Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent în legătură cu atitudinea guvernării actuale faţă de compania spaniolă “Union Fenosa” şi faţă de investitorii occidentali

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLPSLPSRMPRMPDPMPPCD / 13 noiembrie 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, constatăm cu îngrijorare că actuala guvernare demonstrează o atitudine tot mai evidentă de discriminare şi de intimidare a investitorilor străini din Republica Moldova, promovînd, în acelaşi timp, pe toate căile, interesele companiilor ruseşti. Ofensiva antioccidentală a început cu lichidarea firmei mixte “Farmaco”, a continuat cu “Air-Moldova” şi “Lafarge”, vizînd acum Grupul “Union Fenosa” — cel mai serios investitor al economiei moldoveneşti.

Astfel, constatăm, cu regret, că decizia Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), care deschide calea pentru revizuirea legalităţii contractului de vînzare-cumpărare a Reţelelor electrice de distribuţie — RED Chişinău, RED Centru şi RED Sud -, încheiat între Grupul “Union Fenosa” şi Guvernul Republicii Moldova în februarie 2000, este o decizie mai curînd politică, ce ar putea avea consecinţe grave pentru complexul electroenergetic şi pentru economia, în ansamblu, a statului nostru.

Participanţii la MRSP dau o înaltă apreciere activităţii Grupului spaniol “Union Fenosa”, care a investit în sectorul energetic într-o perioadă destul de dificilă pentru societatea noastră şi care a reuşit să lichideze practicile vicioase ale achitărilor reciproce, fapt ce i-a permis statului să elimine evaziunile fiscale în acest domeniu.

Conştientizînd că, prin acţiunile sale, Guvernul generează instabilitate şi imprevizibilitate în procesul de atragere a investiţiilor străine, spulberă orice garanţii economice şi politice pentru acestea, aduce prejudicii grave şi greu reparabile imaginii şi credibilităţii Republicii Moldova ca stat şi ca partener de afaceri, îi cerem partidului de guvernămînt să renunţe la utilizarea metodelor ilegale, antidemocratice şi inacceptabile, prin care se urmăreşte compromiterea procesului de democratizare şi de dezvoltare durabilă, fapt ce denotă tendinţe clare de revenire la instrumentele vechi, totalitare ale actualei conduceri.

Noi ne pronunţăm categoric împotriva încercărilor de expropriere a unor investitori strategici internaţionali, precum e Grupul spaniol “Union Fenosa” şi de eliminare a acestuia de pe piaţa energetică şi din economia statului. Asemenea decizii şi acţiuni ar avea consecinţe extrem de negative pentru dezvoltarea economiei de piaţă din republică şi pentru procesul de edificare a statului de drept.

Noi îndemnăm opinia publică din interior şi din exterior să ia atitudine promptă şi principială faţă de încercările de suprimare a libertăţilor şi a drepturilor economice de care dă dovadă actuala conducere a Republicii Moldova şi să aplice pîrghiile legale existente pentru a opri încălcarea de către statul nostru a angajamentelor sale internaţionale.

Serviciul de presă al MRSP
Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent în legătură cu Rezoluţia APCE de la 25 septembrie 2002 Propunerile participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent privind intensificarea proceselor integraţioniste în Republica Moldova