Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Discursul Preşedintelui Fracţiunii Parlamentare PLR, Ion Hadârcă, în cadrul şedinţei de deschidere a Sesiunii Parlamentare de primăvară-vară 2014

|versiune pentru tipar||
PLR / 13 februarie 2014 | 
Partidul Liberal Reformator

Stimate domnule Preşedinte al Republicii Moldova, domnule Prim-ministru, Stimaţi colegi deputaţi, reprezentanţi ai Guvernului, ai corpului de diplomaţi, a mass-media, onorată asistenţă,

Astăzi demarăm lucrările unei noi sesiuni parlamentare, prima din acest an, una de o maximă responsabilitate pentru toţi cei implicaţi. Între altele, sesiunea începe într-o sală reînnoită, în care, ar fi bine, şi noi să ne reînnoim în bine activitatea, dar să nu uităm, totuşi, să-i tragem la răspundere pe cei care au devastat-o! În sesiunea din toamnă am reuşit să asigurăm cel mai important progres pe calea modernizării şi integrării europene a Republicii Moldova. S-a reuşit aprobarea întregului pachet de acte necesare pentru parafarea Acordului de Asociere şi Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Implicarea Parlamentului şi strânsa colaborare cu Guvernul ne-au propulsat la un pas decisiv spre ancorarea ireversibilă a Republicii Moldova pe calea integrării în Uniunea Europeană. Istoria ne oferă o şansă unică şi este de datoria noastră să facem acestei oferte irepetabile!

Fireşte că prioritatea priorităţilor rămâne asigurarea semnării Acordului de Asociere şi liber schimb cu U.E. Urmează să resimţim, împreună cu toţi cetăţenii, primele efecte pozitive a muncii depuse în anii precedenţi, astfel încât până la sfârşitul sesiunii parlamentare ne vom bucura cu toţii de regimul liberalizat de vize pentru cetăţenii noştri în ţările Uniunii Europene. În contextul evoluţiilor pozitive din domeniul integrării europene se vor dinamiza şi relaţiile bilaterale cu statele membre UE, în special cu România. Relaţia cu România trece printr-o etapă deosebit de bună — sunt în plină derulare numeroase proiecte comune, în special acele care ţin de interconectarea energetică şi infrastructură.

Menţionăm succesele înregistrate în relaţiile bilaterale cu Turcia. Recentele înţelegeri economice, liberalizarea regimului de vize şi a comerţului vor avea un impact pozitiv indubitabil, în special pentru locuitorii din UTA Găgăuzia.

Aparte merită de remarcat succesele şi aprecierea Republicii Moldova în exterior. Progresul real al statului nostru a fost apreciat în repetate rânduri la nivel înalt. O performanţă fără precedent este alegerea a doi preşedinţi de comisii ale APCE din partea Republicii Moldova! Este o recunoaştere a faptului că întreaga comunitate europeană tratează Republica Moldova ca pe un stat cu o democraţie avansată. Cu această ocazie ţin să îi aduc felicitări colegei noastre — doamna Ana Guţu — aleasă în fruntea uneia dintre cele mai importante comisii permanente la APCE şi domnului deputat Valeriu Ghileţchi!

Evident că politica externă înseamnă nu doar diplomaţie parlamentară, ci şi relaţiile cât mai strânse cu cetăţenii RM din Diasporă. Nu e suficient să ne amintim de cetăţenii noştri plecaţi la munci peste hotare doar în preajma alegerilor. Şi nici să ne limităm la manifestările culturale sporadice. Cetăţenii din Diasporă doresc să fim la dispoziţia lor atunci când au probleme perfectarea actelor de stare civilă, când au nevoie de asistenţă juridică şi logistică, atunci când doresc să fie mai bine conectaţi cu cei de aici de acasă printr-o reţea de transport şi telecomunicaţii fezabile.

O atenţie deosebită trebuie să o acordăm securităţii economice şi financiare a statului!Trebuie să fim deosebit de responsabili în privatizarea activelor statului — să nu repetăm gafele comise în cadrul concesionării Aeroportului Internaţional Chişinău şi deetatizării acţiunilor de stat la Banca de Economii. Sectorului bancar trebuie să-i asigurăm o stabilitate maximă — procesele dubioase cu “platonicele” atacuri rider din acest domeniu nu numai că nu s-au oprit, dar chiar s-au intensificat în ultimul timp.

Suntem în ultimul an de mandat al prezentului legislativ. Chiar dacă febra preelectorală va creşte constant, nu trebuie să uităm de acele câteva reforme majore pe care trebuie să le aducem la bun sfârşit ori să le demarăm ireversibil. Când mă refer la reforme majore, am în vedere eradicarea corupţiei — reforma organelor Procuraturii, aprobarea noului Cod al Educaţiei, noua lege a Finanţelor Publice şi Responsabilităţii bugetar-fiscal şi alte proiecte de amploare.

În ultima vreme s-au intensificat discuţiile legate de necesitatea modernizării sistemului electoral. Noi — reprezentanţii Partidului Liberal Reformator recunoaştem că sistemul electoral actual necesită ajustări şi suntem dispuşi să analizăm toate propunerile. Ne-am pronunţat în trecut şi readucem în discuţie sporirea accesului la vot a cetăţenilor din diasporă odată cu introducerea votului prin corespondenţă. Pledăm totodată pentru transparentizarea finanţării partidelor politice, pentru o modernizare treptată şi pe etape a sistemului electoral.

