Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Discursul candidatului desemnat la funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova, Chiril Gaburici în plenul parlamentului

|versiune pentru tipar||
PLDM / 18 februarie 2015
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Stimate Dle Preşedinte,
Onorat Prezidiu,
Stimaţi dlor deputaţi,
Stimaţi reprezentanţi ai corpului diplomatic,
Onorată asistenţă!

Astăzi am venit în faţa Dvs. pentru a încerca să identificăm împreună o soluţie pentru situaţia de impas politic în care se află de ceva timp ţara noastră, Republica Moldova. Nu în zadar mi-am început discursul punând accent pe cuvântul “împreună”, or ferma mea convingere este că, în situaţia în care suntem, doar acţionând în comun putem garanta Republicii Moldova, cetăţenilor ţării noastre un viitor prosper, aşa cum îl merită.

După cum bine ştiţi, eu vin dintr-un domeniu în care astfel de cuvinte ca “a munci”, “echipă”, “dezvoltare”, “succes”, “prosperitate” şi altele de acelaşi gen, sunt de bază, sunt definitorii, sunt cuvinte-cheie. Vă asigur că anume aceste cuvinte vor sta la baza tuturor acţiunilor pe care le voi avea în calitate de Prim-ministru al Republicii Moldova.

Am acceptat oferta de a candida la funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova după o analiză minuţioasă a contextului politic actual, a etapelor parcurse de Republica Moldova până în prezent, a oportunităţilor, dar şi a provocărilor ce stau în faţa noastră ca stat. Am făcut toate aceste lucruri deoarece pentru mine funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova este nu doar o mare onoare, ci şi o mare responsabilitate. Înţeleg perfect că de prestaţia mea şi a echipei mele va depinde prezentul şi viitorul Republicii Moldova, dar mai ştiu că presiunea misiunii deloc uşoare ce ne revine, ne va face să fim şi mai buni, şi mai puternici, şi mai eficienţi în acţiunile pe care le vom întreprinde zi de zi în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova.

În calitatea mea de Prim-ministru, împreună cu colegii din Guvern, dar şi cu suportul Dvs, dlor deputaţi, voi continua toate acele procese importante demarate anterior, voi asigura continuitatea proceselor de democratizare, reformare şi integrare europeană astfel încât să ajungem să trăim cu toţii într-un stat liber, democratic, european, prosper.

Stimaţi deputaţi,

Revenind la programul de guvernare menţionat mai sus, vreau să vă spun că acesta, în linii mari, corespunde obiectivelor ce trebuie să stea în faţa Republicii Moldova ca stat ce tinde să devină unul prosper, dezvoltat. Evident, am venit şi eu cu unele propuneri pe marginea acestui program şi ele se regăsesc în documentul pe care-l aveţi acum în faţa Dvs. În continuare mă voi referi la principalele direcţii de activitate pe care le va avea viitorul Guvern al Republicii Moldova.

Consolidarea statului de drept va fi o prioritate absolută pentru Cabinetul de miniştri pe care-l voi conduce. Or, fără un autentic stat de drept nu vom putea vorbi nici de continuarea cursului de integrare europeană, nici de dezvoltarea economiei, nici de protecţia socială adecvată a cetăţenilor, nici de dezvoltarea oricărui alt domeniu important.

Eliminarea constrângerilor ce împiedică buna funcţionare a mediului de afaceri va fi un alt obiectiv ce va sta la baza activităţii Guvernului pe care îl voi conduce. Ferma mea convingere este că, atâta timp cât nu vom avea o economie dezvoltată, nu vom putea vorbi de Republica Moldova — stat prosper. Chiar dacă în ultimii ani s-au depus eforturi considerabile în vederea excluderii barierelor ce împiedică buna dezvoltare a business-ului, acesta continuă să rămînă încă încătuşat. Sunt în contact permanent cu oamenii de afaceri şi vreau să vă spun din prima sursă că business-ul în Republica Moldova continuă să fie sufocat de birocraţie.

