Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Declaraţia Partidului Social Democrat privind necesitatea unui control minuţios al activităţii economico-financiare a întreprinderii SA “Moldovagaz”

|versiune pentru tipar||
PSD / 21 octombrie 2011 | 
Partidul Social Democrat

La sediul Partidului Social Democrat au parvenit mai multe mesaje de îngrijorare din partea cetăţenilor în legătură cu începerea sezonului de încălzire:

“Sunt un angajat al laboratorului de analiză chimică. Nu mai rezist, deoarece recunosc faptul că oamenii achită sume exagerate pentru gaze, tarife stabilite ilegal, unde reţeaua de distribuţie de gaze este amestecată cu aer şi nu corespunde cu valoarea sa calorică, în procesul efectuării procedurii de ardere în cazanele consumatorilor de rând. Conform normelor acestea ar trebui să fie 7600 kcal / m³, însă aceasta este mai mică. Nu ştiu cum se spală banii ilegal primiţi de la cetăţeni, dar dacă sincer, sunteţi adevăraţi luptători pentru drepturile omului şi ar trebui să cunoaşteţi aceste lucruri.”

Partidul Social Democrat a efectuat o anchetă preliminară privind funcţionarea sistemul de aprovizionare cu gaze şi controlul calităţii acesteia şi a constatat că mai mulţi oameni din ţară au o suspiciune privind cantitatea de gaze arsă în volume egale în perioada sezonului de încălzire ale anilor 2010 şi 2011, care emană mai puţină căldură, ceea ce confirmă nivelul scăzut de Gcal de la normă şi înseamnă că cetăţenii plătesc pe nedrept, iar resursele financiare primite de la cetăţeni, pot fi calificate venituri ilicite şi nu se cunoaşte dacă acestea ajung la proprietarii întreprinderii SA “Moldovagaz” — Guvernul Federaţiei Ruse şi Guvernul Republicii Moldova.

Dacă examinăm funcţionalitatea sistemului de monitorizare a volumului de gaz vîndut către consumatori şi vom testa calitatea acestuia, vom constata o dovadă în plus a temerilor cetăţenilor, că ei achită un tarif exagerat pentru gaz, şi anume pentru furnizarea aerului prin conducta de gaze, bani furaţi din buzunarele oamenilor.

Întreprinderea Mixtă SA “Moldovagaz” nu este o societate transparentă şi acest lucru este confirmat de anumite circumstanţe în organizarea activităţii companiei. Gazul natural ajunge în reţeaua de distribuţie în Republica Moldova din cantitatea gazului tranzitat. Staţiile de măsurare se află sub controlul exclusiv al filialei “Moldovatransgaz”, care reglementează furnizarea gazelor prin reţeaua de distribuţie a gazelor în Republica Moldova.

Anume această întreprindere, aflată în subordinea SA “Moldovagaz”, efectuează măsurările volumului de gaz şi calitatea acestuia, prin intermediul laboratoare de analiză chimică, care, de asemenea cunosc situaţia reală, şi, în consecinţă toate datele pe care le prezintă, pot fi controlate şi reglementate, ceea ce ne face să nu mai avem nici un motiv de a avea încredere în ei.

Iar cel mai important aspect este că toate dispozitivele care sunt utilizate în măsurările cantităţii şi calităţii gazelor, obţin certificarea nu pe teritoriul ţării noastre, dar în Ucraina, iar fiabilitatea acestor teste nu pot fi confirmate de autorităţile moldoveneşti.

Noi nu avem motive de a nu crede temerilor cetăţenilor, privind faptul că sunt furaţi ziua în amiaza mare, furnizîndu-le aer prin ţevile de gaz. Ţinînd cont că lucrătorii SA “Moldovagaz” au organizat o schemă de vînzare a gazului neluat la evidenţă, falsificînd evidenţa contabilă, devine foarte evidentă posibilitatea realizării schemei criminale de amestecare a gazului cu aer, împreună cu schimbarea presiunii gazului şi transformarea lui în volumul necesar de m3 , furnizat consumatorului. Tehnologia amestecării combustibilului pentru automobile şi umplerea necompletă a combustibilului la staţiile de alimentare, deşi acolo există aparatajul de măsurare necesar, este cunoscută tuturor automobiliştilor, însă Guvernul nu a întreprins nici un fel de măsuri pentru a apăra consumatorul.

Multiplele scheme de diminuare a masei produselor alimentare au fost depistate de nenumărate ori de către cumpărători, însă cei de la putere nu au întreprins nimic.

Partidul Social Democrat a participat nu numai o dată la şedinţele Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică unde a cerut să fie efectuat un control minuţios în ce priveşte formarea tarifelor pentru gazul natural şi agentul termic furnizat consumatorilor, dar nu a reuşit să convingă Agenţia, ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile sale, prevăzute de legislaţie.

În conformitate cu cele sus-menţionate şi eliberarea neîntemeiată a facturilor pentru gazul furnizat, cu specificarea cantităţii şi calităţii acestuia, Partidul Social Democrat se adresează cu o solicitare oficială către Centrul pentru Combaterea Corupţiei şi Crimelor Economice, Departamentul Vamal, Departamentul de Standardizare, Agenţia de Stat pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţia Antimonopol — să efectueze o revizie amplă a activităţii economico-financiare a întreprinderii SA “Moldovagaz” privind justificarea tarifului pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor din Republicii Moldova. De a verifica toate sumele calculate pentru gazele naturale livrate consumatorilor şi să le compare cu volumul de gaz care constituie diferenţa dintre volumul de gaz primit din zona de tranzit şi volumul gazelor degajate din zona de tranzit al Moldovei.

Considerăm necesar de a verifica toate încasările de mijloace financiare pentru gazul vîndut consumatorilor, precum şi toate plăţile privind obligaţiunile SA “Moldovagaz”, cu scopul de a identifica sumele ilegal recepţionate de la cetăţeni ai Republicii Moldova.

Sursa: www.psdm.md

Discursul Preşedintelui Partidului Social Democrat, Victor Şelin expusă în cadrul mesei rotunde cu antreprenorii din oraşul Bălţi Declaraţia Preşedintelui PSD Victor Şelin la masa rotundă “Moldova-Rusia: dialog pentru viitor”