Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Poziţia Partidului Popular Creştin Democrat faţă de referendumul de modificare a Constituţiei

|versiune pentru tipar||
PPCD / 16 iulie 2010
Partidul Popular Creştin Democrat

PPCD apreciază că escaladarea conflictului între puterea liberală şi opoziţia comunistă pe parcursul ultimului an a aprofundat criza politică. Ea s-a agravat ca urmare a insistenţei atât a comuniştilor, cât şi a coaliţiei liberale de a-şi promova propriii candidaţi la funcţia de preşedinte al ţării în scopul preluării cu orice preţ a întregului control asupra puterii de stat. Astfel, atât liberalii, cât şi comuniştii au arătat egoism politic, incapacitate de dialog şi nedorinţă de a găsi compromisuri rezonabile. Reforma constituţională a fost compromisă. Societatea este împărţită în două tabere beligerante. Criza politică adânceşte criza economică şi are consecinţe sociale deosebit de grave.

Republica Moldova are nevoie de stabilitate, de oameni de stat responsabili şi de echilibru între forţele politice. Dar, întrucât interesele de partid prevalează în ambele tabere asupra celor naţionale, s-a ajuns la decizia greşită de a convoca un referendum. Referendumul pentru modificarea Constituţiei nu reprezintă o soluţie de depăşire a crizei. După eventualele alegeri prezidenţiale, indiferent de faptul cine va învinge, cauzele conflictului nu vor fi eliminate. Dimpotrivă, criza politică se poate agrava şi mai mult.

Constituţia adoptată la 29 iulie 1994 prevedea alegerea preşedintelui de către întregul popor. Cu regret, însă, încă de la început Legea fundamentală îi acorda şefului statului competenţe prea largi, inclusiv dreptul de a forma Guvernul, în timp ce Parlamentului îi revenea doar un rol decorativ în acest proces. La 5 iulie 2000 Constituţia a fost modificată în favoarea unui regim parlamentar. Din păcate, însă, atunci a fost făcut doar primul pas spre renunţarea la modelul autoritar de exercitare a puterii, spre o democraţie reprezentativă şi funcţională. Deputaţii s-au limitat doar la modificarea procedurii de alegere a preşedintelui în Parlament şi nu au redus împuternicirile acestuia. Iar norma cu privire la numărul minim de voturi de trei cincimi, adică 61 din 101 voturi, necesară pentru alegerea peşedintelui, s-a dovedit a fi o capcană. Cu atât mai mult cu cât preşedintele în exerciţiu a căpătat dreptul de a dizolva Parlamentul în cazul nealegerii noului şef al statului.

Din păcate, propunerea adresată încă în 2005 de către PPCD preşedintelui Vladimir Voronin de ajustare a normelor constituţionale la modelul de republică parlamentară a fost ignorată. Nedorinţa de a da curs acestei reforme a fost determinată de speranţa că după alegerile din 2009 comuniştii vor avea destule mandate pentru a-şi menţine funcţia de şef al statului şi, prin urmare, vor domina în continuare asupra întregului sistem politic al ţării. Iar după alegerile din 2009 a devenit evident că liderii AIE urmăresc exact acelaşi scop.

Recenta decizie a coaliţiei de guvernământ de a organiza referendumul din 5 septembrie şi ulterioara alegere a şefului statului prin vot direct de către popor urmăreşte subordonarea întregii puteri în stat viitorului preşedinte. În felul acesta devine clar că scopul adevărat al guvernanţilor este păstrarea “verticalei puterii”, a regimului autoritar ca mecanism de control asupra societăţii.

Dorinţa de a concentra toată puterea în mâinile viitorului preşedinte urmăreşte crearea unor majoritaţi parlamentare proprezidenţiale prin distrugerea unităţii grupurilor parlamentare şi atragerea deputaţilor în rândurile clientelei şefului statului. Aceştia pot fi corupţi prin acordarea de funcţii în Guvern sau prin oferirea unor scheme financiare aducătoare de beneficii susţinătorilor preşedintelui. Astfel, Parlamentul riscă să se transforme dintr-un organ reprezentativ suprem într-o anexă a instituţiei prezidenţiale, dominate de interese de tip mafiot. Concentrarea puterii în mânile preşedintelui va determina continuarea practicii de menţinere a celor mai profitabile genuri de activitate economică sub controlul unor grupări oligarhice din jurul şefului statului. Astfel, menţinera monopolurilor va descuraja mediul de afaceri, va respinge investitorii străini şi va frâna dezvoltarea economică a ţării în ansamblu, ceea ce, în definitiv, va aprofunda sărăcia.

Dacă referendumul şi alegerile prezidenţiale directe vor avea loc, indiferent de faptul cine le va câştiga, “verticala puterii” va rămâne o formă antidemocratică de guvernare a ţării atâta timp cât nu vor fi modificate articolele 78, 85 şi 98 ale Constituţiei. Aceste modificări trebuie să vizeze simplifiacrea procedurii de alegere a preşedintelui în Parlament, desemnarea candidaturii Primului ministru de către majoritatea parlamentară, eliminarea normei de dizolvare a Parlamentului de către preşedinte, operarea de remanieri guvernamentale prin votul majorităţii parlamentare şi depunerea jurământului de către membrii Guvernului în faţa Parlamentului cu participarea şefului statului. Acesta trebuie să fie ales pe un termen de cinci ani, astfel încât alegerea lui să fie decalată de ciclurile electorale parlamentare. De asemenea, este important ca prin Constituţie să fie stabilită incompatibilitatea calităţii de preşedinte al republicii cu cea de membru al unui partid politic. Astfel, se va asigura independenţa şi echidistanţa preşedintelui, care trebuie să reprezinte unitatea naţiunii şi să constituie un factor de echilibru şi stabilitate politică.

PPCD consideră că soluţia optimă de depăşire a blocajului constituţional constă în stabilirea unor relaţii democratice şi echilibrate dintre Preşedinte, Parlament şi Guvern. O astfel de situaţie poate fi atinsă doar prin opţiunea în favoarea modelului de republică parlamentară.

PPCD lasă la latitudinea fiecărui alegător dreptul de a participa sau nu la referendum şi îşi exprimă regretul că partidele parlamentare, atât de la putere, cât şi din opoziţie, s-au arătat incapabile să dialogheze şi să coopereze pentru a dezlega criza politică în Parlament. Comuniştii şi liberalii se fac vinovaţi în egală măsură de aprofundarea crizei şi de irosirea iresponsabilă a unor sume enorme de bani pentru un referendum inutil, ambele tabere fiind mânate de interese de grup în detrimentul binelui comun şi al fiecărui cetăţean.

Iurie ROŞCA,
Preşedinte PPCD
PPCD — forţa a treia, între comunişti şi liberali Iurie Roşca propune tuturor formaţiunilor politice un Pact de conciliere naţională