Mulţi funcţionari de stat continuă să-şi perceapă funcţia ca pe o afacere profitabilă, exercitând continuu presiuni asupra mediului de afaceri. Toate aceste practici trebuie eliminate, iar noi trebuie să pornim de la premisa că mediul de afaceri este partenerul statului în asigurarea unui trai prosper cetăţenilor, nu este un duşman, un oponent sau, şi mai grav, o sursă de îmbogăţire pentru funcţionari corupţi.

În context ţin să menţionez că lupta cu corupţia, de asemenea, va fi o prioritate a Guvernului pe care-l voi conduce. În lupta cu corupţia partenerul nostru de bază trebuie să fie cetăţeanul. Şi când spun cetăţeanul, am în vedere atât omul simplu care se confruntă în viaţa de zi cu zi cu birocraţia şi cu abuzurile funcţionărimii, cât şi omul de bussines, care de multe ori este pur şi simplu pus în situaţia de a da mită pentru a supravieţui. Vom face front comun cu aceşti oameni, vom explica tuturor că fenomenul corupţiei poate dispărea doar atunci când nu-l vom alimenta în permanenţă, doar atunci când îi vom aplica în comun o lovitură bine organizată.

Toate aceste puncte enunţate de mine vor fi direcţii de activitate prioritare pentru noul Guvern şi eu le văd dezvoltate doar ca părţi ale unui tot întreg. Le-am concentrat aici împreună, pentru că ferma mea convingere este că ele nu pot să se dezvolte în mod separat, ci doar în armonie, fiecare dintre ele fiind în strictă dependenţă cu celelalte. Aceasta, de fapt, va fi şi filosofia abordărilor Guvernului pe care-l voi conduce. Adică în tendinţa noastră de a asigura Republicii Moldova o dezvoltare accelerată, vom acţiona concomitent în toate direcţiile prioritare de activitate, pentru a nu permite apariţia unor decalaje între ele, adâncirea prăpastiei între diverşi actori sociali, între diverse pături ale societăţii noastre.

Stimaţi deputaţi,

Când vorbim despre prăpastia existentă în societatea noastră nu putem trece cu vederea nici enormul decalaj dintre cei puţini care trăiesc bine în Republica Moldova şi cei mulţi, nivelul de viaţă al cărora lasă de dorit. O preocupare a noastră trebuie să devină sporirea veniturilor celor cu posibilităţi materiale reduse, eradicarea sărăciei, care va fi şi ea una dintre priorităţile noastre.

Majoritatea studiilor în domeniu arată că în cea mai mare parte sărăcia în Republica Moldova este concentrată în mediul rural. De aceea, trebuie să acordăm o atenţie deosebită dezvoltării teritoriilor, inclusiv dezvoltării agriculturii. Pentru Guvernul pe care-l voi conduce dezvoltarea sectorului agricol va fi un domeniu de preocupare permanentă. Aducerea noilor tehnologii, stimularea investiţiilor în agricultură, susţinerea continuă a celor ce vor crea locuri de muncă în agricultură -vor fi doar câteva dintre direcţiile în care vom acţiona ferm şi consecvent.

Totodată, atunci când vorbim despre moldovenii plecaţi peste hotare noi nu trebuie să-i tratăm doar ca pe potenţiali antreprenori sau angajaţi în agricultură. Trebuie să le mulţumim acestor oameni pentru aportul constant pe care l-au avut la dezvoltarea unor domenii de activitate importante din Republica Moldova în toţi aceşti ani. Este suficient să aruncăm o privire pe statistica oficială pentru a înţelege cât de mult au făcut ei pentru ţara lor.

Stimaţi deputaţi!
Onorată asistenţă!