Ar fi cazul să readucem în discuţie reforma jurisdicţiei constituţionale şi aprobarea unui cadru constituţional nou, adaptat la realităţile curente şi la necesităţile de reformare a unor domenii vitale — justiţia, sistemul organelor de drept, administraţiei locale şi multor altor. În acest sens necesită să fie implicată pe larg în consultări societatea civilă şi toţi cetăţenii. Procesul de integrarea europeană şi parcursul spre edificarea unui stat modern, orientat pe necesităţile cetăţeanului merită să fie consfinţite într-o nouă lege supremă.

Delegaţii fracţiunii Partidului Liberal Reformator în executiv ne-au încredinţat promovarea unor proiecte de o importanţă reală pentru domeniile pe care le administrează.

În perioada urătoare va fi aprobată Strategia şi noua lege în domeniul tineretului. În domeniul apărării vor fi aprobate două acte esenţiale, menite să traseze un cadru de dezvoltare pe termen lung. Mă refer la noul Cod Militar şi Strategia Militară. Trebuie să profesionalizăm Armata Naţională şi să continuăm dezvoltarea componentei sociale în armată.

În sfera mediului vom continua dinamica pozitivă de dezvoltare şi ajustare la standardele europene a cadrului legal — până la finele sesiunii curente vom avea o lege cadru care reglementează salubrizarea localităţilor. Vom face ordine în domeniul cinegetic, în special în cadrul ariilor protejate. În general — consolidarea şi conservarea ariilor protejate şi a biodiversităţii este o prioritate pentru domeniul mediului în anul curent. În domeniul gospodăririi silvice — este iniţiată reforma Agenţiei “Moldsilva”. Este timpul să facem ordine odată şi pentru totdeauna în problema arendei şi administrării spaţiilor arendate din păduri — proprietate a statului.

În domeniul infrastructurii rutiere, pe lângă continuarea programului de reabilitare a drumurilor naţionale şi sutele de proiecte de modernizare a drumurilor locale — urmează să consfinţim prin lege dezvoltarea reţelei rutiere ca o prioritate naţională! În conformitate cu prevederile Acordului de asociere cu UE, va fi iniţiată integrarea reţelei rutiere din Republica Moldova în coridoarele de transport transeuropene.

Trebuie să remarcăm că în 2014 promovăm o premieră absolută când din contul Fondului Rutier Naţional vor fi efectuate investiţii de peste 400 mln lei pentru reabilitarea şi modernizarea a peste 800 dumuri locale din peste 700 localităţi, în special rurale. Acest fapt a devenit posibil datorită administrării eficiente şi investiţiilor în întreţinerea drumurilor naţionale.În 2014 este programată construcţia sau reabilitarea capitală a peste 175 km de drumuri naţionale. Peste 300 km de drumuri naţionale vor fi reparate capital.

Ţin să le mulţumesc pe această cale drumarilor noştri în frunte cu domnul viceministru Boris Gherasim pentru succesele reamarcabile din ultimii ani. În comparaţie cu anul 2009, în 2013 s-a redus de aproape patru ori suprafaţa de drumuri naţionale aflate în stare rea şi foarte rea. În 2014, peste 50% dintre drumurile naţionale vor putea fi calificate ca fiind în stare bună — în comparaţie cu nici 10% în 2009. Drumurile naţionale, aflate în delăsare totală până în 2009, acum sunt mult mai sigure şi mai conforme standardelor europene.

Atenţia specială a Ministerului Mediului şi a partenerilor externi a adus progrese şi în sfera aprovizionării localităţilor, în special a celor rurale, cu apă potabilă. Au fost deja construite şi date în exploatare din 2010 până în prezent peste 1800 km de apeduct, alete în jur de 1000 de kilometri sunt în construcţie. În aceeaşi perioadă au fost construite sau modernizate 100 de turnuri de apă. Până la moment, peste 245 mii utilizatori au fost conectaţia la reţeaua de apă potabilă, peste 95 mii la sisteme de canalizare centralizate noi.

Stimaţi colegi deputaţi şi miniştri, ţin să vă atenţionez asupra unui lucru foarte important — chiar dacă avem un cadru legislativ nou, conform normelor europene, mai avem lacune grave la capitolul aplicare şi respectare a legii. Sfidarea legii şi a statului în general este un fenomen trist dar periculos de răspândit în Republica Moldova. Trebuie să ne asigurăm că oricine va încălca legea va răspunde, indiferent de funcţia pe care o deţine.

Cetăţenii aşteaptă de la noi integritate, stabilitate, consecvenţă şi predictibilitate în dezvoltarea Republicii Moldova. În 2014, vă îndemn să fim tari în faţa tentativelor din interior şi din exterior, de a destabiliza statul şi de a periclita procesul de Integrare Europeană a Republicii Moldova. Vă urez tuturor spor în muncă întru propăşirea interesului public naţional.

Sursa: www.plr.md

Priorităţile Partidului Liberal Reformator în sesiunea primăvară-vară a Parlamentului Partidul Liberal Reformator aduce un omagiu poetului Grigore Vieru