Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Rezoluţiile Conferinţei a II-a a Clubului Studenţilor Liberali

|versiune pentru tipar||
PL / 6 noiembrie 2011
Partidul Liberal

Participanţii la Conferinţa Republicană a II-a a Clubului Studenţilor Liberali, care a avut loc duminică, 6 noiembrie 2011, au adoptat un şir de rezoluţii privind necesitatea păstrării Alianţei pentru Integrare Europeană, adoptarea noului Cod al educaţiei şi excluderea examenelor de licenţă, modernizarea căminelor studenţeşti şi libertatea studenţilor de a intra în acestea la orice oră, consolidarea statului de drept, elaborarea unei politici industriale inteligente în Republica Moldova, perfecţionarea sistemului de subvenţionare a agriculturii şi susţinerea tinerilor în procesul de înfiinţare a unei afaceri în domeniul agricol.

Vedeţi în continuare textul integral al rezoluţiilor:

Rezoluţia Conferinţei a II-a a Clubului Studenţilor Liberali privind păstrării Alianţei pentru Integrare Europeană

Având în vedere că:

La alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, alegătorii şi-au exprimat clar dorinţa de a păstra la guvernare Alianţa pentru Integrare Europeană;
AIE şi-a asumat un program de guvernare realizabil în 4 ani;
AIE a obţinut rezultate remarcabile în procesul de integrare europeană.

Considerând că:

Republica Moldova are nevoie de o guvernare liberală şi democrată pentru a lichida consecinţele nefaste ale guvernării comuniste şi a asigura o creştere economică;
Doar o guvernare AIE este capabilă să conducă RM la aderarea la Uniunea Europeană.

Şi întrucât întoarcerea comuniştilor la guvernare sub orice formă va readuce teroare, crimă şi stagnare economică.

Noi, delegaţii Conferinţei Republicane a II-a a Clubului Studenţilor Liberali solicităm partidelor care formează Alianţa pentru Integrare Europeană:

Să caute calea de soluţionare a crizei constituţionale doar în limitele păstrării Alianţei pentru Integrare Europeană;
Să evite escaladarea conflictelor între liderii şi membrii Alianţei prin asigurarea unui dialog constant şi constructiv;
Să decidă formarea la nivelul Alianţei a unui organ de relaţii cu presa astfel încât să nu se mai transmită mesaje contradictorii în privinţa subiectelor hotărâte în cadrul alianţei.

Rezoluţia Conferinţei Republicane a II-a a Clubului Studenţilor Liberali privind necesitatea adoptării noului Cod al Educaţiei şi excluderii examenelor de licenţă

Având în vedere că:

Educaţia reprezintă o sferă prioritară de dezvoltare a societăţii Republicii Moldova;
Educaţia necesită reforme pornind de la învăţământul preşcolar şi terminând cu învăţământul superior;
Învăţământul superior formează specialişti de înaltă calificare în domeniile vitale ale societăţii

Declarăm imperios necesar:

Adoptarea cât mai urgentă a Codului Educaţiei, proiect elaborat şi prezentat Ministerului Educaţiei încă în martie 2010;

Considerând că:

Proiectul Codului Educaţiei este unul euroconform şi ajustat cerinţelor moderne în domeniul învăţământului;
Adoptarea noului Cod al Educaţiei va permite racordarea sistemului educaţional autohton la standartele europene şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna;
Iniţiativa deputatului PL Ana Guţu în calitate de membru al echipei de autori şi experţia care a elaborat Proiectul Codului Educaţiei, care constă în excluderea examenelor de licenţă, este pe deplin argumentată, deoarece prin susţinerea examenelor de licenţă studenţii nu fac decât să repete examene susţinute anterior la care au fost avaluaţi şi au acumulat un număr de credite transferabile;

Întrucât:

Excluderea examenelor de licenţă este o experienţă răspândită în statele europene precum Franţa, Germania, Italia, Suedia, Finlanda ş.a. care merită să fie preluată deoarece ea va permite, în primul rând, evitarea dublei învăţări şi dublei evaluări , excluderea câmpului corupţional existent la ora actuală în acest domeniu;
Excluderea examenelor de licenţă va oferi studenţilor posibilitatea de a acorda mai mult timp studiului asupra lucrării de licenţă şi va contribui la îmbunătăţirea mediei generale de licenţă, astfel încât studenţii vor putea aplica cu succes la programe de masterat.

