Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia Consiliului de Reformare a Partidului Liberal

|versiune pentru tipar||
PL / 12 aprilie 2013 | 
Partidul Liberal

Ţinand cont de evoluţia evenimentelor de ultimă oră pe scena politică din Republica Moldova cauzate de criza politică, conştientizand pericolul intreruperii vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova, luand in consideraţie opţiunile alegătorilor şi a membrilor Partidului Liberal ce ţin de realizarea interesului naţional prin integrarea in UE, urmărind promovarea şi menţinerea unui climat constructiv intr-o guvernare de coaliţie democrată şi europeană, fiind ingrijoraţi de pericolul revenirii comuniştilor la guvernare si de schimbarea vectorului politicii externe, pledand pentru democratizarea internă a tuturor structurilor Partidului Liberal şiconştientizand responsabilitatea care revine Partidului Liberal in faţa cetăţenilor şi a electoratului său, membrii Consiliului de Reformare a Partidului Liberal declară:

 1. Considerăm prioritar, in impasul creat, menţinerea neabătută a cursului european in concordanţă cu programul asumat prin revenirea la masa de negocieri a foştilor parteneri de coaliţie in condiţiile păstrării unităţii partidului.

 2. Pledăm pentru menţinerea Partidului Liberal in actul guvernării, fapt care nu inseamnă o complicitate cu fenomenele corupţionale, justiţie selectivă, trafic de influenţă, subjugarea politică a instituţiilor statului, şi alte derapaje pe marginea cărora trebuie să-şi spună cuvantul ferm justiţia.

 3. Exprimăm regretul in legătură cu atacurile declanşate impotriva mass-media şi chemăm totodată liderii partidelor politice şi factorii responsabili ai instituţiilor de stat să inceteze presiunile asupra presei, iar ziariştii şi proprietarii trusturilor mediatice să se conducă exclusiv de normele şi principiile deontologice, menţinand un climat credibil şi sănătos al unei prese cu adevărat libere şi pluraliste.

 4. Optăm pentru innoirea şi democratizarea activităţii interne a Partidului Liberal, realizată pe criterii de:

  • comunicare eficientă şi colegială in baza pluralismului de opinii intr-un cadru de etică şi corectitudine reciprocă;
  • atragerea şi promovarea resurselor umane valoroase in bază de meritocraţie şi competiţie sănătoasă;
  • renunţarea la autoritarism şi promovarea unei democraţii reale a procesului decizional.
 5. Considerăm oportună convocarea Congresului Extraordinar al Partidului Liberal pentru demararea democratizării vieţii interne a partidului şi promovarea in fruntea Partidului Liberal al lui Dorin Chirtoacă şi altor noi lideri, astfel răspunzand aşteptărilor alegătorilor şi membrilor Partidului Liberal.

  Apreciem meritele şi experienţa politică a domnului Mihai Ghimpu, unul din liderii marcanţi ai mişcării de eliberare naţională. Totodată, luand in considerare evoluţia evenimentelor politice din Republica Moldova şi aşteptările faţă de Partidul Liberal ca partid reformator, proeuropean şi ataşat profund valorilor naţionale, considerăm că este momentul potrivit ca rolul principal in conducerea Partidului Liberal să revină lui Dorin Chirtoacă, exponentul schimbării şi innoirii clasei politice din Republica Moldova.

 6. Ne exprimăm solidaritatea şi increderea in echipa parlamentară şi guvernamentală a Partidului Liberal, şi contăm pe solidaritatea şi coeziunea tuturor membrilor Partidului Liberal pentru consolidarea şi democratizarea cat mai eficientă şi mai grabnică a tuturor structurilor sale teritoriale şi din diasporă.

Prin cele declarate asigurăm cetăţenii Republicii Moldova, că Partidul Liberal este un partid responsabil şi conştient de rolul pe care-l are in promovarea şi realizarea dezideratului naţional major de integrare europeană şi soluţionarea constructivă a crizei politice din Republica Moldova.

Sursa: unimedia.info

Mihai GHIMPU a avut două întrevederi: cu William H. MOSER, Ambasadorul SUA în Republica Moldova şi Ingrid TERSMAN, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova Veaceslav UNTILĂ: “Republica Moldova are nevoie de o nouă Constituţie”