arnaut, Mişcarea obştească patriotică “Solidaritatea femeilor”

Serviciul de presă al Mesei Rotunde
Recomandările Mesei Rotunde cu Statut Permanent cu privire la modalitatea optimă de depăşire a problemelor apărute în relaţiile dintre organele puterii centrale ale Republicii Moldova şi UTA Gagauz Yeri Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la atitudinea partidului de guvernămînt faţă de Rezoluţia APCE de la 24 aprilie a.c.