Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Documente CEC

Concepţia reflectării campaniei electorale locale de către instituţiile Audiovizualului din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobată prin Hotărîrea Consiliului Coordonator al Audiovizualului
nr.15 din 28 martie 2003
aprobată prin Hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr.2103 din 4 aprilie 2003
modificată prin Hotărîrea CEC
nr.2125 din 16 aprilie 2003

I. Dispoziţii generale

1. Reflectarea campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor publice locale — 2003 (în continuare — alegeri locale) se va desfăşura în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral, Legea Audiovizualului, actuala Concepţie şi alte acte normative în vigoare.

2. Elaborarea şi realizarea emisiunilor, a buletinelor de ştiri în perioada electorală se vor efectua de către instituţiile Audiovizualului în conformitate cu hotărîrile Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

3. Instituţiile Audiovizualului vor fi obiective, nu vor influenţa mesajul politic al concurenţilor electorali şi nu vor admite presiuni din partea nimănui, vor promova transparenţa în realizarea emisiunilor electorale, informînd partidele, formaţiunile politice, organismele neguvernamentale, observatorii din alte state şi organizaţiile internaţionale, care vor mediatiza campania electorală în mass-media, despre programele electorale şi modalităţile de conlucrare cu partidele şi formaţiunile politice.

4. Pînă la demararea campaniei electorale, instituţiile Audiovizualului, publice sau private, vor expune în emisiunile lor conţinutul Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, vor transmite gratuit, prioritar şi obligatoriu comunicatele informative, spoturile publicitare şi informaţiile ce parvin de la Comisia Electorală Centrală, exclusiv privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

5. Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului în perioada campaniei electorale supraveghează respectarea pluralismului de opinii, soluţionează litigiile dintre concurenţii electorali privind accesul la timpul de antenă şi alte aspecte ce ţin de aplicarea prezentei Concepţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6. Toate emisiunile electorale, indiferent de programul şi ora de difuzare, vor avea un semnal sonor (video) unic pentru diferenţiere de alte emisiuni.

7. Benzile înregistrate şi fonogramele cu emisiuni electorale (legate de campania electorală, inclusiv emisiunile “în direct”) se păstrează cel puţin 3 luni de la data difuzării lor. În caz de examinare a litigiilor, perioada de păstrare a acestora va fi prelungită la decizia (demersul) Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului sau a instanţei de judecată.

8. Concurenţii electorali beneficiază de timp de antenă din momentul înregistrării lor la Consiliile electorale de circumscripţie. Oferta pentru timpul de antenă se prezintă Companiei “Teleradio-Moldova” în termen de 48 de ore, la celelalte instituţii ale Audiovizualului — în termen de 72 de ore de la înregistrare, pentru întreaga perioadă electorală. Timpul de antenă se pune la dispoziţia concurenţilor electorali în timp de 12 ore de la prezentarea ofertei conform ordinii de adresare.

9. Reprezentanţii instituţiilor Audiovizualului se bucură de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.

II. Prezentarea şi conţinutul emisiunilor ce ţin de campania electorală

10. La Compania “Teleradio-Moldova” timpul de antenă oferit gratuit partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale înregistrate în calitate de concurent electoral de consiliile electorale de circumscripţie respective pentru funcţia de consilier va fi de 4 minute la televiziune şi 8 minute la radio, iar candidaţilor independenţi la funcţia de consilier şi persoanelor care candidează la funcţia de primar — 2 minute la televiziune şi 4 minute la radio pentru întreaga perioadă electorală. La posturile publice locale timpul de antenă oferit partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale înregistrate în calitate de concurent electoral de consiliile electorale de circumscripţie respective pentru funcţia de consilier va fi de 10 minute la televiziune şi 20 minute la radio, iar candidaţilor independenţi la funcţia de consilier şi persoanelor care candidează la funcţia de primar — 5 minute la televiziune şi 10 minute la radio.

11. Timpul de antenă pentru publicitate electorală contra plată la instituţiile publice şi private nu va depăşi 2 ore pentru fiecare concurent electoral, pe întreaga perioadă a campaniei electorale, inclusiv nu mai mult de 2 minute pe zi la fiecare instituţie Audiovizuală.

12. Posturile de radio şi tv private vor adopta pentru emisiunile lor electorale o structură similară celor publice. La programarea emisiunilor respective ele vor evita difuzarea simultană cu emisiunile identice ale posturilor publice. Agitaţia electorală se va face contra plată la posturile publice şi private de radio şi televiziune, în baza contractelor încheiate de părţi. Plata pentru timpul de antenă acordat concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială.

