Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia deputatului Ion Hadârcă, preşedinte al Fracţiunii Partidului Liberal, cu ocazia prezentării programului de activitate al Alianţei pentru Integrare Europeană şi a noului Guvern

|versiune pentru tipar||
PL / 14 ianuarie 2011
Partidul Liberal

Onorat Parlament,
Distinşi oaspeţi şi invitaţi!

Presentimentul cert al semnificaţiei evenimentului de astăzi este de trecerea unui rubicon, a unui prag important spre un nivel calitativ nou al societăţii şi al statalităţii Republicii Moldova.

PL, ca parte componentă a Alianţei pentru Integrare Europeană, a participat activ la elaborarea Programului de guvernământ al unei Alianţe durabile şi pentru previzibilă perioadă de timp. În linii mari, documentul cuprinde majoritatea ideilor programatice ale partidului pe care îl reprezint.

În mod special, ne exprimăm satisfacţia că obiectivul major al Partidului Liberal, de reformă constituţională profundă, prin elaborarea şi adoptarea unei noi Constituţii, după multe tatonări, dar şi tolerări, ale clivajelor constituţionale încă persistente, şi-a găsit, în sfârşit, expresie adecvată în fruntea acestui Program.

Împreună cu partenerii noştri de coaliţie vom depune toate eforturile, egal asumate, pentru realizarea acestui obiectiv fundamental. De asemenea, sperăm că viitorul proiect de Constituţie, printr-o elaborare meticuloasă şi consensuală, după largi dezbateri cu societatea civilă şi avizările necesare, va servi cu certitudine la consolidarea tuturor forţelor politice şi a întregii noastre societăţi.

Avem convingerea că adoptarea noii Constituţii, dictate de însăşi natura proceselor politice, economice, sociale şi constituţionale din Republica Moldova, va servi la afirmarea unui regim de guvernare clar şi stabil, care nu ar mai atrage după sine instabilităţi politice şi confuzii de evoluţie.

Practica demonstrează ca sunt cerute imperios reforme ample în sistemul judecătoresc, implicit ale Curţii Supreme de Justiţie, a Curţii Constituţionale, reforma Procuraturii, a SIS-ului, restructurarea Departamentului Anticorupţie, demilitarizarea Internelor, lichidarea instanţelor specializate, precum şi reforma altor instituţii din domeniile complementare.

În altă ordine de idei, rămâne deschis subiectul condamnării crimelor regimului totalitar-comunist, precum şi alte câteva subiecte sensibile asupra cărora vom reveni în alte împrejurări, după caz.

Referindu-ne la alte capitole, pentru domeniul economic, Partidul Liberal, de exemplu, şi-a fixat 3 obiective strategice:

  1. Diminuarea ponderii economiei tenebre (subterane), care după părerea unor specialişti constituie mai mult de 50% din economia reală;
  2. Liberalizarea si demonopolizarea economiei;
  3. Asigurarea bunăstării şi prosperităţii cetăţenilor.

În viziunea noastră, unul dintre primii paşi concreţi şi eficienţi în realizarea obiectivelor trasate ar fi fost introducerea impozitului de 10–12% pe profit pentru agenţii economici. Acest fapt ar permite acumularea de resurse suplimentare pentru bugetele locale, servind drept suport real pentru dezvoltarea satelor noastre: drumuri, apeducte, canalizare etc. Aceste resurse ar putea fi folosite pentru majorarea salariilor, burselor de studii, a indemnizaţiilor sociale şi ar oferi posibilitatea ca începând cu 1 ianuarie 2012 să avem un salariu minim în economie de cel puţin 1,500 lei, iar pensia minimă de 1,200 lei.

Partidul Liberal a insistat asupra acestei propuneri pentru programul de guveranare înca din 2009, însă, spre regret, aceste modificări nu au fost susţinute nici atunci şi nici acum de către partenerii din Alianţă.

Domeniul dezvoltării rurale şi modernizării satelor solicită o atenţie deosebită a guvernării AIE. Programul prevede o accelerare substanţială, conformă exigenţelor comunitare europene, pentru a diminua disparităţile şi pentru a reduce numărul de zone considerate a fi cele mai sărace şi nedezvoltate, iar, în mod imperativ, pentru a lichida handicapul moştenit de la guvernările anterioare, handicap care pune în pericol însăşi existenţa satelor noastre.

Obiectivele UE în domeniu, şi asumate de AIE în conţinutul Programului, vizează, în ansamblu, renaşterea, modernizarea şi industrializarea satelor noastre:

De asemenea, PL a considerat şi consideră că elaborarea şi adoptarea unui pachet legislativ privind statutul municipiului Chişinău, inclusiv prin delimitarea clară a competenţelor Consiliului municipal şi a Primarului General, este un alt imperativ al momentului, având în vedere prelungitul conflict artificial creat între cele două verigi ale puterii municipale. Dezideratul va avea un impact benefic şi asupra tuturor consiliilor locale.

Implicit Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal îşi exprimă regretul pentru faptul că Ministerul Educaţiei nu se va numi Ministerul Educaţiei şi Cercetării — formulă modernă prin care s-ar fi determinat realizarea unor reforme complexe şi aprofundate în sistemul educaţional şi cel academic al Republicii Moldova.

Totodată, ne exprimăm speranţa că în pofida acestei divergenţe, s-ar părea formale, dar în esenţă structural, totuşi Guvernul va promova reforme corecte şi conforme normelor, exigenţelor şi tradiţiilor paneuropene.

În linii mari, bineînţeles, cu ajustările şi sugestiile de îmbunătăţire, venite inclusiv şi odată cu critica binevoitoare, constructivă a opoziţiei noastre parlamentare, Programul de guvernare ar putea deveni cea mai amplă şi desfăşurată perspectivă a evoluţiei Republicii Moldova pentru imediata perioadă a unui mandat stabil de 4 ani de prosperitate: europenizarea, edificarea statului de drept, eradicarea corupţiei şi eradicarea sărăciei — iată ţintele principale ale acestui Program.

Aşa cum se prezintă, Programul acoperă întreaga arie problematică a necesităţilor noastre socio-statale, fiind o sumă a proiectelor electorale, dar şi a compromisului adoptat în condiţii de urgenţă maximă. Conceptual, Programul oferă o dimensiune clară a reabilitării condiţiei umane prin ridicarea nivelului de trai şi asigurarea bunăstării tuturor cetăţenilor Republicii Moldova.

Prin caracteristicile sale definitorii, Programul de guvernare al AIE 2011–2014 este în fond o şansă reală de aliniere la normele şi standardele europene, oferind, în acelaşi timp, cea mai plauzibilă şi unica posibilă alternativă la aşa-zisa Uniune vamală Rusia-Kazahstan-Belarus.

Şi dacă mult stimata opoziţie nu doar a speculat, ci la rându-i şi-a asumat cu adevărat, prin programul său electoral, vectorul integrării europene, atunci nu are decât să demonstreze acest lucru prin susţinerea expresă a acestui vector.

Partidul Liberal va susţine adoptarea acestui Program şi va contribui plenar, atât prin reprezentanţii săi din Guvern, cât şi prin accepţiunile sale, la realizarea cât mai amplă a ideilor sale programatice.

Sursa: www.pl.md

Miniştrii PL au fost investiţi în Guvernul AIE-2 Tineretul Liberal felicită românii cu ocazia celor 152 de ani de la Unirea Principatelor Române