Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPUM

Comunicat de presă al Partidului Umanist din Moldova

|versiune pentru tipar||
PPDM / 10 decembrie 2005
Partidul Popular Democrat din Moldova

La 10 decembrie 2005 a avut loc Congresul de Constituire a Partidului Umanist din Moldova (PUM). Reprezentanţi ai societăţii civile — jurişti, economişti, medici, ingineri, ţărani liberi, vârstnici şi tineri, băştinaşi şi alte etnii conlocuitoare, creştini şi de alte confesii, fiind îngrijoraţi de depresia economică şi sărăcie, de discrepanţa care a apărut între foarte bogaţi şi săraci, de migraţia excesivă a populaţiei peste hotare, de destrămarea familiilor şi pericolul în care se află genofondul ţării, de criza demnităţii umane şi naţionale, de criza mentalităţii şi moralităţii, de frica socială, au constituit Partidul Umanist din Moldova (PUM), înregistrat de Ministerul Justiţiei la 14 februarie 2006.

PUM a apărut din necesităţile reevaluării omului în societate, reafirmării demnităţii umane şi naţionale, precum şi a credinţei. În cadrul Congresului de Constituire a Partidului Umanist din Moldova, Preşedintele PUM, d-nul Mereuţă Ion, a punctat într-un discurs programatic cele mai stringente probleme ale ţării, devierile de la normele democratice şi general-umane existente în societate, precum şi acţiunile eficiente şi operative de soluţionare a acestor probleme.

Partidul îşi propune să asigure o dezvoltare reală, dinamică şi democratică a ţării, deziderat abordat cu maximă responsabilitate de către toţi membrii săi. PUM oferă cetăţenilor Republicii Moldova şansa unui viitor prosper, european şi mondial. Drept scop principal, Partidul consideră promovarea şi realizarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova; edificarea societăţii umaniste bazate pe drept, moralitate şi credinţă, cu o calitate înaltă a vieţii; integrarea Moldovei în valorile Europene şi mondiale; reînvierea Demnităţii Umane, Naţionale şi a Credinţei; umanizarea politicii.

Partidul se angajează să reprezinte interesele tuturor cetăţenilor cu credinţă, care reafirmă şi implementează principiile democratice, valoarea umană în necesitatea împlinirii personalităţii şi afirmării demnităţii umane. Partidul consideră că aceste valori general-umane pot fi dobândite numai în condiţiile unui nivel înalt de bunăstare, obţinut prin susţinerea iniţiativei private şi antreprenoriatului pentru a forma şi a promova clasa medie din Moldova şi capitalul autohton în numele prosperării ţării.

Realizarea obiectivelor propuse, partidul le vede doar bazându-se pe dezideratele ştiinţifice, iar implementarea lor în practică doar prin intermediul legii căreia i se va da un caracter al respectării personalităţii umane în spiritul unui larg liberalism şi autentic democratism.

Cei 364 de delegaţi veniţi din toate raioanele Republicii Moldova, care au participat la constituirea PUM, au confirmat obiectivele strategice ale Partidului şi s-au angajat să lucreze în comun pentru realizarea lor.

Preşedintele PUM, Mereuţă Ion

  Declaraţia femeilor Creştin-Umaniste a Partidului Umanist din Moldova (PUM)