Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia Partidului Liberal în legătură cu poziţia SUA faţă de proiectul de “Acord între Republica Moldova şi Transnistria, elaborat de OCSE, Rusia şi Ucraina”

|versiune pentru tipar||
PL / 7 august 2002
Partidul Liberal salută intenţia fermă a Statelor Unite de a încuraja negocierile în vederea soluţionării definitive a conflictului transnistrean în cadrul statului unitar şi indivizibil Republica Moldova.

Partidul Liberal şi-a expus în permanenţă poziţia privind evoluţiile în reglementarea transnistreană sub regimul comunist din R.Moldova şi şi-a manifestat preocuparea de a nu se transforma acest conflict mocnind într-un focar de instabilitate şi de tensiuni permanente, inclusiv etnice. Liberalii depun toate eforturile pentru realizarea unui dialog politic activ şi eficient în Republica Moldova între forţele reformatoare şi democratice şi îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu posibila redezbinare a societăţii după criterii etnice. Există diferite formule de soluţionare, dar, din punct de vedere istoric, Republica Moldova are un specific ce nu poate fi neglijat. Partidul Liberal se plasează ferm pe poziţia luării în calcul, în soluţionarea diferendului transnistrean, a particularităţilor istorice şi naţionale ale statului nostru.

Liberalii consideră că procesul de reglementare a conflictului nu poate depăşi actualul cadru constituţional privind statul unitar Republica Moldova şi apreciază faptul că SUA respectă poziţia, oglindită şi în art.142, alin.l, din Constituţie, referitor la “Limitele revizuirii” Legii Fundamentale, care prevăd că “dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu adoptarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale”.

Partidul Liberal condamnă diversiunea politică a actualei guvernări, care foloseşte implicarea activă a SUA în soluţionarea conflictului transnistrean în scopul etichetării unor partide reformatoare şi democratice — ce optează energic pentru integrarea europeană, dar au o poziţie distinctă faţă de formula de reglementare nistreană, — ca formaţiuni cu mesaj echivoc, antieuropean şi antioocidental. Liberalii pledează univoc pentru reintegrarea statului, însă consideră că federalizarea, în condiţiile actuale, nu va duce la realizarea acestui deziderat, ci va complica şi mai mult situaţia social-politică din Republica Moldova.

Partidul Liberal solicită în continuare sprijinul comunităţii internaţionale pentru retragerea integrală şi necondiţionată, de către Moscova, a arsenalelor şi a trupelor ruseşti de pe teritoriul Republica Moldova, conform deciziei Summit-ului OSCE de la Istanbul, şi salută convingerea SUA, care nu văd motive pentru ca Rusia să nu-şi îndeplinească angajamentele asumate în acest sens.

Partidul Liberal a apreciat, la momentul oportun, intenţia Preşedintelui SUA şi a Preşedintelui Federaţiei Ruse de a coopera în soluţionarea problemei transnistrene şi speră că formula de reglementare, ce va fi identificată, nu va conduce la sacrificarea tînărului stat Republica Moldova şi a orientării sale europene în jocul intereselor marilor puteri.

Declaraţia Partidului Liberal despre iniţiativa Alianţei Social-Democrate din Moldova privind desfăşurarea unui referendum naţional pentru modificarea Codului Electoral Declaraţia Partidului Liberal privind nerespectarea, de către Federaţia Rusă, a deciziilor Summit-ului OSCE de la Istanbul şi poziţia autorităţilor de la Chişinău şi de la Moscova în această chestiune