Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Rezoluţia Adunării de constituire a Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor Liberal Democraţi

|versiune pentru tipar||
PLDM / 11 octombrie 2008
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Noi, participanţii la Adunarea de constituire a Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor Liberal Democraţi constatăm că sistemul ocrotirii sănătăţii este afectat de o criză profundă, fapt ce se răsfrînge negativ asupra accesului cetăţenilor la servicii medicale performante şi asupra sănătăţii populaţiei în ansamblu.

Medicina primară este cea mai afectată de lipsa de viziune şi inconsistenţa politicilor guvernamentale. Se atestă o lipsa acută a cadrelor medicale mai ales în oraşele mari cum sunt Chişinău, Bălţi, Soroca, Orhei, Cahul, Ungheni. Iar în circa 14 raioane, necesarul de lucrători medicali este acoperit în proporţie de numai 60–70 la sută. Medicii de familie sunt suprasolicitaţi, iar birocratizarea excesivă a sistemului medicinii primare afectează calitatea serviciilor acordate la acest nivel. Lipsa unei conlucrări eficiente între Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi medicina primară blochează dezvoltarea acesteia şi implicit are consecinţe negative asupra stării generale de sănătate a cetăţenilor.

Medicina clinică se confruntă cu probleme serioase. Precaritatea bazei tehnico-materiale a unităţilor spitaliceşti, caracterizată printr-o lipsa cvasigenerală a echipamentelor performante, a tehnologiilor moderne, diminuează calitatea serviciilor medicale prestate. Într-o stare deplorabilă se află şi medicina de urgenţă. Lipsa utilajului medical necesar şi insuficienţa cadrelor creează dificultăţi serioase în asigurarea calităţii şi promtitudinii serviciilor de urgenţă medicală.

O situaţie critică se atestă în domeniul asigurărilor în medicină. Circa 26,5% din cetăţeni nu sunt asiguraţi. Această cotă este formată preponderent de către populaţia rurală, care nu poate beneficia de minimul de servicii garantat de stat prin Poliţa de asigurare. Chiar dacă bugetul din asigurări este în creştere, ea nu depăşeşte nivelul inflaţiei. Actualul sistem de asigurări neglijează două principii fundamentale şi anume cel al liberei concurenţe între instituţiile medicale şi motivarea cetăţenilor pentru un mod de viaţă sănătos. Îngrădirea iniţiativei private în domeniul asigurărilor în medicină lipseşte cetăţenii de o alternativă reală şi descurajează modernizarea acestui sistem. Acoperirea financiară a activităţilor prevăzute de Programele Naţionale de Sănătate pentru anii 2007–2008 este de doar 18,5%. Această stare de lucruri explică nemulţumirea crescîndă a cetăţenilor faţă de calitatea serviciilor medicale acordate prin sistemul de asigurări în medicină.

Învăţămîntul medical se menţine, în mare parte, datorită forţei de sacrificiu a angajaţilor din această sferă. Finanţarea insuficientă a instituţiilor de învăţămînt, lipsa unor politici adecvate de sprijinire şi motivare a cadrelor didactice are repercusiuni asupra calităţii studiilor medicale şi stimulează exodul cadrelor calificate din instituţiile de învăţămînt medical din ţara noastră.

Sfera farmaceutică se confruntă cu multiple probleme, generate de abordări favoritiste şi iresponsabile. Impunerea anumitor medicamente în Programul Unic pentru Poliţa de Asigurare de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină privează populaţia asigurată de dreptul de a alege produse calitative pentru tratament.

Statutul cadrului medical nu se regăseşte pe agenda instituţională a factorilor de decizie. Atitudinea statului faţă de angajaţii din domeniul sănătăţii şi condiţiile de muncă în care aceştia sunt impuşi să activeze, denotă o lipsă elementară de respect şi responsabilitate pentru sănătatea cetăţenilor. Retribuirea muncii este cel mai elocvent exemplu. Este inadmisibil ca un medic cu o vechime în muncă de peste 15 ani să fie remunerat cu un salariu tarifar de 1230 lei lunar. Astăzi, mai mult ca oricînd se face simţită nevoia unei legi cadru ce ar proteja cadrele medicale şi ar oferi siguranţă şi certitudine întregului sistem de ocrotire a sănătăţii.

Pentru soluţionarea problemelor complexe, cu care se confruntă sistemul ocrotirii sănătăţii, Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Liberal Democraţi pledează pentru:

Adoptată la Adunarea de constituire a Asociaţiei medicilor şi Farmaciştilor Liberal Democraţi
Declaraţia PLDM cu privire la solidarizarea cu jurnaliştii postului de televiziune Pro TV Comunicat de presă al PLDM cu privire la constituirea Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor Liberal Democraţi