Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Partidul Liberal condamnă votul PCRM-PLDM

|versiune pentru tipar||
PL / 15 mai 2013 | 
Partidul Liberal

Partidul Liberal critică şi condamnă modificările adoptate la Codul Electoral de către PLDM şi PCRM pe 3 mai 2013, prin care a fost limitat dreptul la vot al studenţilor şi al celor aflaţi la muncă peste hotare. În acest sens, astazi 15 mai 2013, a fost organizată o conferinţă de presă.

Deputatul Valeriu Munteanu, prşedintele fracţiunii Partidului Liberal în Parlamentul Republicii Moldova şi vicepreşedinte al PL, a menţionat în cadrul conferinţei de presă că “în urma modificărilor la Codul Electoral, pe lângă alte norme nedemocratice, a fost restricţionat în mod abuziv dreptul la vot a două categorii de alegători, este vorba despre studenţi şi reprezentanţii Diasporei”.

“Filat a închinat aceşti alegatori PCRM-ului, un lucru absolut nepermis şi în disonanţă cu ceea ce declară ei. Nu vom permite să ducă la bun sfârşit ceea ce intenţionează şi vom interveni în acest proces”, a mai spus Valeriu Munteanu.

Partidul Liberal aminteşte că daca anterior, studenţii aflaţi la studii puteau vota la orice secţie de vot din Chişinău, din 3 mai 2013 acest drept conferit în 2010 a fost limitat, prin votul comun al PLDM şi PCRM.

De asemenea, chiar dacă iniţial, după ora 21.00, pentru votanţii din afara Republicii Moldova, timpul putea fi prelungit, din 3 mai 2013, la iniţiativa PLDM şi PCRM acest drept a fost limitat, iar concetăţenii noştri nu-şi vor mai putea exprima dreptul constituţional de a vota.

Astfel, Partidul Liberal a propus un proiect de lege privind abrogarea acestor iniţiative legislative. Exponenţii acestor categorii de votanţi întotdeauna au susţinut partidele proeuropene, iar PLDM nu are dreptul moral de a oferi aceste aceste voturi comuniştilor.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL

Proiect pentru restabilirea dreptului de vot al studenţilor şi celor plecaţi peste hotare, restricţionat de PLDM şi PCRM

proiect

LEGE
pentru modificarea şi completarea
Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. — Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 53 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor, care stau în rând la secţia de votare respectivă, să-şi realizeze drepturile, informând despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.”.

2. La articolul 84:

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:

  1. să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
  2. să prezinte carnetul de student al instituţiei de învăţământ din localitatea respectivă;
  3. să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii.”

Art. II. — Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997

Prin modificărilor adoptate conjunctural la 3 mai curent, în Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 au fost operate modificări antidemocratice, menite să limiteze dreptul cetăţenilor la exprimarea liberă a voinţei politice.

Derapajele antidemocratice admise aduc o gravă atingere dreptului la vot garantat de Constituţie şi contribuie la suprimarea principiilor fundamentale ale statului de drept.

Prezentul proiect de lege vine să înlăture deficienţele comise de legislatori, restabilind posibilitatea studenţilor şi elevilor de a vota în raza unităţilor administrativ teritoriale în care îşi fac studiile, precum şi reconferind dreptul birourilor electorale de a prelungi, în caz de necesitate, termenul votării.

Considerăm oportună revenirea la prevederile legale anterioare, căzute pradă unui târg politic ruşinos, care asigură un grad mai înalt de participare la vot şi, implicit, o sporire a reprezentativităţii şi a responsabilităţii corpului legislativ ales.

Este evidentă necesitatea acordării birourilor electorale a dreptului de prelungire a termenului votării, în cazul când alegătorii care stau în rând la secţia de votare nu au reuşit să-şi exercite dreptul la vot, asigurarea exercitării acestui drept fundamental fiind o obligaţia a statului. Cu atât mai mult că la scrutinele anterioare au fost atestate cazuri când cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare nu şi-au putut exprima votul din cauza unor asemenea impedimente organizaţionale.

La fel, credem că privarea unei mari categorii de cetăţeni, cum ar fi studenţii şi elevii care îşi fac studiile în altă localitate, de dreptul la vot reprezintă o greşeală reparabilă prin proiectul de faţă. Numărul sporit al tinerilor care îşi fac studiile în instituţiile de învăţământ din afara localităţilor de baştină, precum şi dificultatea deplasării în localitatea de reşedinţă, poate genera un absenteism politic periculos în rândul tinerei generaţii şi poate avea repercusiuni grave asupra atitudinii civice ulterioare.

Sursa: www.pl.md

Toţi pentru Europa, Europa pentru toţi! 1812, OCUPAŢIE