Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Apelul Participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent către Consiliul Europei

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLAIRMPSRMUCMMPSNPRMMFN / 22 aprilie 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, reprezentanţi ai 12 formaţiuni social-politice şi organizaţii nonguvernamentale, fideli principiilor democratice de soluţionare a problemelor, ne pronunţăm pentru respectarea necondiţionată a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în momentul aderării sale la organismele internaţionale şi dăm o apreciere înaltă importanţei experienţei acumulate de Consiliul Europei în domeniul elaborării recomandărilor vizînd respectarea drepturilor omului, drepturilor minorităţilor naţionale şi ale autonomiilor locale.

Fiind ingrijoraţi de tentativele din ultimul timp ale actualei guvernări de a deturna Republica Moldova de pe calea dezvoltării democratice şi de a nu se conforma deciziilor Consiliului Europei, precum şi de intenţia reprezentanţilor Partidului Popular Creştin Democrat de a-şi acoperi unele revendicări ultimative cu prevederi din documentele adoptate de Consiliul Europei, constatăm, cu regret, că procesul de negocieri dintre cele doua părţi continuă să se afle la faza unor declaraţii de intenţii. Apreciind înalt obiectivitatea rapoartelor, elaborate de grupurile de experţi ai Consiliului Europei care monitorizează respectarea de către Republica Moldova a angajamentelor de membru al CE şi susţinînd ideea necesităţii de a se monitoriza, în continuare, procesul de conformare acestor angajamente, adresăm Consiliului Europei propunerea de a delega la Chişinău reprezentanţi ai grupurilor parlamentare ale APCE, pentru a se documenta asupra situaţiei şi a motivelor care au generat-o. De asemenea, considerăm utilă delegarea unei misiuni cu statut permanent a Consiliului Europei în Republica Moldova pentru o perioadă de cel puţin şase luni.

Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, sîntem conştienţi de iminenţa dialogului politic în soluţionarea oricăror litigii similare celui înregistrat actualmente în Republica Moldova şi dăm asigurările noastre ca vom promova şi în continuare politica compromisului şi a concilierii, politica apropierii şi consolidării principiilor generale, care servesc interesul general al Republicii Moldova. Considerăm că sprijinul din partea Consiliului Europei va facilita această muncă, deoarece evoluţia evenimentelor şi a atitudinilor demonstrează că la Chişinău se înregistrează nu o criza a principiilor de edificare a statutului, ci o divergenţă serioasă în alegerea mecanismelor pentru realizarea acestui proces.

Au semnat:

Dumitru Braghiş,
Liderul politic al Alianţei Social-Democrate din Moldova,
preşedintele Fracţiunii parlamentare “Alianţa Braghiş”

Vladimir Ciobanu
Preşedintele Consiliului Naţional al Partidului Liberal

Vasile Balan,
Vicepreşedinte al Alianţei Independenţilor din Republica Moldova

Valentin Krîlov,
Secretarul Responsabil al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

Vasile Bajureanu,
Preşedintele Consiliului Republican al Uniunii Centriste din Moldova

Vladimir Florea,
Preşedintele Mişcării Profesioniştilor “Speranţa-Nadejda”

Vladimir Babii,
Preşedintele Clubului Oamenilor de Afaceri “Timpul”

Elena Burcă,
Preşedintele Forumului Organizaţiilor de Femei din Moldova

Valeri Efremov,
Preşedintele Partidului Republican din Moldova

Eduard Iaroşevschi,
Comunitatea Polonezilor din Republica Moldova

Serghei Coropcean,
Consiliul Naţional al Tineretului din Republica Moldova

Felix V. Mihailean,
Cominitatea Armenilor din Republica Moldova

Serviciul de presă al Mesei Rotunde
Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent despre importanţa acceptării dialogului de către liderii formaţiunilor aflate în confruntare politică Comunicat de presă a Mesei Rotunde cu Statut Permanent