Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PLD la tema “Activitatea internă de partid”

Hotărîrea Congresului III al PDSEM cu privire la schimbarea denumirii Partidului Dreptăţii Social-Economice în Partidul Legii şi Dreptăţii
3 martie 2007
Partidul Legii şi Dreptăţii se face succesor politic şi de drept al Partidului Dreptăţii Social-Economice. Această titulatură face parte din patrimoniul istoric al formaţiunii şi nu poate fi însuşită de alte formaţiuni politice sau organizaţii neguvernamentale[]
Declaraţia Congresul III al Partidului Legii şi Dreptăţii cu privire la cererea de aderare la Partidul Popular European
3 martie 2007
Conducerea Partidului Legii şi Dreptăţii va efectua formalităţile necesare şi va prezenta pachetul integral de documente ale Congresului III conform procedurii în vigoare[]
Declaraţia cu privire la confirmarea doctrinei creştin-democrate drept baza valorică şi de principii a Partidului Legii şi Dreptăţii
3 martie 2007
Creştin-democraţia centrată pe fiinţa umană şi pe comunitate, oferă un răspuns tuturor acelora care aspiră la o societate bazată pe valori morale, fiind doctrina care ia în consideraţie componenta spirituală a fiinţei umane[]

Arhiva

2007 [8]
Activitatea internă de partid