Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia Partidului Liberal cu privire la solidarizarea Partidului Liberal cu greva avocaţilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PL / 19 mai 2003
Partidul Liberal, împărtăşind în mod univoc valorile democratice şi principiile imuabile ale statului de drept, se solidarizează cu greva avocaţilor din Republica Moldova şi cere iniţierea neîntîrziată de către Putere a dialogului cu reprezentanţii acestei categorii profesionale.

Actualii guvernanţi, dezorientaţi de evoluţiile economice şi politice din societate, tot mai negative sub conducerea lor, caută pe toate căile resurse băneşti pentru a face faţă angajamentelor populiste pe care şi le asumă prin legi fără acoperire financiară. Urmărind scopul menţinerii cu orice preţ la putere — slogan anunţat de chiar Preşedintele Vladimir Voronin — conducătorii şi legislatorii comunişti declanşează diferite ofensive menite să aplice poveri fiscale şi taxe ireale şi descurajante, inclusiv avocaţilor — care reprezintă o instituţie indispensabilă în statul de drept, mai ales că Republica Moldova se confruntă cu o mare criză în ceea ce priveşte funcţionarea instituţiilor democratice. Acest fapt îl demonstrează şi procesul de monitorizare din partea Consiliului Europei, precum şi Rezoluţiile adoptate de Adunarea Parlamentară a acestui for, care nu au fost îndeplinite pînă astăzi, inclusiv în ceea ce priveşte independenţa justiţiei. Atitudinea respectivă din partea guvernanţilor e cu atît mai gravă cu cît, printr-o poziţie însoţită de aşteptări — pe alocuri exagerat de sporite — din partea parlamentarilor CE, Republicii Moldova i s-a încredinţat preşedinţia în Comitetul de Miniştri al acestuia.

Nivelul de trai extrem de jos, care se constată astăzi în societate, compromiterea şi subminarea sistemului judecătoresc prin deciziile luate de Parlamentul comunist, răfuielile politice operate prin intermediul justiţiei, reapariţia “dreptului telefonic”, îi lipsesc pe cetăţenii noştri de posibilitatea de a se apăra în faţa nedreptăţilor. Afectarea serioasă a situaţiei materiale a avocaţilor, fiind cunoscut numărul de cazuri cînd aceştia îi apără pe cetăţeni din oficiu, va afecta, în mod corespunzător, accesul ultimilor la justiţie, la dreptul lor de a fi apăraţi în faţa fărădelegilor ce au sporit considerabil sub actuala Putere.

Partidul Liberal condamnă refuzul Puterii de a soluţiona problemele categoriilor profesionale printr-un dialog deschis cu reprezentanţii acestora şi sesizează opinia publică din interior şi din exterior asupra lipsei de dialog social din partea comuniştilor, fapt total inadmisibil în condiţiile cînd R. Moldova s-a angajat să prezideze în Comitetul de Miniştri al CE. În statul nostru este nevoie evidentă de o justiţie echitabilă şi independentă, cu respectarea legii în luarea hotărîrilor de judecată. Or, în acest sens, avocaţilor le revine un rol extrem de important.

Partidul Liberal consideră că numai solidarizarea cu cei ce luptă pentru respectarea valorilor democratice şi pentru dialogul Puterii cu societatea civilă — lucru recomandat şi chiar cerut insistent Puterii comuniste de către CE — poate evita o evoluţie nefastă pentru statul nostru, de natură să ne compromită în continuare imaginea şi să sporească numărul dosarelor înaintate de cetăţenii R. Moldova la CEDO.

Prin prezenta declaraţie, Partidul Liberal îşi reiterează poziţia fermă faţă de respectarea normelor de drept universal acceptate şi faţă de buna funcţionare a instituţiilor democratice, proprii statului modern.

Serviciul de presă al PL
Comunicat de presă al Partidului Liberal