Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Vlad Filat: Valorile şi idealurile PPE sunt o sursă inepuizabilă de optimism şi inspiraţie

|versiune pentru tipar||
PLDM / 8 decembrie 2011 | 
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, participă la lucrările Congresului al XX-lea al Partidului Popular European, care se desfăşoară la Marseille, Franţa, în perioada 7 şi 8 decembrie curent.

Liderul PLDM a ţinut un discurs în cadrul sesiunii plenare a forumului, în care a exprimat recunoştinţă membrilor PPE pentru susţinerea procesului de reforme în Republica Moldova, care conduce nemijlocit la avansarea ţării noastre în relaţiile cu Uniunea Europeană.

“Suntem în proces de negociere al Acordului de Asociere, mai recent a fost luată unanim decizia de a începe negocierile privind DCFTA, am încheiat negocierea Acordului privind aderarea Republicii Moldova la spaţiul aeronautic european comun, suntem în plin proces de implementare a obligaţiunilor pentru regimul liberalizat de vize. Toate aceste lucruri reprezintă tendinţe pozitive pentru edificarea unei democraţii cu o economie orientată social, unde se vor regăsi creşterea economică, eficienţa, dar şi justiţia socială”, a punctat Vlad Filat.

Liderul PLDM a specificat în context că reformele economice structurale şi rezultatele obţinute vor aduce roade în timp, urmând încă să se regăsească în creşterea nivelului de bunăstare a cetăţenilor Republicii Moldova. Totodată, Vlad Filat şi-a exprimat încrederea că toate dificultăţile şi provocările existente vor fi depăşite. “Dacă am reuşit să oprim ţara dintr-o cădere economică liberă, să o transformăm dintr-o autocraţie într-o democraţie cu mass-media şi societate civilă puternică, sunt sigur că vom reuşi şi în viitor, în pofida crizei economice şi politice europene”, a spus Vlad Filat.

Liderul PLDM a punctat şi câteva obiective prioritare pentru ţara noastră. În primul rând, acordarea Republicii Moldova a unui rol instituţional mai pronunţat în domeniul comerţului exterior, care să fie reflectat în prevederile Acordului de Asociere cu UE; în al doilea rând — acordarea de asistenţă în implementarea proiectelor de infrastructură menite să conecteze ţara noastră la piaţa energetică europeană şi să asigure utilizarea resurselor regenerabile. Un al treilea domeniu prioritar, menţionat de Vlad Filat, este asigurarea mobilităţii cetăţenilor Republicii Moldova, reieşind din înţelegerea faptului că cetăţenii moldoveni sunt şi cetăţeni europeni, cu perspective clare, cu obligaţiuni şi responsabilităţi, care într-un viitor nu atât de îndepărtat se vor bucura de libertatea de a circula şi a munci fără restricţii în UE.

În finalul discursului său, Vlad Filat a reiterat faptul că idealurile şi valorile promovate în cadrul familiei PPE rămân a fi o sursă inepuizabilă de optimism şi inspiraţie pentru viitor.

De menţionat că Preşedintele PPE, Wilfried Martens, a declarat în mesajul său adresat congresului că Republica Moldova poate conta pe sprijinul popularilor europeni.

“Noi ştim că situaţia politică din Republica Moldova nu este una simplă. Întâmpinaţi multe obstacole în implementarea reformelor, dar cu siguranţă veţi reuşi. Aveţi energia necesară pentru a vă asuma riscuri, a lua decizii şi a acţiona. Puteţi conta pe sprijinul Partidului Popular European”, a spus Martens.

La Congresul PPE participă peste o mie de delegaţi, din 39 de state.

Sursa: www.pldm.md

A avut loc Conferinţa OT Criuleni a PLDM Mesajul Preşedintelui PLDM, Vlad Filat, cu ocazia împlinirii a 4 ani de la constituirea partidului