Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPNL

Comunicat de presă al grupului de lucru pentru formarea Consiliului Unirii

|versiune pentru tipar||
PNL / 15 februarie 2012
Partidul Naţional Liberal

După prima şedinţă a reprezentanţilor PNL, PNR, ai unor segmente ale sectorului asociativ, ai spaţiului mediatic şi a altor persoane, cunoscute în societatea noastră ca adepţi ai unionismului, marţi a avut loc prima şedinţă a grupului de lucru, format pe data de 8 februarie 2012.

La şedinţă s-au discutat un şir de probleme legate de deciziile şi acţiunile ce se impun pentru constituirea unei structuri unioniste situată de asupra partidelor, dar în care să se regăsească membrii acestora, structură avînd menirea să sensibilizeze clasa politică de la Bucureşti şi de la Chişinău, precum şi întreaga populaţie românească, asupra necesităţii coagulării continue a forţelor unioniste în vederea realizării idealului de reîntregire a neamului românesc.

Grupul de lucru, format din 25 de persoane representative, înscrise voluntar, au decis asupra denumiri primei entităţi — Consiliul Unirii — care se va ocupa de organizarea acţiunilor de importanţă majoră în anul curent, 2012, cînd se împlinesc 200 de ani de ocupaţie ruso-sovietică a teritoriului românesc din stînga Prutului.

De asemenea, s-a examinat proiectul Manifestului Consiliului Unirii, care va fi redactat şi lansat în spaţiul public. S-a discutat despre eventualitatea unui Preşedinte de Onoare, ca simbol al rezistenţei românilor din stînga Prutului în faţa ofensivei constante din partea forţelor antiromâneşti şi antiunioniste pe această multpătimită palmă de pămînt.

A fost format un grup organizator, mai restrîns, care va pregăti şedinţele grupului de lucru şi va acţiona pornind de la sarcinile repartizate asumate de responsabili pe compartimente.

De asemenea, s-au stabilit obiectivele pentru etapa următoare, legate de elaborarea unei concepţii a acestei structuri, care urmează să se amplifice printr-o eventuală Mişcare omonimă, ce va include români şi alogeni de pe ambele maluri ale Prutului, structuri din sectorul asociativ, partide, persoane fizice, demnitari. Unul dintre obiective este participarea la acţiuni comune ale românilor din întreg spaţiul românesc.

S-a decis identificarea continuă de noi aderenţi la ideea coagulării forţelor unioniste din spaţiul politic, asociativ, mediatic, precum şi din rîndurile membrilor fondatori ai Consiliului naţional al Unirii, constituit în anul 1991, pentru eficientizarea structurii aflate la începutul constituirii sale.

Următoarea şedinţă va avea loc peste o săptămînă.

Serviciul de presă al Consiliului Unirii
Sursa: www.pnl.md

PNL mai adresează o scrisoare MJ Comuniştii promovează rasismul, iar poliţia îl bate pe Onoje