Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Declaraţia oficială a PLR cu privire la situaţia JurnalTV

|versiune pentru tipar||
PLR / 13 ianuarie 2014
Partidul Liberal Reformator

Declaraţie cu referinţă la proiectul de Decizie al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) din 20 decembrie 2013, publicat pe pagina web a instituţiei şi având titlul “Cu privire la includerea obligatorie a serviciilor de programe retransmise în ofertele distribuitorilor de servicii”, constatăm următoarele fenomene de conotaţie negativă:

În pofida faptului că materialul publicat de CCA are indicată condiţia clară al unui proiect de document aflat în stadiul de elaborare şi propus dezbaterilor publice, proiectul a declanşat în rândul operatorilor de reţele de retransmisiune prin cablu a programelor TV pe teritoriul Republicii Moldova efecte colaterale negative, în fond, acţiuni executorii tendenţioase, inexplicabile şi reprobabile ca atare;

Din aceste acţiuni se desprinde clar tendinţa îndreptată spre excluderea din grila de retransmisie a canalului autohton generalist Jurnal TV, afirmat pe piaţa mediatică a Republicii Moldova;

Acţiunile de excludere simultană şi intempestivă din grila mai multor operatori de cablu a postului de televiziune Jurnal TV denotă caracterul lor organizat şi promovat cu rea-credinţă.

Reieşind din aceste constatări, Partidul Liberal Reformator califică acţiunile drept un atentat la libertatea de exprimare şi o tentativă de subminare a independenţei mass-media.

Excluderea din grila mai multor operatori de cablu a canalului Jurnal TV este un atac direct asupra stării financiare a televiziunii respective şi o îngrădire a accesului la sursa de informare a miilor de telespectatori ai televiziunii Jurnal TV.

Partidul Liberal Reformator cere Consiliului Coordonator al Audiovizualului examinarea de urgenţă a cauzelor care au condus la atare situaţie, elucidarea motivelor care au determinat operatorii de cablu, în special SUN-TV, să modifice contractul avut cu consumatorii care prevede prezenţa în grilă a canalului Jurnal TV.

Partidul Liberal Reformator recomandă Fracţiunii parlamentare a liberalilor reformatori iniţierea unor dezbateri în cadrul Comisiei de specialitate a Parlamentului Republicii Moldova pe marginea proiectului de decizie publicat de CCA în vederea excluderii oricăror interpretări, efecte co-laterale negative sau abuzuri care ar putea să aducă prejudicii realizatorilor de produse mediatice, în particular, şi libertăţii mass-media, în general.

Sursa: www.plr.md

Dl. Dorin Duşciac, Vicepreşedintele Partidului Liberal Reformator, a avut o întrevedere cu ES, dl Oleg Serebrian, Ambasador al Republicii Moldova în Republică Franceză Preşedintele PLR Ion Hadârcă a participat la o lansare de carte a operelor reeditate ale scriitorului B.P. Hasdeu