Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

CNA spune una, iar ordonanţa procurorului spune alta

|versiune pentru tipar||
PL / 28 aprilie 2017
Partidul Liberal

Cu referire la reţinerea Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, care a avut loc la data de 27.04.2017, menţionăm următoarele:

În comunicatul de presă a Centrului Naţional Anticorupţie este indicat că Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în complicitate cu alte persoane, ar fi exercitat presiuni unei companii câştigătoare a licitaţiilor finanţate de Banca Europeană de Investiţii (BEI) cu scopul de a o constrânge să cedeze o parte din volumul de lucru unor agenţi economici afiliaţi.

Deasemenea se mai invocă şi faptul că pe parcursul perioadei 2016–2017, ministrul şi şeful Administraţiei drumurilor ar fi creat impedimente agentului economic câştigător prin neavizarea unor acte pentru executarea lucrărilor, prin tergiversarea aprobărilor de la MTID şi ASD, precum şi prin somarea acestuia de a încheia subcontracte cu firme apropiate funcţionarilor.

Totodată, făcînd referire la materialele urmăririi penale, în Comunicatul său de presa CNA a indicat că în rezultatul acţiunilor de urmărire penală, a fost documentată o şedinţă din februarie 2017, în cadrul căreia a fost fixată întâlnirea dintre ministrul transporturilor, directorul ASD, administratorii companiilor Global Trans Construct şi Nouconst cu agentul economic câştigător al contractului de reabilitare a drumului R6 M1 — Ialoveni. În timpul discuţiilor, acesta ar fi fost somat să cedeze 50 la sută din volumul de lucrări (din suma totală de aproximativ 9 000 000 de euro) companiilor menţionate mai sus. Ulterior, referindu-se la o indicaţie a ministrului, administratorul Global Trans Construct ar mai fi estorcat de la acelaşi agent economic 5 la sută din suma contractului, adică circa 400 000 de euro, o parte din bani (80 000 de euro) urmând să revină factorilor de decizie din cadrul ASD.

În realitate însă, învinuirile ce îi se aduc în mod oficial de către CNA ministrului Iurie Chirinciuc sînt de altă natură şi nu au nici o tangenţă cu circumstanţele expuse în comunicatul de presă al CNA şi ulterior preluate de mass media.

În argumentarea poziţiei invocate, considerăm necesar de a adduce la cunoştinţa opinie publice că ulterior reţinerii ministrului Iurie Chirinciuc, acestuia i-a fost adusă la cunoştinţă Ordonanţa de recunoaştere în calitate de bănuit din data de 06.02.2017.

Potrivit circumstanţelor faptice indicate în ordonanţa enunţată, ministrului Iurie Chirinciuc i se impută că, acesta, “de comun acord şi în urma unei înţelegeri prealabile cu persoane neidentificate de organul de urmărire penală, urmărind scopul de cupiditate, provocînd impedimente în activitatea agenţilor economici, manifestate prin refuzul avizării actelor decisive, a organizat o schemă infracţională pentru a dobîndi foloase şi bani care nu i se cuvin, în exerciţiul funcţiei.”

Totodată, tot Iurie Chirinciuc, “de comun acord cu factorii de decizie ai Ministerului Mediului şi alte persoane necunoscute de organul de urmărire penală, folosindu-se intenţionat de situaţia de serviciu, a comis depăşirea atribuţiilor de serviciu soldate cu urmări grave intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice”.

Reieşind din textul ordonanţei menţionate, constatăm că învinuirile ce I se aduc nu au nimic în comun cu circumstanţele invocate de către CAN în comunicatul plasat pe pagina oficială www.cna.md şi care ulterior a fost remis presei.

Mai mult ca atît, analizînd conţinutul ordonanţei respective, se constată că nici pentru organul de urmărire penală nu este clar ce fel de urmări grave au avut loc în urma pretinselor acţiuni imputate ministrului.

Astfel, se mai invocă că, “la 18 aprilie 2017, Iurie Chirinciuc de comun acord şi în urma unei înţelegeri prealabile cu factorii de decizie ai Ministerului Mediului şi persoane neidentificate de organul de urmărire penală, au emis Ordinul comun nr. 86/56 din 18.04.2016 pentru aprobarea «Instrucţiuni cu privire la modul de utilizare a gropilor de împrumut», care nu a fost prezentat Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice şi înregistrarea de stat a actelor de stat normative departamentale”.

Respectiv în opinia organului de urmărire penală, “Iurie Chirinciuc şi factorii de decizie ai Ministerului Mediului, folosindu-se de prevederile ordinului în cauză, telefonic şi personal, influenţau factorii de decizie ai administraţiei publice locale pe întreg teritoriul al RM, pentru a facilita accesul agenţilor economici la extragerea ilicită de substanţe minerale utile (argilă) pentru construcţia, reparaţia, reparaţia capital, reabilitarea, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, argila care urma a fi procurată conform caietului de sarcini, rezultat din planul de finanţare a mijloacelor băneşti acordate de către BERD.”

Subliniem faptul că, acestea sunt toate motivele şi probele care sunt prezentate în susţinerea învinuirilor aduse ministrului, Iurie Chirinciuc şi care au servit drept motiv de reţinere a ministrului.

Deci, observăm că, în conţinutul ordonanţei 06.02.2017 nu se regăsesc careva probe temeinice în susţinerea bănuielii invocate, fiind relatate doar informaţii exclusiv declarative.

Pentru a evidenţia lipsa legalităţii învinuirilor ce i se aduc ministrului Iurie Chirinciuc, menţionăm că Ordinul comun nr. 86/56 din 18.04.2016 pentru aprobarea “Instrucţiuni cu privire la modul de utilizare a gropilor de împrumut”, care nu a fost prezentat Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice şi înregistrarea de stat a actelor de stat normative departamentale nu a produs careva efecte juridice, deoarece la data de 09 noiembrie 2016 a fost abrogat şi nici o cerere privind autorizarea gropilor de împrumut nu au fost satisfăcută.

În acelaşi context declarăm cu toată responsabilitatea că ordinul comun al miniştrilor nu a fost contestat în instanţa de judecată şi nimeni nu a pus la îndoială legalitatea acestuia.

Respectiv, toate cele expuse mai sus, denotă doar faptul că, Partidul Liberal şi Mihai Ghimpu au devenit incomod pe arena politică din Republica Moldova, astfel, încerîndu-se în mod intenţionat şi meschin, prin utilizarea jocurilor murdare şi mişeleşti, de a îi înlătura de la guvernare.

Astfel, subliniem că, în cazul reţinerii de ieri a ministrului, Iurie Chirinciuc s-a făcut exclusiv în scopul manipulării în masă a opiniei publice, utilizînd sursele mass-media, care au publicat şi au promovat informaţii denigratoare şi absolute eronate privind motivele reţinerii.

Concluzia vă aparţine stimaţi cetăţeni.

Sursa: www.pl.md

Liberalii din capitală au demarat campania “Împreună reînviem oraşul Chişinău” Partidul Liberal nu va participa la şedinţa Parlamentului! Deputaţii au părăsit sala Plenului în semn de protest