Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Deputatul liberal reformator Ana Guţu cere anchetarea penală a lui Renato Usatîi

|versiune pentru tipar||
PLR / 25 septembrie 2014
Partidul Liberal Reformator

La 25 septembrie deputatul liberal reformator Ana Guţu a înregistrat un demers în adresa procurorului general Corneliu Gurin şi directorului CNA Viorel Chetraru cu sesizarea de a investiga legalitatea activităţilor pre-electorale ale lui Renato Usatâi în conformitate cu Legea partidelor politice (finanţarea partidului din exterior), Codul penal (spălarea banilor) şi Codul contravenţional.

Către Procurorul General Corneliu Gurin
Directorul CNA Viorel Chetraru

DEMERS PUBLIC

In conformitate cu art.17 p.(6), art. 20 p.(2) ale Legii despre statutul deputatului în Parlament, şi art. 125 al Regulamentului Parlamentului, sesisez instituţia condusă de Dumneavoastră în vederea demarării unei anchete penale şi administrative pe numele lui Renato Usatâi, verificând astfel legalitatea activităţilor sale pre-electorale, prin organizarea de concerte, însoţite de coruperea cetăţenilor, cu utilizarea banilor cash. Vă rog să investigaţi dacă aceste activităţi, coroborate cu dubla cetăţenie a lui R.Usatâi, sunt conforme legislaţiei Republcii Moldova, şi anume, Codul penal, Legea cu privire la partidele politice, Codul contravenţional.

Codul penal, Articolul 243. Spălarea banilor

(1) Spălarea banilor săvîrşită prin:

  1. convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
  2. tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
  3. achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
  4. participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

  1. de două sau mai multe persoane;
  2. cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

  1. de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
  2. în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(4) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 3521. Falsul în declaraţii

Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Legea cu prvire la partidle politice, nr. 294-XVI din 21.12.2007, Art.25 (7) Încălcările prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi privind modul de utilizare de către partidele politice a mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale se sancţionează în conformitate cu legea; art.26. (5) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a partidelor politice de către alte state şi organizaţii internaţionale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat, capital străin, de către organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase, de către cetăţenii Republicii Moldova minori sau aflaţi în străinătate, de către persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, de către persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.

Codul contravenţional, Nr. 218 din 24.10.2008

Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public.

Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

În speranţa unei reacţii prompte din partea Dumneavoastră şi a instituţiei pe care o conduceţi, rog să acceptaţi expresia consideraţiunii mele.

Sursa: www.plr.md

Întâlnirea PLR cu reprezenţanţii Băncii Mondiale: Guvernul R. Moldova ar trebui să recapete controlul asupra Băncii de Economii Organizaţia municipală de femei a PLR a fost constituită