În continuare aş dori să mă opresc la capitolul politică externă. O prioritate în acest domeniu va fi continuarea cursului de integrare europeană. În această direcţie, Republica Moldova a obţinut succese de-a dreptul remarcabile în ultimii ani: am devenit campioni în cadrul Parteneriatului Estic, am obţinut statut de membru asociat al Uniunii Europene, am obţinut regim liberalizat de vize pentru cetăţenii noştri, avem Acord de Comerţ Liber cu UE şi am aderat la Spaţiul aeronautic european comun. Însă, toate aceste frumoase realizări trebuie să-şi găsească continuitatea şi vreau să vă asigur că anume cuvântul “continuitate” va caracteriza toate acţiunile noastre în domeniul dat.

Imediat după învestirea Guvernului, urmează să revenim asupra activităţii Consiliului de Asociere, asupra activităţii Comisiei guvernamentale de integrare europeană, asupra contactelor permanente cu parteneri noştri de la Bruxelles. Consider că, dacă vom munci consecvent, în baza unei agende de integrare clare, este real ca în câţiva ani Republica Moldova să devină membru cu drepturi depline al UE.

În paralel cu procesul de integrare europeană, noi trebuie să continuăm dezvoltarea bunelor relaţii cu ţările vecine, dar şi cu partenerii noştri tradiţionali. Şi aici am în vedere aşa state ca: Ucraina, România, Federaţia Rusă, Statele Unite ale Americii, China, Japonia, toate acele ţări cu care am stabilit de-a lungul anilor relaţii de colaborare bune, în interes reciproc. Republica Moldova are nevoie de parteneri şi prieteni în plan extern mai mult ca oricând, de aceea trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că acest obiectiv va deveni realitate.

De asemenea, o atenţie deosebită urmează să acordăm în continuare organizaţiilor străine la care suntem parte şi care joacă un rol decisiv în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat, în soluţionarea problemelor cu care ne confruntăm periodic. Aici am în vedere, în primul rând, Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, dar şi alte organizaţii internaţionale sau regionale cu care am stabilit, de-a lungul anilor, bune relaţii de colaborare.

Atunci când vorbim de buna colaborare cu organizaţiile internaţionale, nu putem trece cu vederea rolul pe care-l joacă unele dintre ele în procesul de reglementare a problemei transnistrene — una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova deja de mai bine de două decenii. Aş menţiona aici în special rolul OSCE, care are statut de mediator şi viitor garant în acest proces, dar şi rolul UE, care este observator în cadrul formatului 5+2.

În paralel, urmează să consolidăm măsurile de încredere între cele două maluri ale Nistrului, să continuăm să depunem efort şi în cadrul formatului 1+1, să facem în continuare atractiv malul drept al Nistrului pentru locuitorii de pe malul stâng.

Totodată, trebuie să promovăm cu aceeaşi fermitate mesajul privind necesitatea retragerii trupelor şi armamentului rusesc din regiunea transnistreană, aşa cum prevede decizia Summit-ului OSCE de la Istanbul, dar şi mesajul privind necesitatea democratizării şi demilitarizării malului stâng al Nistrului. Sunt obiective deloc uşoare, dar noi nu avem alte soluţii decât să mergem pe această cale, să continuăm să depunem efort şi să obţinem realizarea lor pas cu pas.

Stimaţi deputaţi!

Mai sus am vorbit despre parteneriatul pe care vrem să-l avem cu mediul de afaceri, despre parteneriatul cu organizaţiile străine, despre parteneriatul cu cetăţenii aflaţi peste hotare, iar acum aş vrea să vă vorbesc puţin despre parteneriatul pe care ni-l propunem drept scop să-l avem cu societatea civilă şi cu mass-media. Şi când spun acest lucru, nu-mi doresc să atentez la libertatea presei, care, e ştiut lucru, trebuie să fie în opoziţie faţă de orice guvernare, indiferent de culoarea politică a acesteia.

Prin parteneriat, am în vedere dimensiunea de activitate comună pe care o pot avea structurile societăţii civile şi mass-media, pe de o parte, şi Guvernul, pe de altă parte.

