Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent în legătură cu tendinţa partidului de guvernămînt de a ignora Rezoluţia APCE privind transformarea Companiei “Teleradio-Moldova” în structură publică independentă

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLAIRMPSRMUCMMPSNPRMMFN / 22 mai 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu tentativele Fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor de a ignora recomandările din Rezoluţia de la 24 aprilie a.c. a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei despre revizuirea Legii cu privire la Televiziune şi Radiodifuziune şi modificarea statutului Companiei “Teleradio-Moldova”, în scopul transformării acesteia într-o structură publică independentă.

Declaraţiile publice şi proiectele de documente legislative, în curs de examinare în Comisia parlamentară de profil, care prevăd doar o aşa-zisă perfecţionare a activităţii Companiei de stat “Teleradio-Moldova”, denotă că Fracţiunea majoritară nu ia în consideraţie Rezoluţia forului european, ce prevede începerea cît mai urgentă a reformelor la instituţia respectivă, care să garanteze deplina libertate de exprimare a opiniei, şi a creării unui serviciu public al Teleradiodifuziunii — ceea ce ar conduce la informarea obiectivă şi imparţială a populaţiei, drept garantat de Constituţie, la înlăturarea cenzurării programelor televizate şi la punerea pe post a unor emisiuni-discuţii cu atragerea tuturor partidelor politice, a Opoziţiei parlamentare şi extraparlamentare.

O asemenea atitudine a partidului de guvernămînt faţă de documentul adoptat de înaltul for european trezeşte serioase îndoieli în ceea ce priveşte intenţiile şi acţiunile Partidului Comuniştilor în legătură cu celelalte recomandări incluse în Rezoluţia APCE, a căror nerespectare ar putea conduce la o nouă tensionare, nedorită, a situaţiei social-politice.

Neglijarea acestor recomandări, bazate pe normele de drept internaţional şi pe standardele europene, denotă caracterul duplicitar al politicii guvernanţilor, care se manifestă şi prin manipularea, în continuare, a opiniei publice prin intermediul presei de stat. În legătură cu aceste evoluţii negative, participanţii la MRSP îşi asumă dreptul de a monitoriza respectarea de către Partidul Comuniştilor a Rezoluţiei APCE şi de a sensibiliza opinia publică din interior şi din exterior asupra comportamentului partidului de guvernămînt, care s-a angajat să onoreze Rezoluţia APCE.

Sîntem convinşi că numai printr-o conlucrare strînsă şi eficientă între MRSP şi structurile specializate ale CE se va putea impune Republicii Moldova respectarea cerinţelor şi a rigorilor Consiliului Europei şi ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Au semnat:

Dumitru Braghiş,
Liderul politic al Alianţei Social-Democrate din Moldova,
preşedintele Fracţiunii parlamentare “Alianţa Braghiş”

Vladimir Ciobanu,
Preşedintele Consiliului Naţional al Partidului Liberal

Vasile Balan,
Vicepreşedinte al Alianţei Independenţilor din Republica Moldova

Valentin Krîlov,
Secretarul Responsabil al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

Vasile Bajureanu,
Preşedintele Consiliului Republican al Uniunii Centriste din Moldova

Vladimir Florea,
Preşedintele Mişcării Profesioniştilor “Speranţa-Nadejda”

Vladimir Babii,
Preşedintele Clubului Oamenilor de Afaceri “Timpul”

Elena Burcă,
Preşedintele Forumului Organizaţiilor de Femei din Moldova

Valeri Efremov,
Preşedintele Partidului Republican din Moldova

Serviciul de presă al Mesei Rotunde
Comunicat de presă a Mesei Rotunde cu Statut Permanent Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la asigurarea accesului formaţiunilor politice la posturile naţionale de radio şi de televiziune