Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent în legătură cu Rezoluţia APCE de la 25 septembrie 2002

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLPSLPSRMPRMPDPMPPCD / 2 octombrie 2002
Masa Rotundă cu Statut Permanent constată interesul constant al înaltului for continental faţă de respectarea, în R. Moldova, a instituţiilor democratice. Acest fapt a servit ca obiect a două Rezoluţii ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, ceea ce denotă preocuparea parlamentarilor europeni pentru evoluţiile democratice din societatea noastră. Participanţii la MRSP au monitorizat în permanenţă gradul de conformare, prin decizii şi acţiuni, a guvernanţilor la Recomandările Rezoluţiei APCE din 24 aprilie a.c. şi au sensibilizat opinia publică din interior şi din exterior în legătură cu acest proces anevoios, semnalînd orice abatere sau neconformare a partidului de guvernămînt documentului APCE. Este îmbucurător că dialogul partidelor politice din Opoziţia parlamentară şi extraparlamentară cu societatea civilă şi, sporadic, cu partidul de guvernămînt, a avut o influenţă benefică pentru imaginea Republicii Moldova, care aspiră să preia Preşedinţia în Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei.

Aspectele rămase în afara atenţiei majorităţii parlamentare sau interpretate în mod eronat de către guvernanţi şi-au găsit aprecierea adecvată şi în Rezoluţia APCE din 26 septembrie a.c., fapt ce putea fi evitat dacă partidul de guvernămînt ar fi manifestat mai multă receptivitate faţă de dialogul cu celelalte partide. În felul acesta, Rezoluţia este o victorie a Opoziţiei parlamentare şi extraparlamentare, care a demonstrat capacitatea de dialog, de toleranţă, de atitudine principială şi conformă actelor internaţionale, de aprecieri obiective.

Participanţii la MRSP consideră, astfel, că, prin Rezoluţia de la 26 septembrie a.c., actualei guvernări i s-a oferit ultima şansă pentru a demonstra disponibilitatea de a se încadra definitiv în procesul democratic european, prin respectarea recomandărilor reformulate — unica oportunitate pentru Republica Moldova de a prelua, acum, Preşedinţia Comitetului de Miniştri al CE şi de a-şi reface imaginea ca stat de drept, ca stat european şi modern, în care instituţiile democratice funcţionează indiferent de culoarea şi de curentul politic pe care le exprimă partidul aflat la guvernare.

În acest sens, participanţii la MRSP cer actualei guvernări să se conformeze întocmai recomandărilor din Rezoluţia de la 26 septembrie, ce prevăd:

Participanţii la MRSP îşi exprimă convingerea că actuala guvernare va reangaja un dialog eficient cu Opoziţia politică din R. Moldova, va respecta toate recomandările APCE şi va evita orice destabilizare politică în societate.

Serviciul de presă al MRSP
Declaraţia participanţilor la MRSP în legătură cu propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, de a forma o Comisie naţională pentru integrarea europeană Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent în legătură cu atitudinea guvernării actuale faţă de compania spaniolă “Union Fenosa” şi faţă de investitorii occidentali