Pe reprezentanţii societăţii civile vreau să-i îndemn să fie vigilenţi, să monitorizeze atent actul guvernării şi, de asemenea, să semnaleze orice abatere de la normal, dar şi să vină cu soluţii. Noi vom fi tot timpul deschişi, receptivi atât la critică, cât şi la propuneri bune. Pentru că un Guvern care se închide în interior, nu are cum să fie un Guvern eficient, conectat la necesităţile societăţii şi în stare să soluţioneze problemele cu care se confruntă oamenii.

Profit de ocazie pentru a face un apel la colaborare şi către mediul academic, cu care am avut o bună discuţie în dimineaţa zilei de 16 februarie. În faţa academicienilor mi-am asumat un angajament ferm pe care sunt decis să-l duc la îndeplinire — susţinerea ştiinţei şi inovaţiei, al transferului tehnologic şi a cunoaşterii, ca elemente indispensabile ale dezvoltării societăţii moderne.

În egală măsură mizez pe susţinere şi pe o bună colaborare cu sindicatele şi patronatele, partenerii de dialog social ai Guvernului. Discuţiile avute cu reprezentanţii lor mă determină să privesc cu mult optimism colaborarea noastră de mai departe.

Astfel de parteneriate îmi doresc, în calitate de Prim-ministru, ş mizez din tot sufletul că ele vor reuşi. Căci, numai având parteneri puternici, vom putea realiza toate scopurile propuse în programul de guvernare pe care-l aveţi acum în faţă.

Onorată asistenţă!

Este evident că în acest discurs nu pot să mă refer la întregul program de activitate al Guvernului, care prevede obiective şi acţiuni concrete în toate domeniile de activitate importante: educaţie, cultură, tineret şi sport, sănătate, protecţia mediului etc. Fiecare dintre Dvs. poate face cunoştinţă în detaliu cu acest program, dar ceea ce vreau eu să menţionez acum este faptul că programul respectiv reflectă dorinţa noastră de a dezvolta în continuare Republica Moldova, de a merge pe calea progresului şi bunăstării şi de a deveni cu adevărat un stat modern.

Acest program întruneşte toate elementele de bază necesare pentru a asigura coeziunea socială, consolidarea societăţii noastre şi spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Nu în zadar am pus accent pe consolidarea societăţii, pentru că, ferma mea convingere, este că anume aceasta este cea mai mare provocare care stă acum în faţa noastră şi nu mă refer doar la noul Guvern, ci şi la întreaga clasă politică din Republica Moldova.

Acum, avem nevoie mai mult ca oricând de unitate naţională, de consolidarea societăţii, căci numai astfel ne vom putea mişca înainte şi realiza toate acele scopuri pe care le avem şi pe care le găsiţi reflectate în programul de guvernare pentru care solicit votul Dvs. de încredere.

Astăzi, în Parlamentul Republicii Moldova poate fi făcut un prim pas, dar foarte important spre realizarea obiectivului de unitate naţională despre care am vorbit mai sus. Iar acest prim pas este dacă nu un vot comun, atunci cel puţin un vot majoritar pentru programul de activitate şi pentru Guvernul cu care am venit în faţa Dvs.

Astăzi, avem o posibilitate reală de a readuce Republica Moldova în albia stabilităţii şi dezvoltării normale, lucruri extrem de importante în contextul evenimentelor ce au loc în ţară, dar şi în imediata noastră vecinătate. Stimaţi deputaţi, vă îndemn să votaţi nu ca politicieni, nu ca reprezentanţi ai diferitor partide, ci ca cetăţeni ai Republicii Moldova. Ne dorim cu toţii ca ţara noastră să depăşească incertitudinea şi impasul politic şi să facă un nou pas spre realizarea obiectivelor pe care le are, şi anume de a oferi cetăţenilor un trai decent şi un viitor demn.

Şi acum, daţi-mi voi să dau citire listei membrilor Cabinetului de miniştri pentru care solicit votul Dvs.

Sursa: www.pldm.md

Premierul desemnat a continuat consultările privind programul de guvernare A fost învestit un nou Guvern, condus de Chiril Gaburici