Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Noi proiecte legislative înaintate de către Deputaţii PL în Parlament

|versiune pentru tipar||
PL / 21 mai 2014
Partidul Liberal

Deputaţii PL au înregistrat în Parlament luni, 19 mai 2014, 2 proiecte legislative — proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacţionare a acţiunilor “Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei curente a structurii acţionarilor şi a organelor de conducere de la “Banca de Economii” S.A şi proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacţionare a acţiunilor “Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei curente a structurii acţionarilor şi a organelor de conducere de la “Banca de Economii” S.A.

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se constituie Comisia de anchetă pentru examinarea modului de tranzacţionare a acţiunilor “Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei curente a structurii acţionarilor şi a organelor de conducere de la “Banca de Economii” S.A., din 9 membri, în următoarea componenţă:

Art. 2. — Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile, un raport detaliat referitor la tranzacţiile cu acţiunile “Banca de Economii” S.A. din perioada iulie 2013 — mai 2014 şi cu privire la beneficiarii efectivi şi membrii organelor de conducere ale “Banca de Economii” S.A.

Art. 3. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă la Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacţionare a acţiunilor “Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei curente a structurii acţionarilor şi a organelor de conducere de la “Banca de Economii” S.A.

Banca comercială “Banca de Economii” S.A. reprezintă unica banca în care statul deţine un pachet substanţial de acţiuni, diminuat considerabil prin eforturilor conjugate ale unor actori politici cu interese financiare majore.

“Banca de Economii” S.A. deţine cea mai extinsă reţea de filiale din republică, iar graţie istoriei îndelungate şi a parteneriatului public, BEM se bucură de încrederea unei mase largi a populaţiei, în special se relevă numărul comparabil mai mare de persoane fizice care apelează la serviciile Băncii.

În august 2013, dată fiind “emisia suplimentară de acţiuni” de la BEM, statul s-a lipsit de bună voie de 22% din acţiunile sale la această importantă bancă, acţiuni, care ulterior au fost preluate de “Vneşekonombank”, prezidată de premierul rus Dmitri Medvedev.

Astfel, cunoscând volatilitatea încrederii populare în instituţiile bancare (şi necesitatea redimensionării acestei încrederi), considerăm imperativă constituirea unei Comisii de anchetă care ar clarifica modul în care statul, Republica Moldova a fost lipsit, prin acţiunile unor funcţionari de diferit rang, de 22% de acţiuni la BEM.

Suntem convinşi de necesitatea creării acestei Comisii, care urmează să elucideze circumstanţele tranzacţionării acţiunilor Băncii de Economii, să aducă la cunoştinţă numărul şi necesitatea tranzacţiilor efectuate, să stabilească existenţa sau inexistenţa inadvertenţelor legale la stabilirea preţurilor per acţiune, implicarea legală sau abuzivă a funcţionarilor publici, să stabilească beneficiarii efectivi ai tranzacţiilor efectuate, ş.a.m.d.

Deputaţi în Parlament
Mihai GHIMPU, Valeriu MUNTEANU, Corina FUSU, Boris VIERU, Gheorghe BREGA

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul unic. — La Articolul II al Legii nr. 56 din 04 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 după cuvintele “ori în legătură cu aceste evenimente” se introduce textul “sau cu acţiunile de concesionare a activelor Î.S. «Aeroportul Internaţional Chişinău» ori cu tranzacţionarea acţiunilor «Banca de Economii» S.A.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002

Prin Legea nr. 56/2014 a fost exclusă aplicarea prescripţiei tragerii la răspundere penală pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009, ori în legătură cu aceste evenimente.

Considerăm la fel de necesară, completarea acestei legi cu o nouă derogare de la prevederile art. 60 din Codul Penal al Republicii Moldova pentru a nu permite evitarea răspunderii penale a principalilor actori implicaţi în ilegalităţi cu impact major, referitoare la concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău, precum şi la cedarea 22% din acţiunile Băncii de Economii către o bancă de stat a Federaţiei Ruse.

Suntem ferm convinşi că adoptarea acestei legi va spori garanţiile soluţionării legale a tragerii la răspundere a funcţionarilor care au săvârşit infracţiuni de abuz în procesul de înstrăinare frauduloasă a acestor două obiective strategice pentru Republica Moldova — Î.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău” şi S.A. “Banca de Economii”.

Deputaţi în Parlament
Mihai GHIMPU, Valeriu MUNTEANU, Corina FUSU, Boris VIERU, Gheorghe BREGA

Sursa: www.pl.md

Deputaţii PL au depus o nouă sesizare la Curtea Constituţională Mihai Ghimpu — alături de studenţii liberali la “Cafeneaua Politică”