Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţie privind introducerea vizelor de intrare in România pentru cetăţenii Republicii Moldova începînd cu 01 ianuarie 2007

|versiune pentru tipar||
PL / 7 februarie 2006
Partidul LiberalÎncepînd cu 01 ianuarie 2007 cetăţenii Republicii Moldova nu vor mai putea intra pe teritoriul României pe baza paşapoartelor aşa cum prevede Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor din 29 august 1991, ci pe baza vizelor. Această măsura derivă din tratatul de aderare, semnat la 25 aprilie 2005 între Uniunea Europeană şi România, care obligă România să securizeze frontiera de est a UE.

Partidul Liberal consideră că obţinerea de către România a calităţii de membru NATO şi aderarea în 2007 la UE reprezintă marele succes al statului Român după înlăturarea dictaturii comuniste. Integrîndu-se în structurile euroatlantice România obţine multaşteptata securitate naţională, economică şi politică ceea ce îi va permite să aducă şi prosperitate cetăţenilor săi.

În Republica Moldova lucrurile stau însă altfel, conducerea de ieri şi de azi a făcut totul ca să rămînem în afara NATO şi UE şi pentru a ne izola din nou de Patria noastră istorică. Nerealizarea la timp a reformelor precum şi neîntreprinderea măsurilor necesare de aliniere la standardele europene a sistemului de paşapoarte, a serviciului vamal şi cel grăniceri ale RM, menţinerea vizelor pentru cetăţenii UE şi SUA, nu numai că ne îndepărtează de obţinerea dreptului la liberă circulaţie în spaţiul UE, ci au drept consecinţe introducerea vizelor de intrare în România pentru cetăţenii RM.

Apariţia unui nou zid între Românii de pe malurile Prutului, zid care ne va împarţi în Români europeni şi Români vecini cu Românii europeni, aminteşte de anul 1940, cînd a avut loc ocuparea Basarabiei de către Rusia sovietică, iar introducerea vizelor între cele două state Româneşti va reprezenta o mare nedreptate în urma căreia Românii vor fi lipsiţi din nou de dreptul de a călători liber, aşa cum prevede acordul sus menţionat. Poporul celor două state Româneşti nu poartă nici o vină pentru faptul că Rusia ţaristă, iar mai apoi Rusia sovietică, a cotropit şi a anexat la URSS în 1940 o parte din teritoriu statului Român. Federaţia Rusă, chiar si după recunoaşterea independenţei Republicii Moldova, continuă să-şi manifeste ambiţiile sale imperiale susţinînd şi alimentînd autoproclamata “rmn”.

Partidul Liberal consideră că în contextul manifestării deschise a imperialismului Federaţiei Ruse faţă de Republica Moldova, acordării în regim simplificat a cetăţeniei ruse foştilor cetăţeni ai URSS şi neintroducerii regimului de vize pentru cetăţenii RM de către Rusia, apariţia vizelor între România şi Republica Moldova, practic ar ajuta Federaţia Rusă să-şi promoveze politica sa de federalizare a Republicii Moldova, obţinînd astfel legiferarea unei baze militare la hotarul NATO şi UE.

Partidul Liberal cere conducerii Republicii Moldova să realizeze în practică planul de acţiuni UE — RM şi în primul rînd să alinieze la standardele europene sistemul de paşapoarte al RM, serviciul vamal şi cel de grăniceri, să elimine regimul de vize şi obligativitatea înregistrării la organele MAI pentru cetăţenii UE şi SUA. Aceste măsuri precum şi conectarea sistemului informaţional al RM la sistemul european, ar ajuta UE să accepte în continuare libera circulaţie între cele două state Româneşti, consfinţită prin Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor semnat la 29 august 1991.

În acelaşi timp, avînd în vedere faptul că aderarea României şi a Bulgariei la Uniunea Europeană poate deveni ultima acţiune de extindere a UE în următorii 10–20 de ani şi ţinînd cont de pericolul pe care-l reprezintă politica Federaţiei Ruse faţă de Republica Moldova, Partidul Liberal se adresează Uniunii Europene pentru a fi căutate noi soluţii astfel încît sa nu fie introdus regimul de vize de intrare în România pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Serviciul de presă PL
Rezoluţia Congresului II al Partidului Liberal “Situaţia politică din R. Moldova” Declaratie privind sfidarea de catre Partidul Comunistilor din RM a Rezolutiei APCE nr. 1481 de condamnare la nivel international a crimelor comise de regimurile totalitare comuniste