Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 Partide

Partidul Forţelor Democratice (PFD)

Valeriu Matei
Valeriu Matei
Data înregistrării: 18 iunie 1993
Data încheierii activităţii: 1 decembrie 2002
Doctrina: Liberalism social Wikipedia

Evenimente

Denumirile precedente

Congresul Democrat Unit (CDU) [23.06.1994 – 15.10.1995]

Congresul Intelectualităţii din Republica Moldova (CIRM) [18.06.1993 – 23.06.1994]

Arhiva documentelor

Programul din 1999adoptat la Congresul VIII din 11 decembrie 1999

Programul din 1994modificat la Congresul IV din 23 iunie 1994

Scurt istoric

Ca urmare a scindărilor ce afectase Mişcarea de Renaştere şi Eliberare Naţională, în ianuarie 1993, s-a constituit Congresul Intelectualităţii (CI), mişcare menită să dea expresie noilor realităţi politice din Republica Moldova. Desprinderea CI de la Frontul Popular Creştin Democrat (FPCD) explică similitudinea ideologică dintre ele şi opţiunea CI pentru “independenţa reală a Republicii Moldova”, fapt care avea să contureze identitatea lui.

La 10 aprilie 1993 a avut loc Congresul al II-lea al CI care a aprobat Programul şi Statutul acestui partid. Noua redacţie a Programului a fost aprobată la Congresul al VI-lea al PFD, iar Statutul a fost modificat la Congresele al IV-lea (1994), al V-lea (1995) şi al VII-lea (1997).

În ajunul alegerilor parlamentare din februarie 1994 CI a iniţiat Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor (BŢI) care a obţinut 9.21% din sufragii sau 11 mandate de deputaţi, dintre care 5 au revenit CI.

În luna iunie 1994 la CI au aderat Partidul Democrat, condus de Gheorghe Ghimpu, şi Partidul Democrat-Creştin din Moldova, condus de Anatol Dubrovschi, formînd astfel Congresul Democrat Unit (CDU), care în octombrie 1995 îşi schimbă denumirea în Partidul Forţelor Democratice (PFD).

La 23 ianuarie 1995 a fost creat Blocul Electoral “Alianţa Forţelor Democratice” (AFD), care reunea nouă formaţiuni politice, inclusiv CDU şi care la alegerile locale generale din aprilie 1995 a promovat 2333 de persoane în consiliile orăşeneşti şi săteşti, 252 de persoane în consiliile municipale şi raionale, şi 83 de primari.

Din dorinţa de a participa la alegerile prezidenţiale cu un candidat propriu, PFD părăseşte AFD, iar Congresul al VI-lea al acestui partid l-a desemnat pe Valeriu Matei să reprezinte PFD la scrutinul prezidenţial. În urma alegerilor, Valeriu Matei s-a situat pe locul cinci, nereuşind să promoveze în turul al II-lea al doilea de scrutin.

PFD a participat la alegerile parlamentare din 1998, după care a participat şi la crearea Alianţei pentru Democraţie şi Reforme (ADR).

La alegerile parlamentare anticipate din 2001 PFD nu a reuşit să depăşească baremul electoral de 6% şi, în consecinţă, să promoveze în Parlament.

La 1 decembrie 2002 şi-a ţinut lucrările Congresul al IX-lea al PFD care a aprobat hotărîrea Consiliului Naţional privind aderarea acestui partid la Partidul Social-Liberal.