Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la asigurarea accesului formaţiunilor politice la posturile naţionale de radio şi de televiziune

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLAIRMPSRMUCMMPSNPRMMFN / 28 mai 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent (MRSP), ne exprimăm nedumerirea în legătură cu tergiversarea răspunsului din partea conducerii Companiei de stat “Teleradio-Moldova” la Scrisoarea adresată de semnatarii Declaraţiei de constituire a MRSP cu privire la acordarea timpilor de emisie formaţiunilor politice de opoziţie în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova din 18.11.91 privind acordarea dreptului de folosire cu titlu gratuit a timpului de emisie la Radioteleviziunea Naţională a partidelor şi altor organizaţii social-politice. Calificăm acest fapt drept o ignorare în continuare a recomandărilor Rezoluţiei din 24 aprilie curent a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind garantarea deplinei libertăţi de exprimare a opiniei prin participarea la aprecierea evoluţiilor sociale, economice şi politice deopotrivă a formaţiunilor politice de opoziţie parlamentară şi extraparlamentară, fapt care ar conduce la informarea obiectivă şi imparţială a populaţiei. În această ordine de idei, respectînd legislaţia în vigoare, considerăm ca Legislativul, prin efortul tuturor Fracţiunilor parlamentare, să găsească soluţia optimă pentru demonopolizarea accesului la informare, acordînd timpi de emisie şi Opoziţiei extraparlamentare. Semnatarii Declaraţiei de constituire a Mesei Rotunde cu Statut Permanent îşi exprimă nedumerirea şi în legătură cu întreruperea participării reprezentanţilor PCRM şi PPCD la dialogul dintre formaţiunile parlamentare şi extraparlamentare în cadrul mesei rotunde, iniţiat în scopul depăşirii crizei politice din societate.

Au semnat:

Dumitru Braghiş,
Liderul politic al Alianţei Social-Democrate din Moldova,
preşedintele Fracţiunii parlamentare “Alianţa Braghiş”

Vladimir Ciobanu,
Preşedintele Consiliului Naţional al Partidului Liberal

Vasile Balan,
Vicepreşedinte al Alianţei Independenţilor din Republica Moldova

Valentin Krîlov,
Secretarul Responsabil al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

Vasile Bajureanu,
Preşedintele Consiliului Republican al Uniunii Centriste din Moldova

Vladimir Florea,
Preşedintele Mişcării Profesioniştilor “Speranţa-Nadejda”

Vladimir Babii,
Preşedintele Clubului Oamenilor de Afaceri “Timpul”

Elena Burcă,
Preşedintele Forumului Organizaţiilor de Femei din Moldova

Valeri Efremov,
Preşedintele Partidului Republican din Moldova

Serviciul de presă al Mesei Rotunde
Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent în legătură cu tendinţa partidului de guvernămînt de a ignora Rezoluţia APCE privind transformarea Companiei “Teleradio-Moldova” în structură publică independentă Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent cu privire la necesitatea adoptării unei Strategii Naţionale de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană