Partide

Mişcarea social-politică “Forţa Nouă” (MFN)

Valeriu Pleşca
Valeriu Pleşca
Preşedintele MFN
Data înregistrării: 28 mai 1997
Doctrina: Neoliberalism Wikipedia
Nr. de membri: ~ 5,500 (07/2017)

MD-2009, Republica Moldova
Chişinău, str. Bernardazzi 64
Tel.: (373-22) 22-22-97

Declaraţii şi comunicate de presă

Declaraţia PPR şi MFN
7 iulie 2011
Partidul Popular Republican din Moldova şi Mişcarea social-politică “Forţa Nouă” au identificat în campaniile electorale, în comparaţie cu actualele partide din care se constituie guvernarea, alte modalităţi pentru a-şi realiza proiectele şi angajamentele faţă de alegători[]
Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la asigurarea accesului formaţiunilor politice la posturile naţionale de radio şi de televiziune
28 mai 2002

Scurt istoric

Arhiva documentelor

Raportul financiar din 2015

Mişcarea social-politică “Forţa Nouă” s-a format la 28 mai 1997. Primul Congres al Mişcării, din decembrie 1998, a aprobat Statutul ei.

Mişcarea social-politică “Forţa Nouă” şi-a propus să contribuie la edificarea statului de drept, în care vor fi garantate drepturile politice, economice şi sociale ale fiecărui cetăţean al Republicii Moldova; la consolidarea societăţii civile şi a independenţei statului nostru; precum şi la păstrarea integrităţii lui teritoriale. Formaţiunea politică “Forţa Nouă” a participat la alegerile parlamentare din 1998 şi 2001, şi la cele locale din 1999 şi 2003.