Noi, delegaţii Conferinţei a II-a a Clubului Studenţilor Liberali cerem Guvernului Republicii Moldova să examineze în cel mai scurt timp în şedinţa de Guvern proiectul noului Cod al Educaţiei şi să-l înainteze Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare.

Rezoluţia Conferinţei a II-a a Clubului Studenţilor Liberali privind modernizarea căminelor studenţeşti şi libertatea studenţilor de a intra în cămine la orice oră

Având în vedere că:

În ultimii 20 de ani căminele studenţeşti au fost renovate într-o măsură foartre mică;
Din sondajul realizat de Clubul Studenţilor Liberali în cămine reiese că studenţii doresc renovarea şi modernizarea căminelor, condiţii mai bune, mobilier nou, duşuri şi lavoare noi, bucătării dotate cu aragaze, acces la internet, libertatea de a intra în cămin la orice oră ş.a.;
La nivel european intrarea în căminele studenţeşti este permisă 24 din 24 de ore pentru locatarii căminului.

Considerând că:

Este necesar de asigurat condiţii decente studenţilor care locuiesc în cămine;
La momentul de faţă, renovarea actualelor cămine şi construcţia căminelor noi este posibilă prin parteneriate public-privat;
Autorităţile statului trebuie să încurajeze şi să sprijine investitorii pentru construcţia unor cămine studenţeşti private;
Asigurarea accesului la orice oră în cămin va permite studenţilor un confort psihologic şi posibilitatea de a se bucura din plin de viaţa studenţească, care implică pe lângă studii şi distracţii.

Noi, delegaţii Conferinţei a II-a Clubului Studenţilor Liberali propunem rectoratelor instituţiilor de învăţământ superior:

Să aloce anual o sumă mai mare de bani pentru renovarea şi modernizarea căminelor;
Să colaboreze cu agenţii economici pentru construcţia unor noi cămine în parteneriat public-privat;
Să opereze modificări la regulamentele interne privind funcţionarea căminelor pentru a permite accesul studenţilor locatari 24 din 24 de ore.

Rezoluţia Conferinţei Republicane a II-a a Clubului Studenţilor Liberali privind consolidarea statului de drept

Având în vedere că:

Republica Moldova şi-a pus drept scop prin prevederile Constiuţiei să devină stat de drept;
Existenţa statului de drept constituie principala condiţie în procesul de aderare a unui stat la Uniunea Europeană;
Drepturile Omului nu sunt îndeajuns respectate în Republica Moldova, fapt confirmat prin numeroasele decizii de condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Considerând că:

Libertatea individului şi a mass-media, pluralismul politic, asigurarea funcţionării separaţiei puterilor în stat, independenţa justiţiei, protejarea intereselor cetăţenilor de către organele de drept reprezintă valori care pot exista doar în cadrul unui stat de drept;
Legislaţia Republicii Moldova necesită racordarea la conceptul statului de drept pornind de la Legea Supremă — Constituţia şi terminând cu actele subordonate legilor;
Actuala Constituţie are o mulţime de carenţe la capitolul accederii şi exercitării puterii de stat, fapt confirmat prin incapacitatea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova, în condiţiile existenţei unei majorităţi parlamentare, iar specialiştii în Drept Constituţional au elaborat un proiect al noii Constiuţiei care vine să lichideze toate carenţele.

Întrucât:

Independenţa sistemului judecătoresc reprezintă unul dintre pilonii de bază a statului de drept şi garantării respectării Drepturilor Omului;
Reformarea Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne şi a celorlalte organe de drept reprezintă o necesitate stringentă în contextul consolidării statului de drept.

Noi, delegaţii Conferinţei a II-a a Clubului Studenţilor Liberali propunem Parlamentului Republicii Moldova:

Să examineze proiectul noii Constituţii şi să o adopte în conformitate cu procedura stabilită;
Să racordeze legislaţia Republicii Moldova la conceptul statului de drept şi aquis-ul comunitar în perspectiva aderării la Uniunea Europeană;
Să urgenteze implementarea reformelor în Justiţie, Procuratură, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi a celorlalte organe de drept.