13. Timpul de antenă se va folosi pentru:

14. Emisiunile electorale şi intervenţiile concurenţilor electorali vor fi anunţate din timp (cu cel puţin 24 de ore) de către posturile de radio şi televiziune şi ele nu se reprogramează decît în cazul defecţiunilor tehnice, şi se difuzează în limba de stat. În cazul în care anumiţi concurenţi electorali reprezintă minorităţile naţionale pentru care evoluează, limba de expunere o stabilesc concurenţii electorali, persoanele lor împuternicite sau responsabilul de relaţiile cu instituţia audiovizualului.

15. În cadrul emisiunilor concurenţii electorali îşi pot exprima liber opiniile, dar fără ca prin intervenţiile lor:

16. Afirmaţiile făcute de concurenţii electorali nu trebuie să aducă prejudicii onoarei sau imaginii altor partide, formaţiunii politice sau candidaţilor independenţi.

17. Toate declaraţiile candidaţilor au caracter electoral atunci cînd nu sînt legate de funcţiile lor publice pe care le deţin în momentul campaniei.

18. Persoanele care deţin posturi de răspundere în administraţia de stat, angajate în campania electorală, vor acorda interviuri şi vor face declaraţii spre a comunica informaţii din domeniul lor de activitate, fără a folosi acest prilej pentru propaganda electorală.

19. Redactorii emisiunilor informative ale posturilor de radio şi televiziune, publice şi private, vor fi corecţi şi imparţiali în comentariile lor ce vizează campania electorală.

20. În cadrul dezbaterilor, realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale vor manifesta neutralitate şi imparţialitate.

21. Prin intervenţiile lor, ei vor preveni comportamentele sau exprimările ce pot afecta onestitatea dezbaterilor sau atacurile la persoană, formulînd clar şi corect întrebările.

22. Posturile publice şi private de radio şi televiziune care emit pe cale radioelectronică în timpul campaniei electorale nu vor prezenta concurenţi electorali în buletinele lor de ştiri.

23. Instituţia Audiovizualului nu poartă răspundere pentru conţinutul mesajului difuzat de către concurenţii electorali în cadrul timpului de antenă, aceasta revenind autorului (autorilor) declaraţiilor şi materialelor prezentate.

24. În cazul utilizării unor materiale de arhivă audiovizuală se va face menţiunea “imagini de arhivă” cu indicarea datei filmării. Asemenea materiale nu pot fi utilizate în cazul în care ar denatura imaginea concurentului electoral sau ar deforma sensul iniţial al materialului utilizat.

25. Emisiunile electorale vor fi realizate în direct sau înregistrate în parametrii timpului de antenă alocat, conform doleanţelor concurenţilor electorali, cu excepţia zilelor de duminică.

26. Refuzul instituţiei Audiovizualului privind difuzarea materialelor cu caracter electoral în cadrul timpului de antenă oferit poate fi contestat la Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

III. Dispoziţii finale

27. Cu 10 zile înainte de ziua alegerilor şi în ziua alegerilor, instituţiile Audiovizualului nu vor aduce la cunoştinţa opiniei publice rezultatele sondajelor sociologice efectuate printre alegători sau pe un eşantion reprezentativ care ar indica eventualele rezultate ale alegerilor.

28. În ziua precedentă alegerilor şi în ziua alegerilor, în cadrul emisiunilor informative, toate posturile de radio şi televiziune, publice şi private, nu vor transmite decît comunicate primite de la Comisia Electorală Centrală, Consiliile electorale de circumscripţie şi informaţii privind desfăşurarea votării.

29. Pînă la închiderea secţiilor de votare se interzice difuzarea interviurilor cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi despre şansele lor şi ale altor programe ce conţin agitaţie electorală, făţişă sau mascată.

30. Instituţiile Audiovizualului ce difuzează emisiunile electorale vor avea dosar special cu mesajele (intervenţiile) difuzate în emisiunile din ziua precedentă.

31. Instituţiile Audiovizualului sînt obligate să ţină evidenţa timpului de antenă, oferit participanţilor la campania electorală şi zilnic să prezinte prin fax Consiliului Coordonator al Audiovizualului informaţia despre volumul de emisie electorală pe ziua precedentă; la cererea Comisiei Electorale Centrale şi a Consiliului Coordonator al Audiovizualului să prezinte materialele video şi audio împreună cu copiile contractelor.

32. Comisia Electorală Centrală aduce la cunoştinţă prin mijloacele de informare în masă prezenta Concepţie tuturor concurenţilor electorali; Consiliul Coordonator al Audiovizualului aduce la cunoştinţă prezenta Concepţie tuturor instituţiilor publice audiovizuale din Republica Moldova.

33. Nerespectarea prezentei Concepţii în perioada campaniei electorale de către instituţiile Audiovizualului atrage după sine aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv retragerea licenţelor de emisie.