Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Poziţia oficială a PLR faţă de problema concesionării Aeroportului Internaţional Chişinău şi situaţia la Banca de Economii

|versiune pentru tipar||
PLR / 7 octombrie 2013
Partidul Liberal Reformator

PLR, în scopul informării obiective a opiniei publice cu referire la problema AIC şi BEM, comunică următoarele:

În cadrul aprobării Hotărârii Parlamentului din 3 octombrie curent Privind rezultatele audierilor despre situaţia de la S.A. “Banca de Economii” şi concesionarea Î.S. “Aeroportului Internaţional Chişinău”, deputaţii PLR au avut o poziţie explicită. Liberal reformatorii au insistat asupra introducerii prevederii cu privire la continuarea achetei penale şi stabilirea responsabililor de situaţia precară a Băncii şi introducerii Articolul 7 al Hotărârii menţionate, prin care Comisia economie, buget şi finanţe este investită să monitorizeze în continuare situaţia BEM şi să prezinte semestrial rapoarte Parlamentului.

PLR a avut o opinie separată referitor la emisia suplimentară fără participarea statului ca fiind “optimă pentru redresarea situaţiei” — fapt declarat de la tribuna Parlamentului de către preşedintele Fracţiunii liberale şi confirmat de către preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe.

În privinţa concesionării Aeroportului Internaţional Chişinău, PLR a susţinut constatarea Parlamentului privind necesitatea modernizării infrastructurii şi atragerii investiţiilor, fapt derivat din expertizele consultanţilor internaţionali.

Totodată, la propunerea liberal reformatorilor, s-a luat act de faptul că subiectul este în proces de examinare la Curtea Constituţională şi orice “aprecieri politice asupra utilităţii concesionării Î.S. Aeroportul Internaţional Chişinău” sunt inoportune până la pronunţarea definitivă a Înaltei Curţi.

Formularea aprobată de Parlament nu poate servi drept temei pentru aprobarea unei Hotărâri a Guvernului, care ar “reconfirma” decizia de concesionare a Aeroportului.

Poziţia exponenţilor PLR în cadrul şedinţei guvernului din 4 octombrie a fost una tranşantă. Membrii Guvernului din partrea PLR s-au exprimat împotriva aprobării unei decizii contrar prevederilor Hotărârii Parlamentului şi au făcut apel să fie aşteptată decizia definitivă a Curţii Constituţionale.

În cadrul procedurii de vot, reprezentanţii PLR în Guvern, prezenţi la şedinţă Tatiana Potâng — Vicepremier, Gheorghe Şalaru — Ministru al mediului, Octavian Bodişteanu — Ministru al Tineretului şi Sportului, au votat împotriva introducerii pe ordinea de zi a subiectului şi împotriva aprobării acestuia.

Pornind de la argumentele expuse, azi, 7 octombrie, deputaţii liberal reformatori, au depus la Curtea Constituţională o completare a obiectului Sesizării 39a din 9 septembrie 2013, prin care solicită Înaltei Curţi să se expună în privinţa Hotărârii Guvernului “Cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. «Aeroportul Internaţional Chişinău», a condiţiilor concesionării acestora” din 4 octombrie 2013.

Semnatarii sesizării consideră că această Hotărâre este în strânsă legătură cu Hotărârea Guvernului nr. 321 din 29 mai 2013 (publicată cu data de 30 mai) care a fost suspendată prin decizia Curţii Constituţionale până la adoptarea unei decizii finale privind constituţionalitatea acesteia.

În această ordine de idei, deputaţii liberal reformatori au solicitat Curţii Constituţionale să se expună şi în privinţa Hotărârii Guvernului nr.715 din 12 septembrie 2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor Î.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău” şi să anuleze orice acţiune a acesteia.

Departamentul de comunicare PLR
Sursa: reformapl.md

Discursul deputatului Ion Hadârcă în cadrul audierilor parlamentare cu privire la situaţia BEM şi AIC Discursul deputatului Ion Hadârcă în cadrul dezbaterii moţiunii de cenzură din 22 octombrie