Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

La mulţi ani tuturor românilor!

|versiune pentru tipar||
PL / 1 decembrie 2011 | 
Partidul Liberal

Dragi tineri români de pretutindeni,

Istoria a demonstrat că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 rămâne a fi evenimentul cel mai reprezentativ în istoria neamului nostru românesc şi simbolizează dorinţa românilor de pretutindeni de realizare a idealului naţional de reîntregire. Marea Unire de la 1918 şi oraşul Alba Iulia reprezintă prin excelenţă simbolul unităţii tuturor românilor.

Evenimentele de la 1 decembrie 1918 au deschis o perioadă de modernizare a României, pe calea consolidării statului de drept, în conformitate cu standardele şi principiile europene.

Tineretul Liberal consideră această zi una remarcabilă, în care avem datoria de a cinsti o dată în plus limba noastră cea româna, cultura, tradiţiile, istoria şi credinţa, adică tot ce este legat de identitatea noastră românească. Prin acţiunile pe care le vor desfăşura în această zi, precum şi în perioada următoare, tinerii liberali vor continua să promoveze ideea de viitor european comun al Republicii Moldova şi României într-o Europă unită şi puternică.

Păstrarea şi afirmarea valorilor neamului românesc sunt obiectivele pe care le vom promova şi în continuare în pofida criticilor isterice ale comuniştilor sau ale intereselor pragmatice şi de moment manifestate de alţi actori politici. Crezul care ne uneşte şi ne mobilizează rămîne a fi idealul pentru care au luptat strămoşii noştri. Adevărul incontestabil că împărţim cu România aceleaşi tradiţii, valori, limbă şi istorie este cel pe care îl simt cel mai bine majoritatea tinerilor din Republica Moldova şi cer respectarea acestuia.

Uniţi în cuget şi simţiri cu românii de pretutindeni, tinerii liberali adresează sincere urări de bine tuturor cetăţenilor români, precum şi României, ţara care a fost întotdeauna un prieten adevărat, indiferent de tensiunile politice existente în perioada guvernării comuniste, un partener de încredere, interesat de dezvoltarea democratică a Republicii Moldova pe calea integrării europene. Avem alături de noi o ţară care ne întinde prieteneşte mâna de câte ori avem nevoie. În acest sens, mulţumim autorităţilor româneşti pentru numeroasele proiecte destinate în special tinerilor etnici români la care au participat şi mulţi tineri din Republica Moldova. Mulţi tineri încă mai visează România, fie pentru a merge la studii, fie pentru turism, alţii însă au redobândit cetăţenia română, înlăturând astfel o parte din consecinţele ocupaţiei sovietice de la 1940.

Tinerii liberali nu vor uita niciodată că sunt români şi se mândresc cu acest lucru.

Tineretul liberal va păstra mereu în suflet dragostea de neam şi de ţară şi este cu gândul la realizarea idealului nostru naţional.

Astăzi, în zi de sărbătoare, ne îndreptăm cu cele mai nobile gânduri către toţi cei care vorbesc, simt şi gândesc româneşte, indiferent de spaţiul geografic în care locuiesc.

La mulţi ani tuturor românilor!

Tineretul Liberal
Sursa: www.pl.md

Programul de acţiuni organizate de Tineretul Liberal pentru a consemna Marea Unire de la 1 decembrie 1918 Declaraţia deputatului Valeriu Munteanu, rostită în cadrul şedinţei Parlamentului din 1 decembrie 2011, cu ocazia sărbătoririi a 93 de ani de la Marea Unire