Rezoluţia Conferinţa a II-a a Clubului Studenţilor Liberali privind necesitatea elaborării unei politici industriale inteligente în Republica Moldova

Având în vedere că:

Industrializarea este o etapă cheie în procesul de dezvoltare durabilă a unui stat;
Industria ocupă o podere importantă în PIB-ul statelor dezvoltate;
În condiţiile globalizării economiei mondiale, produsele din R. Moldova devin tot mai necompetitive din cauza utilajului şi tehnologiilor învechite (75–80%);
Nu exista un program naţional coerent de dezvoltare a industriei.

Constatând că:

Tinerii pleacă peste hotare, inclusiv din lipsa locurilor de muncă în industrie, iar munca din agricultură nu mai este atractivă;
Pentru R. Moldova, criza financiară a demonstrat că remitenţele nu mai sunt soluţia creşterii economice.

Considerând:

Necesară transformarea industriei subdezvolatate, existentă încă în R. Moldova, într-o industrie inteligentă.

Întrucât:

Politicile industriale reprezintă iniaţiativele direcţionate spre sporirea eficienţei, a productivităţii şi a competitivităţii producătorilor industriali.

Noi, delegaţii Conferinţei Republicane a II-a a Clubului Studenţilor Liberali propunem Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova:

Elaborarea unui program de dezvoltare economică pe termen lung;
Susţinerea producătorilor autohtoni de către stat şi promovarea produselor acestora, atât pe piaţa locală, cât şi pe cea exernă;
Crearea parcurilor industriale şi tehnologice prin atragerea Investiţiilor Străine Directe şi crearea noilor locuri de muncă;
Obligarea companiilor străine să se înregistreze ca agent economic în regiunea în care îşi desfăşoară activitatea şi nu doar în mun. Chişinău;
Întreprinderea unui control mai riguros în Zonele Economice Libere existente şi îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu;
Consolidarea mediului de afaceri viabil şi dechis, bazat pe principiile liberei concurenţe şi asigurarea condiţiilor egale tuturor agenţilor economici.

Rezoluţia Conferinţei Republicane a II-a a Clubului Studenţilor Liberali privind perfecţionarea Sistemului de Subvenţionare a Agriculturii şi susţinerea Tinerilor în procesul de înfiinţare a unei afaceri în domeniul Agricol

Având în vedere că:

Republica Moldova este un stat preponderent Agrar;
Agricultura e un pilon de bază al economiei RM;
Cererea de produse alimentare la nivel global creşte constant;
Subvenţiile din partea statului sunt acordate preponderent la susţinerea investiţiilor în înfiinţarea: plantaţiilor viticole, plantaţiilor pomicole, sectorul zootehnic, renovarea parcului de maşini şi tractoare.

Întrucât:

Fermierii din RM care activează in sfera agricola obţin cu greu creditele agricole;
Ne lipseşte un sistem clar de desfacere a produselor agricole, atît la nivel regional cît şi la nivel republican;
Anual aproximativ 500 de absolventi sunt licenţiaţi în agricultură, şi au nevoie de un loc de muncă.

Noi, delegaţii Conferinţei Republicane a II-a a Clubului Studenţilor Liberali îndemnăm Autoritaţile Publice Centrale şi Locale:

Să perfecţioneze Sistemul de Subvenţionare a Agriculturii prin racordarea lui la Sistemul de Subvenţionare din statele europene, stimulând astfel înfiinţarea afacerilor în RM de către tinerii specialişti din acest domeniu;
Să faciliteze procesul de obţinere a creditelor agricole;
Să încurajeze crearea unui sistem lucrativ de colectare a producţiei agroalimentare;
Să asigure o dezvoltare continuă a spaţiilor frigorifice pentru păstrarea producţiei agricole.

Chişinău, 6 noiembrie 2011

Sursa: www.pl.md

Conferinţa Republicană a Clubului Studenţilor Liberali Raportul de activitate al Preşedintelui CSL Ion Bargan pentru perioada martie-noiembrie 2011