Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Corina Fusu: Republica Moldova are o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană

|versiune pentru tipar||
PL / 2 decembrie 2011
Partidul Liberal

Stimate doamne şi domni deputati, onorată asistenţă,

În calitatea mea de co-preşedintă a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM, mă simt obligată să vin cu o declaraţie în faţa Parlamentului Republicii Moldova cu privire la rezultatele activităţii Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană — Republica Moldova (CCP UE-RM), reuniunea XIV, desfăşurată la Chişinău în perioada 25–26 noiembrie 2011. Delegaţia Parlamentului UE la CCP este condusă de co-preşedinta Comitetului, europarlamentara din partea României, Monica Macovei.

În ansamblu, consider drept o reuşită activitatea desfăşurată pe parcursul a două zile a celei de a XIV reuniuni a CCP UE-RM. La dezbaterea chestiunilor ce ţin de evenimentele politice recente, relaţiile Republicii Moldova cu vecinii săi, reformele legislative, tematica drepturilor omului, reformele în domeniul administraţiei publice, justiţiei, luptei împotriva corupţiei şi crimei organizate, soluţionarea conflictului transnistrean, progresele în procesul de negocieri asupra Acordului de Asociere, pregătirea pentru iniţierea negocierilor privind Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, domeniul liberalizării regimului de vize, au participat liderii fracţiunilor din Parlamentul Republicii Moldova, şefi de Comisii Permanente ale Parlamentului, viceminiştri, responsabili de implementarea Planului de Acţiuni RM-UE din cadrul diferitor ministere.

Recomandările dezbătute şi adoptate salută progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada ce a trecut de la ultima reuniune a CCP UE-RM ce s-a desfăşurat în luna iunie a.c. la Bruxelles.

În ceea ce priveşte relaţiile dintre UE şi Republica Moldova vreau să vă comunic că este apreciat progresul bun în negocierile Acordului de Asociere, în special faptul că autorităţile Republicii Moldova au reuşit să închidă provizoriu negocierile pe toate subiectele legate de dialogul politic şi reforme, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate, iar capitolul justiţie, libertate şi securitate este aproape de un acord provizoriu şi este remarcat progresul bun pe domeniul economic, unde autorităţile Republicii Moldova au reuşit să închidă 21 din 25 de capitole.

Se solicită Comisiei Europene şi autorităţilor moldoveneşti să garanteze că negocierile privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) să înceapă înainte de sfârşitul anului 2011, în conformitate cu Rezoluţia Parlamentului European din 15 septembrie 2011 şi Recomandările anterioare. Se menţionează că negocierile timpurii a DCFTA ca parte componentă a Acordului de Asociere va permite promovarea integrării economice a Republicii Moldova în UE şi atragerea investiţiilor străine, va creşte productivitatea, va reduce dependenţa de remitenţe externe şi va contribui la crearea unei economii de piaţă competitive, bazate pe export. Este de menţionat faptul că DCFTA acoperă şi regiunea transnistreană, ca parte integrantă a Republicii Moldova.

Se recunoaşte că pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană este un proces valoros în sine şi salută sprijinul UE pentru punerea în aplicare a reformelor structurale în Republica Moldova; solicită Comisiei Europene, Consiliului şi statelor membre ale UE să realizeze negocierile în curs de desfăşurare cu Republica Moldova, pe premisa că perspectiva integrării europene, în conformitate cu articolul 49 al Tratatului cu privire la UE, reprezintă un impuls puternic în procesul de implementare a reformelor interne şi un catalizator necesar al sprijinului public pentru aceste reforme.

Stimaţi deputaţi,

Vreau să vă atrag atenţia asupra faptului că Republica Moldova este unicul stat din cadrul Parteneriatului Estic, care primeşte o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană prin această trimitere la articolul 49 din Constituţia UE. Iar noua concepţie de repartizare a fondurilor între statele incluse în Politica Europeană de Vecinătate propune o nouă abordare. Fondurile ar trebui să se realizeze pe bază de merit, în urma rezultatelor concrete obţinute în implementarea reformelor. Principiul UE “mai mult pentru mai mult”, mai multe fonduri pentru mai multe reforme, ar trebui să permită Republicii Moldova să îşi consolideze poziţia drept un exemplu de succes al Parteneriatului estic al UE.

În legătură cu cele expuse mai sus: pentru Acordul de Asociere, negocierile în domeniul liberalizării regimului de vize, cât şi începerea negocierilor pentru crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, Republica Moldova s-a obligat să adopte mai multe pachete de legi.

În acest context, mă adresez Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Preşedinţilor de Comisii Permanente, deputaţilor din cadrul Alianţei pentru Integrare Europeană, dar şi celor din opoziţie, să dezbatem şi să adoptăm, în mod prioritar, conform agendei stabilite, proiectele de legi asumate, aşa încât să putem semna Acordul de Asociere cu UE către sfârşitul anului 2012.

Propun Delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la CCP UE-RM să creăm un coridor permanent de comunicare cu structurile gumernamentale responsabile de elaborarea şi implementarea planurilor de acţiuni cu UE.

În concluzie: recomandările CCP UE-RM au fost votate cu 12 voturi “pentru” din partea deputaţilor AIE şi europarlamentarilor şi 4 voturi “împotrivă” din partea deputaţilor PCRM. Lucrul acesta denotă faptul că PCRM torpilează vădit şi voit procesul de integrare a Republicii Moldova în UE.

În maniera comportamentului, devenit tradiţional deja în Parlamentul Republicii Moldova, colegii din opozitie — Ina Şupac, Alexandr Petcov şi Sergiu Sîrbu au încercat să perturbeze lucrările şedinţelor reuniunii. Mai mult decât atât — Alexandr Petcov a îndrăznit să ceară demisia Monicăi Macovei, Preşedinta Delegaţiei Parlamentului UE la CCP. Îi reamintesc dlui Petcov că Monica Macovei a fost aleasă în această funcţie de Parlamentul European, deci iniţiativa lui Alexandr Petcov este total neadecvată şi lipsită de temei.

Condamnăm comportamentul inaccesibil, de manieră grobiană, cu vădită tentă de a deturna şi compromite lucrările CCP UE-RM şi solicit Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin, Preşedintei fracţiunii, Maria Postoico, să-l retragă pe Alexandr Petcov din calitatea sa de membru supliant al Delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la CCP (A. Petcov a înlocuit-o pe Zinaida Greceanîi, la moment deputat neafiliat). Ţin să vă reamintesc că reuniunile CCP UE-RM nu reprezintă o platformă de declaraţii politice, ci un spaţiu de dezbateri pentru identificarea celor mai bune soluţii pentru atingerea interesului naţional al Republicii Moldova — integrarea în structurile europene.

Corina Fusu, Vicepreşedinta fracţiunii Partidului Liberal în Parlamentul Republicii Moldova, Co-preşedinta Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeana — Republica Moldova

Declaraţia a fost rostită în cadrul şedinţei Parlamentului din 1 decembrie 2011

Sursa: www.pl.md

Declaraţia deputatului Valeriu Munteanu, rostită în cadrul şedinţei Parlamentului din 1 decembrie 2011, cu ocazia sărbătoririi a 93 de ani de la Marea Unire Şedinţa Consiliului Teritorial Ungheni