Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Alocuţiunea deputatului Zinaida Greceanîi în cadrul forumului internaţional de la Moscova: “Constituţie. Democraţie. Parlamentarism”

|versiune pentru tipar||
PSRM / 14 noiembrie 2013
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Zinaida Greceanîi, deputat al grupului socialist din Parlamentul Republicii Moldova se află la Moscova, la invitaţia Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, unde participă la cel de-al II-lea Forum parlamentar internaţional “Constituţie. Democraţie. Parlamentarism”.

În cadrul Forumului sînt dezbătute subiecte legate de experienţa internaţională în domeniul dezvoltării sistemelor politice şi electorale. Doamna Greceanîi a rostit un discurs la această temă.

Stimaţi participanţi la For, stimaţi colegi,

Tematica sistemelor politice şi electorale este actuală pentru ţările CSI deja timp de mai bine de 20 de ani. Fiecare dintre ţările noastre şi-a urmat propria cale în tentativa de edificare a unei societăţi democratice şi dezvoltate din punct de vedere politic. Au fost nişte căi a încercărilor şi eşecurilor. Experienţele politice din această perioadă nici pe departe nu pot fi calificate drept reuşite şi, cred, ne-am dat bine seama cu toţii că nu este suficient doar să împrumuţi modelele de democraţie, elaborate în Occident sau în altă parte, peste mări şi ţări. Astfel de modele, nefiind adaptate la mentalitatea şi tradiţiile noastre, pot avea efecte secundare. Intuiesc că fiecare dintre ţările noastre dispune de mai multe exemple de astfel de efecte.

În prezent, ne dăm bine seama că în problemele politice şi electorale ar trebui să te ghidezi de principii, şi nu de şabloane şi mecanisme impuse. Trebuie să modelezi sistemele politice şi electorale reieşind din specificul concret al ţărilor noastre, ţinînd cont de mentalitatea şi identitatea noastră. Democraţia nu este un semifabricat, care este pur şi simplu exportat în diferite ţări, este pus să se încălzească, obţinîndu-se un produs gata pentru a fi consumat. În viziunea mea, democraţia reprezintă un produs social, pe care fiecare societate îl coace în felul său; el trebuie să corespundă nevoilor şi specificului poporului.

În orice caz, sistemul politic şi cel electoral trebuie să ofere împuterniciri unor politicieni, care reflectă în mod maximal voinţa poporului şi interesele ţării. Acesta ar fi principiul fundamental al unei democraţii reale.

În Moldova, acest principiu important nu este respectat. În cazul nostru, una- e voinţa guvernării şi cu totul alta — e voinţa poporului. Sînt două poluri diferite. Care este cauza, de ce se întîmplă aşa, încît, s-ar părea, poporul îşi alege de sine stătător politicieni în guvernare, pentru ca mai apoi aceşti politicieni să organizeze soarta ţării contrar opţiunilor poporului?

Cred că sîntem obligaţi să realizăm un lucru evident — deseori, sistemele politice nu doar nu au calitatea de reprezentante ale intereselor poporului, ci în modul cel mai real contribuie la accedere la guvernare a unor politicieni ce fac poporul să le “cînte sub propria baghetă”.

Dacă acest lucru se repetă de la alegeri la alegeri, reiese că problema nu ţine doar de cei aleşi, ci şi de modalitatea de alegere. Problema ţine de însuşi sistemul electoral.

La noi, în Moldova, funcţionează un sistem electoral proporţional, în cadrul căruia deputaţii sînt aleşi în exclusivitate conform listelor de partid. Iar după accedere în Parlament, elitele de partid lansează negocieri, care, deseori, rezultă prin apariţia diferitor coaliţii antisociale şi antipopulare, lucru pe care-l observăm actualmente. Din cauza unor astfel de procese, în Moldova, alegerile conform listelor de partid au dus la năruirea încrederii cetăţenilor faţă de politică, în general, şi la distanţare între politicieni şi societate.

În noiembrie, 2011, grupul parlamentar al socialiştilor, pe care îl reprezint, a venit cu propunerea de a modifica sistemul electoral pentru a trece la sistemul electoral mixt, conform formulei: 50% dintre deputaţi sînt aleşi conform listelor de partid, celelalte 50% — conform alegerilor în circumscripţiile uninominale. Sîntem de părere că acest sistem electoral mixt va deplasa accentul de pe liderii de partid compromişi pe persoane independente din popor, care vor purta responsabilitate directă faţă de alegătorii proprii.

Sîntem de părere că un astfel de sistem electoral va contribui la evitarea crizelor politice, prin care a avut de trecut ţara în ultimul timp, cînd, de exemplu, din cauza unor ambiţii nesănătoase ale unor lideri de partid, timp de 3 ani nu am putut alege Preşedintele ţării. Totuşi, cel mai important moment este faptul că atunci cînd vom obţine o reprezentare cît mai concretă şi mai directă a poporului din partea guvernării parlamentare, va creşte şi gradul de conformare a acesteia opţiunilor poporului, şi nu diferitor influenţe din exterior. Sîntem practic convinşi că sistemul electoral mixt va reduce, în primul rînd, şansele unor formaţiuni marginale. Astfel, Partidul Liberal, fiind un exponent fidel al ideilor pro-româneşti şi unioniste, în cazul unui astfel de sistem electoral, are toate şansele de a nu mai ajunge, în genere, în Parlament.

În Moldova modificarea sistemului electoral are menirea să repare nişte nedreptăţi politice grave. În alte ţări schimbarea sau modificările în sistemul electoral pot avea menirea de profilaxie sau perfecţionare treptată a sistemului electoral, în general. Pentru noi, experienţa colegilor noştri, mai ales a celor din ţările CSI, este foarte importantă şi noi, socialiştii, sîntem dispuşi de a o analiza.

În acest context, pentru noi prezintă un interes sporit propunerea Preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de revenire la sistemul electoral mixt în cadrul alegerilor pentru postul de deputat al Dumei de Stat. În mesajul adresat Adunării Federale, din decembrie, anul trecut, Preşedintele Putin a menţionat că, citez: “Acest lucru poate face sistemul politic mai echitabil, mai deschis şi mai competitiv, fiind şi un răspuns la solicitarea din partea societăţii privind intrarea, în politică, în guvernare, a unor noi lideri, a unor persoane originale şi independente”.

O astfel de viziune reflectă în mod plenar esenţa reformei, de care are nevoie şi Republica Moldova, chiar dacă necesitatea acesteia se explică prin alte motive.

Vom fi foarte interesaţi să urmărim experienţa colegilor ruşi, dezbaterile pe problema dată, nuanţele posibile. Trecerea de la un sistem electoral la altul reprezintă de fiecare dată o tensionare a atmosferei politice în societate, şi modul în care partea rusă va aborda acest proces, care vor fi modificările, care momente vor rămînea intacte, va fi foarte important pentru noi atît din punct de vedere practic, cît şi teoretic.

Cred că şi experienţa Moldovei, avîndu-şi propriul specific al sistemului politic, va fi utilă şi pentru unii dintre colegii noştri. Este foarte bine că există astfel de foruri, este foarte bine că putem discuta un spectru atît de vast de subiecte politice şi, sper foarte mult, că multe dintre dorinţele şi aspiraţiile noastre comune îşi vor găsi realizare în timpul cel mai scurt.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Sursa: socialistii.md

Igor Dodon: Vânzarea bunurilor statului trebuie interzisă prin lege Igor Dodon: Modificări la Legea bugetului de stat pentru anul 2013