Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPN

Declaraţia Partidului Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar||
PŢCDM (astăzi PN) / 14 aprilie 2005
Partidul NostruLa 24 martie curent a avut loc şedinţa Consiliului de Conducere al PŢCDM. În cadrul ei s-a luat decizia de a convoca, la 28 mai 2005, Conferinţa a VI-a Naţională a partidului. Conferinţa urmează să adopte Statutul şi Programul PŢCDM într-o nouă redacţie, să aprobe tactica partidului pentru perioada următorilor patru ani, în calitate de formaţiune politică de opoziţie. Concomitent, Consiliul de Conducere a hotărît să dea curs procedurii de reînregistrare a membrilor PŢCDM, care se va încheia pînă la deschiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a partidului.

Membrii organului de conducere al partidului au declarat că această activitate nu e dictată doar de necesităţi cu caracter organizatoric. Pornind de la faptul că pe durata ultimii campanii electorale PŢCDM, prin prestanţa sa, precum şi prin mesajul adresat alegătorilor, a trezit un viu interes în societate, în partid au început să vină forţe noi, inclusiv persoane care pînă nu demult n-au fost antrenate activ în viaţa politică a ţării. Noile aderenţe la PŢCDM s-au făcut simţite mai ales după degradantele evoluţii de ultimă oră din Parlament. Printre noii veniţi în partidul nostru se numără persoane oneste, activişti din teritoriu ai unor partide parlamentare, complet dezamăgiţi de comportamentul liderilor acestor formaţiuni, care le-au trădat idealurile. Astfel că devine iminentă renovarea calităţii de membru de partid a tuturor organizaţiilor locale ale formaţiunii.

Ţinînd cont de noile realităţi, de ambiguităţile şi inconsecvenţele ce persistă în legislativul ţării, conducerea PŢCDM constată că, realmente, se impune sarcina de a crea, în baza personalităţii juridice a actualei formaţiuni, un nou partid.

Respectînd şi pe viitor principiul de partid deschis pentru aderarea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova — indiferent de vîrstă, sex, origine etnică, loc de trai sau preocupări profesionale — dorim să enunţăm în continuare cîteva principii pe care le considerăm drept fundamentale pentru funcţionarea noului partid.

Intenţionăm să devenim un partid care să nu-şi mintă alegătorii în voinţa lor exprimată prin vot direct, precum s-a întîmplat cu unele partide oportuniste din actualul legislativ care au dăruit comuniştilor votul anticomunist al alegătorilor lor. Intenţionăm să le readucem oamenilor încrederea în politică şi în politicienii care vor fi în stare să reabiliteze adevărul ca valoare supremă în activitatea din acest domeniu. Intenţionăm să devenim un partid care să trezească activismul civic al populaţiei, care să-i ajute pe cetăţeni să depăşească starea de apatie socială, cînd omul e alimentat doar cu promisiuni goale de către organele de stat, o plagă malefică a regimului sovietic.

Intenţionăm să devenim un partid care să poată demonstra oamenilor că scopul politicii este de a soluţiona problemele cu care se confruntă societatea, dar nu o grupare menită să satisfacă interesele liderului şi ale persoanelor din anturajul acestuia.

Intenţionăm să devenim un partid căruia îi sînt străine ambiţiile elitariste, un partid în care efortul intelectual să nu degenereze în dezbateri sterile, ci să-şi găsească întruchipare în proiecte politice reale şi programe de activitate concrete ce vor viza toate sferele de activitate socială.

Intenţionăm să devenim un partid în care vor colabora fructuos politicieni din diferite generaţii, un partid în care experienţa politicienilor cu stagiu să se îmbine organic cu energia şi elanul tinerilor ce vor dori să se manifeste în domeniul politic. Intenţionăm să devenim un partid în care să domine nu “cultul conducătorului”, ci spiritul de echipă, un partid în care ar conlucra eficient toţi membrii acestuia, indiferent de funcţia deţinută în stat sau în formaţiune. Intenţionăm să devenim un partid în care toţi membrii lui vor fi uniţi în ideea păstrării şi valorificării a tot ce e netrecător şi de preţ pentru poporul nostru, în ideea perpetuării a tot ce constituie esenţa şi rostul existenţei lui ca entitate independentă. Sîntem pe deplin conştienţi de faptul că crearea unui asemenea partid va necesita eforturi şi durată în timp. Dar deja astăzi, avînd drept punct de reper alegerile locale din 2007, PŢCDM a purces la constituirea echipelor la nivel de primării şi raioane pentru participare la această competiţie politică. Acceptînd fără restricţii în rîndurile PŢCDM orice cetăţean al Republicii Moldova, ţinem să menţionăm doar un singur lucru: pentru noi este important ca fiecare nou-venit în partid să fie preocupat nu de locul său pe viitoarea listă electorală, nu de rezolvarea unor probleme de interes personal, noi dorim ca fiecare membru al formaţiunii noastre să se implice activ în soluţionarea, în primul rînd, a problemelor cu care se confruntă localitatea în care el trăieşte.

Ne asumăm sarcini mari. Avem mult de lucru, dar nu mai avem timp de pierdut. Spre deosebire de demagogii care declară de la toate tribunele şi microfoanele că doresc să ducă Moldova în Europa, noi vrem să facem o Europă aici, la noi acasă.

Împreună vom izbîndi!

Nicolae ANDRONIC, preşedinte PŢCDM

/Săptămîna, an. XII, nr. 15, 15 aprilie 2005/
Comunicat de presă al Partidului Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova Comunicat de presă al Partidului Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova