Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Propunerile Alianţei Naţionale pentru Independenţă “16 Decembrie” adresate Parlamentului Republicii Moldova şi votate de Marea Adunare Naţională

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 27 august 1991
Partidul Popular Creştin Democrat

Întrunită la a doua aniversare de la Marea Adunare Naţională din 27 august 1989, care a închieat prima etapă a mişcării de eliberare naţională a românilor din teritoriile ocupate prin impunerea limbii române drept limbă de stat şi prin revenirea ei la alfabetul latin,

reafirmându-şi ataşamentul faţă de Proclamaţia Marii Adunări Naţionale din 16 decembrie 1990, care a decis neparticiparea sub nici o formă la constituirea unei federaţii sau confederaţii politice din fostele republici unionale, oricât de atractivă ar fi ea,

convocată în momentul destrămării vertiginoase a URSS şi finalizând cea de-a doua etapă a mişcării de eliberare naţională — proclamarea idependenţei de stat a Republicii Moldova,

fiind conştienţi de necesitatea stringentă a lichidării tuturor consecinţelor Pactului Ribbentrop-Molotov şi ale Protocolului adiţional secret din 23 august 1939 asupra Basarabiei şi nordului Bucovinei, precum şi ale actului de ocupaţie din 28 iunie 1940,

înţelegând importanţa luării unor măsuri imediate care ar determina realizarea practică a independenţei de stat a Republicii Moldova,

Marea Adunare Naţională cere conducerii republicii adoptarea următoarelor hotărâri:

 1. Cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova — “Deşteaptă-te, române!” (versuri: Andrei Mureşanu, muzica: Anton Pann).

 2. Cu privire la neparticiparea Republicii Moldova la elaborarea oricărui Tratat asupra Uniunii (Federaţiei, Confederaţiei, Comunităţii de state suverane şi independente din fostele republici ale URSS) care ar conţine următoarele prevederi:

  • Republica Moldova nu-şi deleghează nici o funcţie şi nu-şi trimite reprezentanţi în organele de conducere sau de coordonare federale;
  • anularea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova din 5 martie 1991 “Cu privire la concepţia Parlamentului Republicii Moldova despre comunitatea de state suverane”;
  • dezvoltarea relaţiilor economice atât cu republicile care şi-au declarat independenţa, cât şi cu cele care vor adera la Tratatul unional.
 3. Cu privire la formarea Gărzii Naţionale a Republicii Moldova.

 4. Cu privire la trecerea frontierei URSS de pe Prut în subordinea Republicii Moldova.

 5. Cu privire la trecerea Vămii de la frontiera URSS de pe Prut sub jurisdicţia republicii. Crearea imediată de puncte vamale pe tot întinsul frontierei Republicii Moldova.

 6. Cu privire la interzicerea KGB-ului pe teritoriul Republicii Moldova, naţionalizarea averii acestuia şi crearea unui serviciu naţional de informaţii.

 7. Cu privire la sistarea activităţii comisariatelor militare sovietice pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prevăzându-se următoarele:

  • interzicerea recrutării în armata sovietică a tinerilor din Republica Moldova;
  • repatrierea tuturor cetăţenilor republicii care îşi satisfac serviciul militar, indiferent de termenul aflării lor în armata sovietică.
 8. Cu privire la retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul Republicii Moldova.

 9. Cu privire la iniţierea unor negocieri între Republica Moldova şi România, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în problema teritoriilor trecute în mod arbitrar în 1940 sub jurisdicţia Ucrainei.

 10. Cu privire la reprezentarea intereselor Republicii Moldova în organismele internaţionale prin intermediul reprezentanţelor diplomatice ale României.

 11. Cu privire la liberalizarea frontierei de pe Prut pentru cetăţenii Republicii Moldova şi ai României.

 12. Cu privire la iniţierea unei anchete asupra activităţii PCMului şi KGB-ului în perioada 1940–1991, precum şi a gradului de complicitate a conducătorilor acestor organizaţii la lovitura de stat din 18–19 august 1991.

 13. Cu privire la crearea Casei Naţionalităţilor în fostul sediu al Muzeului de istorie al PCM de pe strada 31 August din Chişinău, care să găzduiască societăţile naţional-culturale din republică.

 14. Cu privire la înfiinţarea unui cotidian democratic de limbă rusă pe baza patrimoniului ziarului comunist “Sovetskaia Moldova”.

Alianţa Naţională pentru Independenţă “16 Decembrie”

Marea Adunare Naţională din 27 august 1991 Moţiunea Marii Adunări Naţionale de la Chişinău adresată Parlamentului