Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Rezoluţia Conferinţei Republicane a IV-a a Tineretului Liberal privind susţinerea şi promovarea tinerilor

|versiune pentru tipar||
PL / 27 martie 2011 | 
Partidul Liberal

Prezenta rezoluţie vine să reafirme caracterul prioritar pe care îl au dezvoltarea şi promovarea tinerilor în viaţa politică. Textul acesteia reprezintă rezultatul unui efort de adaptare la contextul european şi la cerinţele inerente procesului de integrare europeană.

Având în vedere că:

Noi, delegaţii Conferinţei Republicane a IV-a a Tineretului Liberal cerem:

 1. edificarea cât mai urgentă a statului de drept, inclusiv prin angajarea de specialişti competenţi şi devotaţi obiectivului strategic al republicii, Integrarea Europeană;
 2. promovarea reformei clasei politice, astfel încât funcţiile-cheie în stat să le revină persoanelor competente, educate în spiritul valorilor democratice;
 3. promovarea tinerilor în administraţia publică şi acordarea de facilităţi la iniţierea unei afaceri;
 4. aprobarea unui program republican de creare a locurilor de muncă pentru tineret bine plătite, inclusiv prin acordare de facilităţi agenţilor economici care angajează tineri;
 5. neadmiterea discriminării tinerilor la angajare pe motiv de lipsă de experienţă;
 6. extinderea programului Prima Casă al Primăriei mun. Chişinău la nivelul întregii republici pentru asigurarea tinerilor cu locuinţe.
 7. adoptarea unui program de burse private pentru studenţi prin stimularea agenţilor economici;
 8. asigurarea accesului liber la internet în campusuri universitare şi în instituţii de învăţământ superior;
 9. adoptarea unui program clar de reparaţie a grupurilor sanitare din cămine, universităţi şi şcoli;
 10. implementarea prevederilor Legii voluntariatului, pentru ca tinerii să poată obţine o certificare timpurie a experienţei acumulate, fapt care le va înlesni angajarea în câmpul muncii;
 11. sporirea numărului de locuri în învăţământul superior de stat de la bugetul de stat şi pe bază de contract, dar şi pentru stimularea învăţământului vocaţional şi specializat, astfel încât societatea să dispună de specialişti calificaţi în toate domeniile;
 12. depunerea eforturilor pentru a spori nivelul culturii politice a tuturor cetăţenilor republicii, dar cu precădere a tinerilor, prin informarea acestora, organizarea unor campanii sociale republicane, seminarii regionale şi concursuri locale specifice.

Sursa: www.pl.md

Conferinţa Republicană a IV-a a Tineretului Liberal Rezoluţia Conferinţei Republicane a IV-a a Tineretului Liberal privind edificarea monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice