Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului al III-lea al FPCD cu privire la foştii colaboratori ai organelor sovietice de represiune

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 16 februarie 1992
Partidul Popular Creştin Democrat

Pornind de la necesitatea lichidării regimului sovietic de ocupaţie, luând în considerare faptul că după declararea independenţei Republicii Moldova principalul organ de represiune — K.G.B.-ul local — nu a fost desfiinţat, iar reţeaua de informatori ai serviciilor poliţiei politice secrete nu a fost deconspirată, constatând că vechiul Comitet al Securităţii de Stat al RSS Moldoveneşti s-a păstrat intact, schimbându-şi doar denumirea,

Congresul Frontului Popular Creştin Democrat
CERE:

  1. Să fie iniţiată o anchetă penală împotriva conducerii de partid şi de stat a RSS Moldoveneşti, a ofiţerilor de securitate care s-au făcut vinovaţi în perioada 1940–1991 de crime împotriva poporului şi a drepturilor fundamentale ale omului, ancheta urmând să se finalizeze cu un proces judiciar public, ce ar constitui un act de justiţie şi o recompensă morală pentru poporul nostru.
  2. Să fie dată publicităţii lista în întregime a foştilor şi actualilor informatori ai K.G.B.-ului. Numai prin publicarea acestei liste se va produce o adevărată asanare a societăţii, se va pune capăt suspiciunilor şi nesiguranţei care domneşte în societate.
  3. Să fie desfiinţat actualul Minister al Securităţii Naţionale şi să se creeze un serviciu de informaţii, procedându-se la eliminarea tuturor cadrelor vechi care s-au făcut vinovate de abuzuri şi de aplicare a metodelor represive de constrângere a cetăţenilor.

În cazul în care actuala conducere nu va da curs acestor revendicări, ea îşi va demonstra încă o dată complicitatea cu regimul de ocupaţie.

Congresul al III-lea al PPCD

Rezoluţia Congresului al III-lea al FPCD cu privire la participarea la alegerile generale din România Rezoluţia Congresului al III-lea al FPCD cu privire la libertatea mijloacelor de informare publică