Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia fondatorilor Mesei Rotunde cu Statut Permanent cu privire la situaţia de criză din Republica Moldova şi la necesitatea unui dialog social-politic permanent

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLAIRMPSRMUCMMPSNPRMMFN / 4 aprilie 2002
Noi, reprezentanţii partidelor politice şi ai formaţiunilor social-politice şi nonguvernamentale, întruniţi în prima şedinţă de iniţiere a unui dialog politic în cadrul Mesei Rotunde cu Statut Permanent, lansate din iniţiativa Fracţiunii parlamentare “Alianţa Braghiş”, adresăm forţelor politice şi reprezentanţilor societăţii civile apelul de a ne uni toate eforturile pentru a depăşi, în comun, actuala criză social-politică din Republica Moldova. Apelul nostru survine într-un moment de grele încercări pentru destinul statului, cînd evenimentele au demonstrat că pericolul pe care-l comportă incompetenţa guvernării şi atitudinea intransigentă a celor care se opun acestei guvernări pot conduce la deteriorarea irecuperabilă a stării de lucruri din republică şi a imaginii sale pe arena internaţională.

Un an de aflare la putere a Partidului Comuniştilor ne-a convins că promovarea caracterului selectiv în dialogul politic, în baza argumentului unei iluzorii reprezentativităţi parlamentare, a condus la grave erori, ale căror consecinţe devin tot mai accentuate. Astăzi este prea puţin să-ţi asumi responsabilitatea puterii. Este mult mai important să conştientizezi că această putere urmează a fi exercitată în numele tuturor cetăţenilor, şi nu numai în numele propriilor susţinători. Astăzi este prea puţin să-ţi asumi responsabilitatea ca forţă de opoziţie. Este incomparabil mai important să înţelegi că această opoziţie trebuie să servească prosperităţii tuturor celor ce aşteaptă schimbări în bine.

Pericolul ce planează asupra societăţii impune reaprecierea urgentă a valorilor unei guvernări, precum şi a rolului şi a rostului tuturor forţelor politice şi nepolitice. Exact acest scop trebuie să-l servească Masa Rotundă, pe care o iniţiem cu Statut Permanent. Ea este deschisă tuturor celor ce doresc propăşirea ţării, consolidarea suveranităţii şi a independenţei Republicii Moldova, reabilitarea şi cristalizarea unor adevărate principii democratice şi a valorilor general-umane. Masa Rotundă nu este un gest ordinar de acumulare a capitalului politic, ci constituie o acţiune iminentă de prevenire a escaladării mentalităţii totalitare, a unor confruntări violente, ce pot genera instabilitate şi haos social.

Noi nu condiţionăm aderarea vreunei componente la Masa Rotundă. La ea pot participa reprezentanţii partidelor şi ai organizaţiilor nonguvernamentale, care au acumulat şi experienţă, şi idei, orientate spre depăşirea actualei situaţii de criză. Masa Rotundă cu Statut Permanent are drept scop principal trasarea unor principii eficiente de colaborare a tuturor forţelor politice şi obşteşti pentru elaborarea unui Program de Salvare Naţională. În opinia noastră, acest Program trebuie să includă acţiuni urgente de conciliere socială şi interetnică, de reîntregire a ţării şi de stabilire a unor obiective clare şi inalienabile de dezvoltare economică durabilă şi de politică externă a Republicii Moldova.

Stimaţi concetăţeni! Istoria mai multor state a demonstrat că, în momentele de grea cumpănă, cetăţenii, indiferent de apartenenţa lor politică, socială sau etnică, au ştiut a trece peste orgolii şi ambiţii şi s-au unit în numele patriei lor. Credem că şi pentru cetăţenii Republicii Moldova a sosit momentul consolidării şi cei care trebuie să dea primii acest exemplu sînt politicienii şi conducătorii organizaţiilor obşteşti. Apelăm la sentimentul dumneavoastră de responsabilitate şi vă chemăm să nu ratăm această şansă. Considerăm drept un gest de responsabilitate politică realizarea următoarelor propuneri:

  1. A iniţia, în mod urgent, un dialog deschis între Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi Partidul Popular Creştin Democrat.
  2. A aboli cenzura şi a asigura libertatea cuvîntului, dreptul la informare obiectivă şi pluralismul de opinii în mass-media de stat, în special la Compania de Stat “Teleradio-Moldova”.
  3. A organiza, în cel mai apropiat, timp dezbateri televizate asupra situaţiei social-politice şi a acţiunilor urgente de ameliorare a acesteia.
  4. Considerăm absolut oportună participarea la Masa Rotundă cu Statut Permanent a reprezentanţilor Consiliului Naţional pentru Apărarea Democraţiei şi a celor ai Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

Au semnat:

Dumitru Braghiş,
Liderul politic al Alianţei Social-Democrate din Moldova,
preşedintele Fracţiunii parlamentare “Alianţa Braghiş”

Vladimir Ciobanu,
Preşedintele Consiliului Naţional al Partidului Liberal din Moldova

Vasile Balan,
Vicepreşedinte al Alianţei Independenţilor din Republica Moldova

Valentin Krîlov,
Secretarul Responsabil al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

Vasile Bajureanu,
Preşedintele Consiliului Republican al Uniunii Centriste din Moldova

Vladimir Florea,
Preşedintele Mişcării Profesioniştilor “Speranţa-Nadejda”

Vladimir Babii,
Preşedintele Clubului Oamenilor de Afaceri “Timpul”

Gheorghe Ghidirim,
Preşedintele Ligii Medicilor din Moldova

Elena Burcă,
Preşedintele Forumului Organizaţiilor de Femei din Moldova

Valeri Efremov,
Preşedintele Partidului Republican din Moldova

Iurie Colesnic,
Preşedintele Asociaţiei “Strategia Civică”

Valeriu Pleşca,
Preşedintele Mişcării Social-Politice “Forţa Nouă”

Serviciul de presă al Mesei Rotunde
  Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent, privind căile de depăşire a situaţiei de criză din Republica Moldova