Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriBaşcan2015

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) cu modificările introduse prin Legea Nr. 191-XV din 08.05.2003

Codul electoral al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 74 din 16.04.2014

Regulamentul Găgăuziei adoptat de Adunarea Populară a Găgăuziei, 14 mai 1998

Legea UTA Găgăuzia privind alegerea Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei (Gagauz Yeri)RU cu modificările introduse prin Legea Nr. 53-C3/V din 19.01.2015

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004