Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Declaraţia politică a Biroului Permanent Central al PLDM

|versiune pentru tipar||
PLDM / 18 noiembrie 2015 | 
Partidul Liberal Democrat din Moldova

În contextul dezvoltării deciziilor adoptate de către Consiliul Politic Naţional al Partidului Liberal Democrat din Moldova în şedinţa din 4 noiembrie 2015, Biroul Permanent Central al PLDM a aprobat următoarea Declaraţie, care defineşte abordările politice ale PLDM în perspectivă imediată:

Reafirmăm că Partidul Democrat din Moldova poartă întreaga responsabilitate pentru criza politică, economică şi socială în care este aruncată Republica Moldova şi cetăţenii săi. Prin votul comun cu socialiştii şi comuniştii, din 29 octombrie 2015, pentru demisia unui guvern pro-european, democraţii şi-au asumat conştient atât lichidarea AIE 3, cât şi toate consecinţele acestui proces.

Reiterăm că, după 20 de zile de la demiterea Guvernului AIE 3, în pofida declaraţiilor triumfaliste şi a rolului asumat în crearea unei majorităţi parlamentare, PDM a eşuat nu doar în atingerea acestui obiectiv, ci şi în crearea unei platforme funcţionale de negociere. Ca urmare a acestui dublu eşec, exponenţii PDM promovează o retorică agresivă, exprimând public poziţii care încurajează traseismul politic şi acţionând direct în vederea perpetuării presiunii şi a şantajului. Din păcate, doar la aceasta se rezumă conţinutul “negocierilor iniţiate de PDM”, departe de interesul cetăţenilor şi de obiectivul de a oferi ţării soluţii rapide de ieşire din criză.

Constatăm că procesele, care au afectat clasa politică, produc efecte şi asupra mass-media, având în rezultat o concentrare excesivă de resurse mediatice sub auspiciile liderilor formali şi reali ai partidelor politice. Aceasta îşi găseşte confirmarea oficială după ieşirea din umbră a unei părţi din proprietarii reali ai mijloacelor mass-media înregistrate în Republica Moldova. PLDM consideră inadmisibilă perpetuarea în continuare a acestei situaţii, care afectează grav egalitatea de şanse în competiţia politică.

Considerăm că în acest sens se impune aplicarea unor abordări şi atitudini total diferite faţă de procesul politic din partea tuturor celor care mai pretindem că reprezentăm interesele cetăţenilor şi că suntem preocupaţi de soluţionarea gravelor probleme cu care se confruntă ţara. Nu mai poate fi tolerat şi “ascuns sub preş” sistemul autoritar şi corupt care ţine în captivitate instituţiile statului. Acesta urmează a fi urgent demontat, iar în locul ei trebuie edificat un nou sistem, care să funcţioneze exclusiv în baza principiilor autentice ale statului de drept şi doar în interesul cetăţenilor.

Pornind de la cele expuse, BPC al PLDM declară că, în acest moment de grea cumpănă, ţara noastră şi oamenii săi nu au nevoie de o oarecare guvernare “de strânsură”, ci de forţe politice angajate ferm în asigurarea responsabilă a actului de guvernare, bazat pe următoarele principii şi abordări de bază:

  1. Instituţiile de drept ale statului, justiţia şi sistemul judecătoresc, entităţile anticorupţie, organele de reglementare şi control urmează a fi scoase din subordonarea partinico-oligarhică, în vederea neadmiterii influenţării acestora de către grupări de interese şi folosirea lor pe post de bâte politice. Punerea în practică a acestei priorităţi urmează a fi a fi asigurată prin agrearea imediată de către actorii politici decidenţi a unor angajamente ferme de reconsiderare a instituţiilor menţionate, cu termene exacte şi prompte de implementare.
  2. Guvernul urmează să activeze în baza normelor constituţionale şi legale, fără careva încorsetări stabilite prin acorduri de alianţă sau alte soiuri de înţelegeri opace, având tot suportul necesar pentru promovarea acţiunilor ferme, fie şi nepopulare, pentru depăşirea crizei. Primul ministru trebuie să fie neafiliat politic, să dispună de dreptul de a avea ultimul cuvânt în formarea Cabinetului de miniştri şi operarea remanierilor în cadrul acestuia.
  3. Activitatea Parlamentului urmează să se plieze pe obiectivul de soluţionarea problemelor vitale ale societăţii, şi nu pe contribuţia la crearea acestora. Ritmicitatea şi randamentul activităţii organului legislativ suprem urmează să fie asigurată de un preşedinte al Parlamentului, faţă de care să nu existe suspiciuni de afiliere de afaceri sau de rudenie prin afinitate cu persoane care au edificat sistemul statului captiv.
  4. Abordările expuse reflectă cele mai vitale revendicări ale cetăţenilor care au ieşit în stradă să-şi ceară drepturile şi libertăţile. Aceste obiective s-au regăsit constant în toate angajamentele de reforme ale guvernelor precedente, în relaţiile cu partenerii de dezvoltare, rămânând, spre regretul nostru, doar ca bune intenţii.

PLDM îşi exprimă siguranţa că, doar prin implementarea practică a acestor precondiţii de bază, s-ar putea crea premise reale de consolidare a forţelor politice responsabile în jurul obiectivului de depăşire a impasului politic şi asigurării unei noi şanse Republicii Moldova.

Sursa: www.pldm.md

CC a respins sesizarea deputaţilor PLDM Discursul deputatului Tudor Deliu privind interzicerea accesului deputaţilor în penitenciarul nr. 13 şi limitarea dreptului la opinie şi expresie a deputatului Vlad Filat